• Pregleda: 32456

Novi izgled centra Subotice

U Zavodu za urbanizam juče je predstavljeno rešenje budućeg novog izgleda centra grada. Projektom je obuhvaćeno centralno gradsko jezgro, Trg slobode, Trg republike, ulica Korzo, Štrosmajerova, Matije Korvina, Age Mamužića, Albe Malagurskog i Ernea Lanjija.
Novi izgled centra Subotice

Plan je da se u više faza centar Subotice pretvori urbanističku celinu koja podrazumeva pešačke staze i popločavanje klinker opekom. Za prvu fazu, popločavanje oko Gradske kuće, grad je izdvojio 10 miliona dinara, a radovi bi mogli da počnu od jeseni. 

Rešenje je preuzeto iz prvonagrađenog plana sa konkursa koji je pre oko šest meseci organizovala Direkcija za izgradnju grada.

Karolj Terteli, arhitekta, projektant novog rešenja, kaže da Subotica nije menjala izgled centra grada oko 30 godina, dok su svi ostali gradovi u okruženju u tome učinili pomak.

- Projektom je obuhvaćeno pet hektara, a cilj projekta je da ga pretvori u jedinstvenu celinu. Ideja je da se centralna zona predstavi kao urbani vrtlog iz kojeg prstenasto kreću pešački pravci. Ostali prostor bi delimično ili u celosti pretvorili u pešačku zonu. Štrosmajerova ulica je, uz učešće kolskog saobraćaja, predviđena u vidu pešačke promenade koja treba da poveže Dudovu šumu i Prvomajsku ulicu sa Prozivkom i parkom u tom naselju – najavio je Terteli.

Postojeće zelenilo na Trgu republike i u parku kod zgrade NSZ i PIO, ograda i “Majmun plac” ostaju, iako ih je konkursno rešenje poništilo.

- U Štrosmajerovoj ulici pešačku promenadu smo rešili tako da smo proširili postojeću i ona je zamišljena u dve trake od kojih je prva za brže kretanje pešaka, a druga je razdvojena stilizovanim simboličnim potokom u vidu parternog vodenog korita dubine oko deset centimetara. To će sugrađanima omogućiti opuštanje - kaže Karolj Terteli. 

Parking ispred kuća će biti zadržan, jedino će biti ukinuto oko 20 parking mesta u Štrosmajerovoj ulici, ali će ona biti nadomeštena mestom za centralno parkiranje koje predviđa plan detaljne regulacije.

URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO REŠENJE UREĐENJA PROSTORA

* Preuzeto iz projekta za urbanističko-arhitektonsko oblikovanje i uređenje centra Subotice koji je napravio Zavod za urbanizam Subotica

Koncept korišćen prilikom izrade Urbanističkog rešenja za parterno uređenje i prostorno oblikovanje predmetnog prostora preuzet je iz prvonagrađenog Konkursnog rada.

Osnovni likovni elementi korišteni prilikom izrade Urbanističkog rešenja imaju za cilj objedinjavanje centralnih gradskih javnih prostora: trgova, platoa, pjaceta, parkova i pešačkih ulica u jedinstvenu i prepoznatljivu urbanu celinu.

Polazna ideja za oblikovanje popločanja definisana je pozicioniranjem centralnog simbola "urbanog vrtloga" na Trgu Slobode (koncentrični krugovi oko centralne tačke) koji predstavlja polaznu tačku iz koje se zrakasto pružaju naglašene pešačke trase tj. primarni pravci kretanja kroz centralno gradsko jezgro.

Simbolika rešenja osmišljena je na način da svojim oblikom naglasi centralni prostor - figuru koja aludira na tačku susreta građana.

Povezivanje predmetnih prostornih celina se postiže i izborom jedinstvenih materijala primenjenih u sistemu popločanja (granitne kocke, granitne ploče i crvena i žuta klinker opeka).

Popločanje je rešeno kao jedinstvena celina nastala iz organskog sklopa dva oblikovna sistema: primarnog i sekundarnog. Primarni sistem popločanja čine vrtlog (koncentrični krugovi oko centralne tačke) i zraci koji se šire iz centralnog kruga. Materijalizacija primarnog sistema se izvodi granitnim kockama sa obodom od klinker opeke. Sekundarni sistem čine poprečne trake od klinker opeke crvene ili žute boje (zavisno od lokacije) koje su postavljene upravno na primarne zrake. Trake su postavljene u jednakom ritmu na podjednakom rastojanju sa ispunom od granitnih ploča svetlo sive boje.

Ulice Štrosmajerova, Agina, Albina i Matije Korvina čine podceline u okviru jedinstvene urbane celine, čija je materijalizacija definisana sekundarnim sistemom, koji podrazumeva poprečno postavljene trake od klinker opeka, u odnosu na pružanje ulice, sa ispunom od granitnih ploča.

Materijalizacija predmetnog prostora koje čini gradsko jezgro osmišljena je u tri komplementarne „doživljajne boje“. Osnovnu boju čine valeri prirodnog granita, primenjeni na centralnom "vrtlogu" sa pripadajućim zracima izvedenim u obliku kaldrme kao i granitnog popločanja (ispune) sa završnom glatkom obradom koji na svoj način ističu doživljaj urbanog. Drugu boju čini prirodna tekstura klinker opeke (poprečne trake žute i crvene boje) korištena za naglašavanje obodnih kontura, a u cilju ostvarenja bliske veze sa arhitektonskim nasleđem grada. Dok treću boju čine kombinacija zelene i plave odnosno zelenih i vodenih površina. Time se ostvaruje ambijentalno uklapanje i oplemenjivanje predmetnog prostora.

Postojeće zelene površine u vidu uređenih parkova se zadržavaju u okviru postojećih gabarita izuzev prostora u neposrednoj blizini kružnog toka koji će se uskladiti sa planiranim rešenjem izmeštene saobraćajnice i biciklističke staze u Ulici Štrosmajerova.

Vodene površine se u okviru predmetnog prostora pojavljuju u različitim oblicima. Postojeća Plava fontana se kao takva zadržava, dok se na mestu Zelene fontane planira izgradnja parterne fontane koja bi korišćenjem elemenata postojeće aludirala na nekadašnju fontanu uz upotrebu novih tehničko-tehnoloških rešenja. Planirana vodena površina, locirana u Ulici Štrosmajerova u vidu stilizovanog plitkog vodenog korita ima ulogu da na simboličan način ukaže na nekadašnje prirodne vodotokove grada.

Stilizovani potok planiran je da se izvede u AB bazenu obloženom granitnim pločama čija će se arhitektura uklopiti u ortogonalno rešenje popločanja. Unutar korita postaviće se granitni kubusi čija je uloga da omoguće blisku interakciju korisnika sa vodenom površinom.

Ovim rešenjem se formiraju različiti mikro ambijenti čiji je cilj da dodatno ožive i oplemene jedinstveni urbani prostor ulice.

Planira se izmeštanje postojećeg kolovoza i biciklističke staze u Ul. Štrosmajerova (prikazano na graf. prilogu). Ovakvo rešenje proizilazi iz generalnog koncepta koji predviđa izgradnju Pešačke promenade gradskog karaktera između Dudove šume, naselja Radijalac i Prozivka. Da bi se budući pešački koridor sproveo kroz predmetni prostor na delu Štrosmajerove ulice proširiće se trotoar sa zapadne strane i na taj način postići kontinuirani povez Ulica Dimitrija Tucovića sa severa i Prvomajske na jugu.

Postojeća parking mesta kao i biciklistička staza na levoj (zapadnoj) strani Štrosmajerove ulice se ukidaju usled proširenja pešačke promenade. Planirano je da se parkiranje u toj zoni nadomesti kroz plansko rešenje koje će se sprovesti izradom Plana detaljne regulacije za blok omeđen Ulicama Petra Drapšina, Matije Gupca, Maksima Gorkog i Štrosmajerova.

U Štrosmajerovoj ulici planirana je rekonstrukcija kolovoza približno po postojećoj trasi, sa asfaltnim zastorom (vidi graf. pr.br.3.). Sa istočne strane kolovoza planirana je rekonstrukcija parking prostora i ponovno popločanje parkinga granitnim kockama. Sa zapadne strane kolovoza planirana je izgradnja saobraćajne trake za zaustavljanje vozila koju je potrebno izvesti u granitnim kockama. S obzirom da se najveći deo trase kolovoza zadržava na mestima dogradnje potrebno je koristiti istu kolovoznu konstrukciju kao što je konstrukcija i postojećeg kolovoza. Nivelaciono rešenje kolovoza sa zaustavnom trakom i parkinzima treba da je prilagođeno okolnom popločanju pešačkih staza koji treba da je izdignut u odnosu na nivo kolovoza najmanje 10 cm.

Planiranu biciklističku stazu na levoj (istočnoj) strani Štrosmajerove ulice potrebno je oivičavanjem vizuelno razdvojiti od okolnog popločanja pešačkih površina bez nivelacione razlike u odnosu na nivo okolnih površina.

U ulicama Age Mamužića, Ernea Lanjia, Albe Malagurskog i na prostoru postojećeg parkinga ispred južnog ulaza u Gradsku kuću planira se uvođenje zone usporenog (kontrolisanog) saobraćaja za vozila, što znači da se u ovim ulicama planirane popločane površine podjednako koriste od strane motornih vozila i pešaka. Način korišćenja je takav da pešaci za kretanje mogu koristiti celokupan prostor u okviru ulice (ne postoje nivelacione prepreke u parteru) dok motorna vozila mogu da se kreću samo po popločanju koje je parterno razdvojeno drugačijom materijalizacijom (granitne kocke). Zonu usporenog saobraćaja potrebno je označiti sa vertikalnom saobraćajnom signalizacijom tj. sa znakovima III-29 i III-29.1. Ovi znakovi ujedno ograničavaju i brzinu kretanja vozila na 10 km/h.

Kolovozna konstrukcija odnosno konstrukcija popločanja treba da je dimenzionisana za merodavno teretno vozilo (TV) iz Pravilnika o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta (“Službeni glasnik RS”, br. 50/2011) radi obezbeđivanja prolaska bez oštećivanja popločanja vatrogasnih vozila, vozila čistoće i druga vozila koji se koriste u snabdevanju užeg centra.

Uklapanje u urbano okruženje ostvareno je i povezivanjem sa važećim Urbanističkim rešenjem Manifestacionog trga na Trgu cara Jovana Nenada, uz poštovanje i uvažavanje postojećeg zaštićenog gradskog jezgra.

U skladu sa uslovima investitora, većina urbanog mobilijara se zadržava na postojećim lokacijama. Pozicije kandelabera ostaju iste s tim da će biti dopunjene na Trgu Slobode u zavisnosti od odabira konačnog arhitektonskog rešenja zelene.

Izvor: Subotica.com

povezane teme

71
Slon Odgovori
Ali zasto menjati grad koji je jedan od retkih koji je zadrzao svoju secesijsku lepotu? Zasto urbanizovati, kada se moze uzivati u ovoj lepoti? Recite mi ko hoce da ukrade ove zute kocke koje su stare 100 godina? Umesto da smo ponosni na svoj grad, politicari kradu pare na ovakvim malverzacijama.
AlwaysUltra Odgovori
"Subotica na vodi - Slavimo Suboticu". Vec je mnogo puta gradskim zgubidanima recheno da prvo zavrshe Pozorishte , urede Drapshinovu ulicu , urede Trg oko Sinagoge , upristoje Dom Vojske i RK Beograd i josh neke "sitnice" koje su sada "atrakcije" ovog grada , a onda neka (poput beogradskih vlasti) do mile volje objavljuju makete i fotoshopove svojih konkursa i planova i master planova !
mabak Odgovori
gradonacelnice trebali ste da date ovo da nacrta nekom ko ima ruku za lepotu nekoj zeni. ovog se secam on samo rusi stare kuce
gradjanindenis Odgovori
E ljudi... pa ovi ostavili ogradu oko pozorista na buducem projektu.... to znaci da u narednih desetak godina tu ce i ostati? Ukomponovano je u buduce gradsko jezgro - trajno :)))))
Njahahahaha... !!!!!!
sale Odgovori
zar nije logicnije da se prvo zavrsi pozoriste sve do kraja pa da se onda trose pare na nesto novo? odradicemo novu stazu i onda ce jednog dana ponovo doci teska mehanizacija da se nastave radovi i unistiti deo nove staze...
tamnopivo Odgovori
WTF ???
Robi Odgovori
Super izgleda!? Sa 1o miliona dinara i ja bih super izgledao ;) ... A ko ce nam popraviti predivne ulice i odlican asfalt gde su i na "super" popravljenim mestima zakrpa na zakrpi ?! Like zavodu za urbanizam na ideji, ali mislim da bi trebali malo vise napregnuti mozak gde i za sta da bude potroseno 1o mil.... U svakom slucaju, bolje nego da nekome ode u dzep ;O)
NN lice Odgovori
Uopste mi se ne svidja,ovako kako je sada odlicno izgleda i ne vidim zasto bi to trebalo menjati,bolje taj novac iskoristite da dodatno ulepsate centar Subotice i popravite ono sto se treba popraviti da bude jos lepse..
arhitektica Odgovori
stidim se zbog ovakvih resenja sto su ovo ctrali erhitekti. bila sam na izlozbi konkurs i ovo nije to resenje sva resenja su tamo bolja od ovoga. to je laz
neko Odgovori
SAMO ISPOŠTUJTE STAZE ZA BICIKLE. Nekada smo po tom pitanju bili ispred evrope, a sada ih jurimo - ušteda je, i psihički i fizički je zdravije, znatno smanjuje gužvu u saobraćaju u centru koja zna da bude kritična, nije štetno za okolonu, i jednostavno je lepše i ispravnije i skromnije da nam deca voze bicikle a ne da se kurče kolima po gradu.

A svi ovi negativni komentari su od istih ljudi koji kukaju i kako je grad zapušten i kako se ne održava. I sad, kad se sređuje, sad opet kenjaju... To su naši ljudi, a ti bi i najviše krali da su na nekoj funkciji i da imaju mogućnosti.

Naravno, od novinara i javnosti bi trebalo da se očekuje da prate da ne dođe do malverzacija, i sa ciglama i sa parama...
turista Odgovori
ulozite pare u jezero,napravite palic da dolaze turistii da se zaposle ljudi..ulazte novac u gluposti umesto da ulozite u nesto sto bi donelo pare...nekada je na palicu bilo toliko ljudi da nisi mogao staviti peskir na plazu..treba da se isuši jezero i ocisti mulj i prljavstina
Safet Odgovori
Katastrooofaaaaaa gde ideee ovaaa drzzaaaaavaaaa grad je rasssuuloooo
subo Odgovori
Fabus pa ne treba ni da cudi sta rade nasem divnom gradu. gde je gospodja Viktorija da zaustavi ovo
realno Odgovori
ovo mora da je smislio neko ko se bavi proizvodnjom betonskih kocki...nit je lepše nit je bolje, samo je drugačije...
Sojic Odgovori
Ima se, može se!!!
33 Odgovori
Samo se trosi na center a dve ulice dalje gradjani se dave u ulicnom blatu od zemljanih puteva i divljih deponija , jer temo ne stanuju politicki mocnici i lokalni tajkuni , DOLE LOKALNA VLAST
koca Odgovori
@gradjanindenis
Ovo se koliko sam ja znam zove vizuelizacija... Ovakav prikaz sluzi da bi se jasnije sagledalo idejno resenje poplocavanja, ne budimo bukvalisti..
pozdrav
maki Odgovori
Ovi bas vole da ruse.
Raz-Um Odgovori
CEMU OVO SAD?!?!?!?
Da li neko uopste zna koliko stvari je u ovom gradu zapoceto a nikada zavrseno? Da li neko za da li ce (ili bar kada ce) biti to sve zavrseno kada su svi obecani rokovi odaaavno prosli?
Prvo, moram da kazem da mi ovo izgleda lepo i da bih voleo da se JEDNOG DANA i to sredi.
ALI! Bilo bi korisnije i mnogo bolje da novac koji "imamo" a ne znamo sta cemo sa njim da ulozimo u pametnije stvari. Toliko skola ima sa propalim fasadama, toliko neasfaltiranih ulica, lose krpljenih ulica, divljih deponija... Ima mnogo precih stvari od ovoga. Ako ne znate sta cete sa novcem, dajte ulozite u nesto to je korisno. Bolnica je isto sugava, ambulante, autobusi vam se zapale pa gore sami od sebe. Nama je grad dovoljno lep, ali bio bi lepsi kada bi funkcionisao bolje. Ulozite u funkciju prvo. Obezbedite sve sto treba. Sminkanje je lako i to dolazi tek na kraju, a ne na pocetku.
Pamet u glavu gospodo :* Ljubim vas u celo to pametno :*
Goldy Odgovori
Drvored sa Korzoa će biti posečen?
Petar K Odgovori
"to će sugradjanima omogućiti opuštanje - kaže Karolj Terteli"

Opuštanje gradjana biće kvalitetnije ako vas otpuste - kaže vlasnik "kuće za rušenje"

..dokle će palanačka pamet migoljiti iz popličanog grada u vidu anarhotekata!? Bolje stavite za "grackog arhitektu" onu gospoju arhitekticu koja zaista i voli ovo naše naselje!

Grad - gradjanima!
Dzoni Odgovori
Odvratno izgleda.
Andrea Odgovori
prestanite sa megalomanskim planovima, asfalitrajte gradjanima ulice da ne zive u blatu, pesku kao svinje, autobusko stajaliste kod kruznog toka Kireska uredite, jer gazimo po blatu!!!
neko Odgovori
jos jedna glupost ne zavrse nista a vec grade kule i gradove pa vidi se da ovde nema reda pozoriste dom vojske, robna kuca, bazen itd .....
Pera Odgovori
Treba da se fokusiramo na prave probleme.
Oko zelene fontane,parking centra grada,kanalizacija,pozoriste,palic.
Bioskop nemamo,sta cemo sa kockama svuda oko nas?

To nece biti gotovo godinama kao pozoriste,davicemo se u prasini vekovima dok nezavrsite.
fasader Odgovori
Taj konkurs je bio raspisan da bi se naslo najadekvatnije resenje za Zelenu fontanu i Trg Slobode a ne da bi prioritet bio poplocavanje poplocanog. Lepo kazu ljudi da su Maglai i comp. bolji kad nista ne rade. Kad rade, samo stetu prave
niko Odgovori
pesaci ionako moraju ici sto dalje od zidova kuca i starih zdanja jer otpacada fasada Do Palica ne mogu ni pesaci a ni biciklisti da prolaze vec se guraju na uskoj kozijoj stazi ;to vam ocigledno ne smeta i ne pada vam na pamet da to prosirite .ove budalastine od mini bazencica u centru grada ce samo skupljati komarce i nicim nece sluziti.Kome je takva glupost pala na pamet? plitko sadjena drva su nam odignula vec postojece trotoare a vi hocete da ih ponovo imobilizirate do samog stabla nekakvim plocama.Kod zeljeznicke stanice drvored sam pada a razrovan trotoar kao ruglo stoji pa turisti i putnici eto imaju sta da vide za prvi utisak o gradu;
Dejan Odgovori
Hajte vi prvo gospodo završite pozorište i rešite nešto sa zelenom fontanom. Lako će mo mi posle sa renoviranjem nečega što je još uvek ispravno i funkcionalno....
bio nekad Odgovori
Aaah, tako me neki put vata nostalgija ali onda dodjem na subotica.com procitam bisere Subotickih politicara i prosto procvetam sto sam pobegao u Dansku.Zao mi je ovog malog broja gradjana sto su ostali i moraju trpeti idiotluke.
R.H. Odgovori
Al imate para na bacanje:nedavno ona glupost sa kupovinom Doma Vojske koju ste debelo predplatili a sada ovo.Ima li kraja vašem bahaćenju.Ako već hoćete da ulepšavate centar grada oko gradske kuće rešite najveće ruglo centra grada:ćošak-ugao ulice Matije Gupca i Maksima Gorkog(nekada bio Duvan,ako se dobro sećam)!!!!!-Nađite rešenje za ulicu Petra Drapšina,Bledsku,to je neviđeno ruglo centra grada.-Možda nisam dovoljno upućen,ali nisam čuo ni pročitao da su našli rešenje za zelenu fontanu,mogli bi možda na njeno mesto neki podzemni parking pošto je sve manje mesta za parkiranje!!!??-To popločavanje Vam stvarno nije potrebno,ali šta se mi pitamo,naše je samo da plaćamo porez i da glasamo,a ostalo:"KUŠ". P.S.-A da,sadašnje betonske kocke što su na korzou,ako budete prodavali po onako povoljnoj ceni kao i cigle iz "Narodnog" pozorišta,eto ja bih kupio tj.uzeo jedno 100kvm.Moj prevoz!
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.