• Pregleda: 7224

Uređenja trgova i ulica u centru Subotice - Najbolji radovi na Konkursu za urbanističko-arhitektonsko rešenje

Konkurs je raspisala JP Direkcija za izgradnju Grada Subotice, a u cilju maksimalne transparentnosti i zastupanja struke, sprovodila Inženjerska komora Srbije.
Uređenja trgova i ulica u centru Subotice - Najbolji radovi na Konkursu za urbanističko-arhitektonsko rešenje

Svrha i cilj konkursa je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja uređenja trgova i ulica u centru Subotice sa svim elementima koji se zahtevaju   programom   i   projektnim   zadatkom, te da se između više predloženih rešenja dobije najkvalitetnije kojim se obezbeđuje zajednički interes i afirmacija struke i Raspisivača, što će definisati i osnovne urbanističke postavke koncepta uređenja predmetnog prostora.

Nagrađeni i otkupljeni konkursni radovi će biti osnov za izradu urbanističke i projektne dokumentacije predmetnog prostora. Konkursom se uspostavljaju osnovni principi za formiranje projektantskog okvira u cilju izrade rešenja za predmetni prostor ovog Konkursa. Predmetni prostor je Trg Slobode, Trg Republike, ul. Korzo, Štrosmajerova ulica i ul. Matije Korvina (deo).

Sastav žirija:

 1. Jožef Čipa, dipl. inž. arh. - predsednik
 2. Deže Ludaši, dipl. inž. arh.
 3. Doc. dr Viktorija Aladžić, dipl.inž.arh.
 4. Mr Jasmin Šećić, dipl. inž. građ.
 5. Prof. dr Eva Vaništa Lazarević, dipl.inž.arh.
 6. Milorad Miladinović, dipl.inž.arh.
 7. Milan Stojkov, dipl.inž.arh.
 8. Mr Gordana Vujnović, dipl.inž.arh.  
 9. Kornelija Evetović Cvijanović, dipl.inž.arh.
 10. Branka Golijan, dipl. pravnik - Izvestilac žirija

Žiri konstatuje da je stiglo 19 radova koji zadovoljavaju osnovne uslove konkursa. Rad žirija je trajao oko 25 dana. Žiri konstatuje sledeće:

Konkurs u celini je uspešan. Ni jedan konkursni rad ne daje u potpunosti odgovore na sve postavljene zahteve iz projektnog zadatka. Nekoliko radova ipak su izuzetni, kvalitetni i u potpunosti ili delovima mogu poslužiti naručiocu za rešavanje postavljenih ciljeva uređenja centra grada. Glavni nedostatak većine radova je nedovoljna razrađenost, a ima i primera neadekvatnog korišćenja resursa ili pak degradacije prostora u odnosu na postojeće stanje.

Žiri, s obzirom na uslov da se nagradni fond dodeli u celosti pod uslovom da ima dvostruki broj radova koji ispunjavaju uslove konkursa, donosi odluku o dodeli nagrada i otkupa sledećim radovima:

 • Prva nagrada se dodeljuje radu pod šifrom 235662
 • Druga nagrada se dodeljuje radu pod šifrom 334159
 • Treća nagrada se dodeljuje radu pod šifrom 3SI83J
 • Prvi otkup se dodeljuje radu pod šifrom 1111Z4
 • Drugi otkup se dodeljuje radu pod šifrom CMC888
 • Trećii otkup se dodeljuje radu pod šifrom MADAIM

Komentari žirija u vezi nagrađenih i otkupljenih radova

I nagrada: 235662
PRAVNO LICE : SuperProstor, Sombor

AUTORI
Dragan Marković, M.arch
Jelena Petrović, B.arch.
Matija Zlatanović, M.arch
Miona Zdravković, B.arch.

Stručni konsultant:
Ana Nikezić, dr.arch.

Saradnici:
Dimitrije Puzović, student  arhitekture
Mirko Milanović, student  arhitekture

Osnovna koncepcija rada je transponovanje postojeće prostorne strukture u integralni arhitektonsko-urbanistički kontekst. Rad daje kompletno prihvatljivo rešenje za predmetni prostor. Iako je konvencionalno rešenje, s obzirom na okruženje, svojim rešenjem i maštovitim formama odlično se uklapa u predmetni prostor.

Osnovna ideja je objedinjenje svih prostora zadatih konkursom u jedinstvenu i prepoznatljivu urbanu celinu.  Ova intervencija nudi još jedan novi sloj koji će uvezati trgove, parkove i ulice na suptilan i nenametljiv način, upućujući pre svega na relacije između jasno označenih i objektima determinisanih prostora.

Autor je uveo poseban akcenat-dvodimenzionalni sadržaj koji daje pečat ukupnom rešenju - Vrtlog. To  je centralni prostor – srce koncepta. U njega se ulivaju sve trake i sustiču svi pešački tokovi, preko njega se druge podceline međusobno povezuju. "Centralna tačka koncepta je vrtlog na severnom delu Trga slobode. On je težište celine i mesto u kome se sustiču svi značajni pravci Subotice. Iz njegovog centra šire se koncentrični krugovi koji simbolično naznačuju samo srce grada. Krugovi su polazišta traka izvedenih u parteru koje označavaju glavne pešačke tokove i definišu ambijentalne podceline – poput Korza ili Trga slobode. Na svaku traku upravno je usmereno sekundarno popločanje, delom izvedeno u različitim ritmovima linija žute klinker opeke. Time je uspostavljen jedinstveni sistem koji se preliva po celoj pešačkoj zoni i ujedinjuje je u kompaktnu urbanu celinu i pre svega ukazuje na raznolikost ambijenata kojima centralna zona Subotice obiluje." 

Korzo snažna linearna celina – tradicionalna pešačka ulica sa istorijskom arhitekturom koja u sebe prima mrežu ulica i malih trgova. Traka pružena niz nju naglašava njen karakter.

Trga slobode je rezervisan za masovna okupljanja, značajne manifestacije, festivali... Odlično se uklapa predloženo rešenje za prostor zelene fontane - umesto fontane postavljena je velika vodena površina u parteru koja ima isti oblik kao zelena fontana. Jedinu moguću smetnju predstavlja denivelacija oko fontane koja može ometati pešački saobraćaj na trgu.

Iako se rešenjem predviđaju značajne intervencije, parkovi i drugi zeleni prostori su očuvani.

Na Štrosmajerovu ulicu je primenjena modifikovana verzija sistema pružanjem centralne trake – stilizovanog vodotoka koji je nekad postojao na tom mestu. Sekundarno popločanje je kao i u ostalim podcelinama usmereno na tu traku. Ovo rešenje je prihvatljivo za obnovu te ulice.

II nagrada: 334159
PRAVNO LICE: Projektni biro“ M+”, Novi Sad,

AUTORI
Dragan Marinčić, dipl.inž.arh.
Aleksandra Marinčić, dipl.inž.arh.
Mr. Nemanja Radusinović, dipl.inž.arh.

Saradnici:
Pero Đokić,student arh
Saška Cvijanović, dipl.inž.arh.
Aleksandra Raković, student arh
Mirjana Živanov, student arh

Rad koji je u ideji vrlo kvalitetan, s obzirom na njegovu originalnost i savremen pristup, sa sveobuhvatnim popločavanjem, dijagonalama koje daju dinamiku. "To je Evropa, to bi Subotici dao karakter velikog moćnog grada, savremenog i u korak sa 21. vekom. Istovremeno, finoća tog izraza ne remeti sveukupnu sliku sa razglednica" - reči su jednog od članova žirija. 

Integrativni pristup rešavanju predmetnog prostora je takođe jedna od vrednosti rada. Korišćenje istih elemenata na širem prostoru čini prepoznatljivim, unikatom čitav prostor, bez osećaja monotonije. Metalne trake sa svojim ritmom, funkcijama i estetikom u potpunosti zadovoljavaju skladnu uređenost prostora bez nekog posebnog "kićenja" i rasparčavanja.  Takav sistem obezbeđuje Iako održavanje, prilagođavanje mobilijara aktuelnim potrebama i pruža estetsko zadovoljstvo. Podno osvetljenje treba birati veoma obazrivo, da svojim sjajem, karakteristikama ne ometa korisnike ovih prostora.

Međutim, ideja je ostala ideja i  razrađena je delimično, bez dovoljnih detalja odnosno neki detalji su nepregledni i uopšteni- na nivou urbanizma.   

Nedostatak rada je nedovoljna razrađenost odnosno konkretnije rešenje za sudbinu zelene fontane. Delimično se to odnosi i na Štrosmajerovu ulicu s obzirom da se tu mora voditi računa o kolskom, biciklističkom i pešačkom saobraćaju kao i o sadržajima za oplemenjavanje te značajne ulice.

III nagrada: 3SI83J
PRAVNO LICE :“ Aktiva 2001” Subotica

AUTORI:

Marija Pavlović, master.arh.
Jelena Slović, master.arh.
Ognjen Graovac, student OAS  arhitekture
Fedor Jurić, student OAS  arhitekture
Ivan Šuić, student OAS  arhitekture

Kao i ostali nagrađeni radovi, i ovaj rad uspešno potencira integraciju pojedinih prostornih celina sa raslojavanjem karakterističnih sadržaja integralnog prostora. Ideja je da postoji jasan sistem kretanja u vidu koridora koji kako poseticioma tako i samim stanovnicima služe kao neka vrsta orjentira za sagledavanje svih karakterističnih sadržaja koje Subotica nudi. Ovi koridori imaju za cilj povećanje kvaliteta života građanina povezujući tri važne influence u životu grada Subotice, a to su njegovi kulturni, zabavni i rekreativni programi.

Rešenje se zasniva na poštovanju i očuvanju postojećeg kulturnog nasleđa i infrastrukture što predstavlja dokument minulih istorijskih perioda  ali i  adaptaciji savremenom dobu kroz adekvatan dizajn i nov sadržaj. Takođe, identitet svake prostorne celine naglašen je kroz specifičan dizajn mobilijara na tom prostoru.

Jedini je rad koji je ravnomerno tretirao celokupan prostor iz projektnog zadatka i pokušao dati odgovore - rešenja na sve zahteve.

Iako je pomalo konvencionalan, žiri smatra da je ovaj rad vrlo kvalitetan i data rešenja se mogu implementirati i razraditi u sledećim fazama priprema za uređenje centra grada.

Otkup: 1111Z4
PRAVNO LICE :“ SZR Zonex” Beograd,

AUTORI:
Stefan Radovanović, m.arh
Nina Stanković, m.arh
Tamara Mašić, m.arh
Aleksandra Lekić, m.arh

Rad koji se deklarativno izjašnjava za integralnost prostora. Međutim, u postupcima to se ne izražava. Ali to i nije neka mana jer su autori uočili mane i prednosti sadašnjeg stanja i to su vešto iskoristili u svojim rešenjima.  Akcenat se daje kod nerešenih ili neadekvatno rešenih prostornih celina. Na primer barokni park na Trgu Republike trpi neznatne intervencije, ali pored gradske kuće u Štrosmajerovoj ulici se vrši denivelacija za kolski saobraćaj.  Ta denivelacija služi ujedno i za podzemni parking između gradske kuće i Muzičke škole. To je jedino trajno rešenje za integraciju Štrosmajerove ulice u pešačku zonu kakvu grad zaslužuje. Iako je to pomalo futurističko rešenje u našim uslovima, mora se priznati da je to jedino pravo dugoročno rešenje za očuvanje kulturno-istorijskog nasleđa centra.

Rad je nedovoljno razrađen, ali daje dobre smernice na goruća pitanja. Predložena dekompozicija zelene fontane jedno je od kvalitetnijih ponuda rešenja problema same fontane.

Otkup: CMC888
PRAVNO LICE: Geoexpert  d.o.o, Subotica,

AUTOR:
Sara Marenić

Saradnici:
Marko Marenić, ovl.arh
Snježana Rončević, pesnik i filozof

Predmetni rad je atraktivan, specifičnog karaktera koji je rezultat ozbiljnog promišljanja tokom projektovanja. U radu je pažljivo izbalansiran odnos između starog i novog, a predloženim putevima kulture, subotičkih umetnika i veština i umeća na nov i originalan način povezane su tradicionalne vrednosti Subotice. Tako je ovim radom ostvarena ravnoteža starog i novog.

Osnovna dilema koju rad postavlja jeste izvođenje amfiteatra na Trgu Slobode na prostoru postojeće zelene fontane. Iako je ovim rešenjem predviđeno povezivanje buduće pozorišne sale i prostora trga i time se zaokružuje ideja projektanta pozorišta da se pojedine predstave mogu održavatu u i izvan objekta pozorišta, predviđeni amfiteatar svojim gabaritom i visinom narušava postojeći trg. Autori rada su međutim prepoznali kvalitete postojećih parkovskih ambijenata oko plave fontane i na prostoru iza Muzičke škole i novo rešenje pažljivo uklopili sa postojećim rešenjima.

Otkup: MADAIM
PRAVNO LICE “ CIS INŽENJERING U SAOBRAĆAJU DOO ODŽACI, 

AUTORI:
Aleksandra Vrcelj, dipl.inž.arh
Darija Marković, dipl.inž.arh
Igor Latas, dipl.građ.inž.
Mile Milković, inž.el.
Aleksandar Pavlović,dipl.inž.saob.

Za ovaj rad se ne može reći da integralno rešava prostore koje obuhvata. Ovakav pristup ima opravdanje u činjenici da svaki pojedinačni prostor u okviru površine koju obuhvata projektni zadatak, bio to trg ili ulica ima specifičan i jedinstven karakter. Na takv način i autor rešava predmetni prostor.

 Na trgu Slobode predložena je zanimljiva dekompozicija zelene fontane, parkovski prostori oko plave fontane i iza Muzičke škole ostali su nedirnuti. Kružnim popločanjem naglašeno je središte grada na mestu današnjeg tzv. sunčanog sata, takođe su na posebni način tretirani Korzo, Đinđićev plato, ulica Matije Korvina i prostor ispred nekadašnjeg „Sokolskog doma”. 

Rešenje Korzoa nije zadovoljavajuće jer u velikoj meri smanjuje prostor za kretanje pešaka. Korzo je, kao što samo ime kaže, ulica koja je tradicionalno bila predviđena za šetnju i večernja okupljanja. Svoju funkciju je izgubila nakon rušenja zgrade pozorišta ali svako novo urbanističko rešenje treba da insistira na vraćabju ove vrednosti koja će završetkom objekta pozorišta biti opet atraktivna.

Izbor urbane opreme u ovom radu zadržao se na postojećim stilskim elementima koji su već primenjeni u gradskom centru.

Izvor: Subotica.com

povezane teme

10
graditelj Odgovori
dokle vise bacanja para na raznorazna arhitektonska resenja kad nisu sposobni da zavrse ni pozoriste u predvidjenom roku ..............najlakse da sravnimo jos malo centra grada od onog sto je ostalo pa da pravimo razno razne skelete od armiranog betona
ffilozoff Odgovori
Ovo mirise na neko KUVANJE!!! Pitanje-Da li ce se to realizovati do 2070?? Mislim da bi trebalo spojiti SUBOTICU sa bg,pa da i mi budemo na vodi,a u pomoc pazvati vucicevog druga Bin ZAJEBA???
Vesko Odgovori
Ma ima i to da docekamo. Ako ne ovde, onda na nebu. Ako zasluzimo RAJ.
Srbistan Odgovori
Manite se coravog posla. Zavrsite pozoriste.
Always Ultra Odgovori
Pa dobro - to je da se pokaze bujna masta i pusti snovi. Vlasti koje nisu u stanju ili raspolozenju da zakrpe rupetine oko Gradske kuce i pociste budj sa fasada trose vreme (i novac naravno) na neubedljivo zamajavanje malobrojne javnosti !
tetka Odgovori
Sve je tro lepo i dobro ali za neku futurističku bajku. Realnost je na žalost mnogo drugačija. Sredite gospodo /ako već imate para/ uže gratsko jezgro: pozorište, zelenu fontanu, fasade prelepih starih zgrada, asfaltirajte ulice blizu centra koje su ruglo grada, sklonite ružne ograde oko srušenih NIČIJIH objekata pa makar privremeno to preuredite za parkiće, ............ Što se tiče POSLOVNO-STAMBENOG KOMPLEKSA, pa to je malo smešno. Pun je grad praznog poslovnog prostora /da ne pričamo o Beograđanki i Domu vojske i drugim poslovnim prostorima/ a i praznih novoizgrađenih stanova u i oko centra koliko hoćeš.
u prolazu Odgovori
Vratite vi fabrike,domace,u nasu Suboticu,da mi imamo gde da radimo,a za uredjenje cemo posle lako.
Alia u Zemlji čuda Odgovori
@ffilozoff

Odavno je većina nas gologuzana ne samo na vodi, nego i na belom hlebu! Razlog je vrlo prozaičan: crni je zbog aditiva (boje) -skuplji!
beba Odgovori
dokle vise? koliko novaca suboticana se baca na razne projekte i idejnih uredjenja subotice? da ne zivimo ovako bedno ne bih rekla nista ali vi se kockate nasim novcima dok narod lupa glavu kako i od cega da plati racune. jos imate obraza da se hvalite sa ovakvim ponasanjem. 10 clanova zirija!!!!koliki im je bio honorar? ja se nadam da ce uskoro doci kraj ovakvima. pa ovo ne rade ni u svajcarskoj, a mogli bi. oni imaju savest i postenje koji vi nikada necete imati. oni ne vole samo svoje fotelje i guzice nego stvarno vole svoju zemlju i narod. bolje da ste pozvali nekog od tih politicara, ugostili za te pare koje ste sad spickali i molili ih da vam odaju tajnu kako treba voditi zemlju i brinuti se za narod. muka mi je kad god cujem za vase projekte.
lakumity Odgovori
-tetka- je laf, slažem se.
Nova "Gospoda" iz gradske uprave na žalost pokazuju iste osobine kao i prethodnici. Dali je moguće da ovde nikada niko ne odgovara za razbacivanje novca. Kažem razbacivanje jer je ovde postalo navika da se svake godine kupi nekoliko sci-fi projekata ( akvapark, pozorište, podzemna ili nadzemna garaža tj. parking, razna prostorna uređenja raznih mesnih zajednica itd.) koji se nikada neće sprovesti.
Dali su možda ti naši presposobni i prepošteni ljudi iz gradske uprave svojevremeno dok još nisu sedeli u gradskoj kući svake godine kupovali novi projekat za svoju kuću pa tek posle desetak godina odlučili šta će gradit i gde? Možda, ako im je to komšija plaćao.
Plaćaju ideju kako da urede najuži centar a 50 m od gradonačelnika (gomboški sokak-staro kupatilo)
hoće zmije da nas napadnu.
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.