Komentara: 9
Pregleda: 6983

Nove cene JKP "Dimničar" i JKP "Subotičke pijace"

30.11.2012. u 00:00h
Gradsko veće je 29.11.2012. godine dalo saglasnost na odluke Upravnih odbora JKP „Subotičke pijace“ i JKP „Dimničar“ na izmenu cena usluga.
Nove cene JKP "Dimničar" i JKP "Subotičke pijace"

qqqqIzmene su u okvirima definisanim Programom poslovanja, povećanje cena ne prelazi 3,5% pojedinačno po svakoj kategoriji oba cenovnika, a primena je odobrena od 1. decembra 2012. godine.

Poslednja korekcija cena dimničarskih usluga izvršena je 1.10.2010. godine, a pijačnih usluga 1.12.2011. godine.

U nastavku možete da pogledate nove cenovnike JKP „Subotičke pijace“ i JKP „Dimničar“.

Cene za obavezne dimničarske usluge

 1. 1. Naknada za kontrolu i čišćenje dimovodnih kanala qqqqstambenih objekata individualnog i kolektivnog stanovanja bez obzira na gorivo koje se koristi za odvod produkata sagorevanja .... 1.349,53 dinara po domaćinstvu godišnje.
 2. Spaljivanje i vađenje čađi iz dimovodnih kanala .... 1.470,11 dinara/dimovodnom kanalu.
 3. Tehnički pregled dimovodnih kanala
  3.1. Za fizička lica:
   - pregled prvog dimnjaka .... 1.619,65 din.
   - pregled svakog narednog dimnjaka na istom objektu .... 876,60 din.
   - pregled priključka na dimnjak .... 174,52 din.
  3.2. Za pravna lica:
   - pregled prvog dimnjaka .... 2.496,25 din.
   - pregled svakog narednog dimnjaka na istom objektu .... 1.052,33 din.
   - pregled priključka na dimnjak .... 256,04 din.
 4. Otkazivanje obaveznih dimničarskih usluga .... 883,62 din
 5. Izlazak na čišćenje dimnjaka po posebnom pozivu .... 437,21 din
 6. Izlazak na intervencije van grada po posebnom pozivu .... 30% od cene motornog benzina/km

* cene su bez uračunatog PDV-a

Cenovnik pijačnih usluga

PIJAČNE JEDINICE CENE u din.
BEZ PDV
POPUST
(dinara)
**
MLEČNA PIJACA    
TEZGA SA VITRINOM-MLEČNI PROIZVODI-PAUŠAL 7.657,25 -100,00
TEZGA SA VITRINOM-MLEČNI PROIZVODI-REZERVACIJA 3.697,06 -100,00
TEZGA SA VITRINOM-ŽIVINSKO MESO-PAUŠAL 10.564,89 -100,00
TEZGA SA VITRINOM-ŽIVINSKO MESO-REZERVACIJA 3.697,06 -100,00
TEZGA-PAUŠAL 5.736,36 -100,00
TEZGA- REZERVACIJA 2.100,70  
TEZGA SA KASETOM - PAUŠAL 6.341,57 -100,00
TEZGA SA KASETOM - REZERVACIJA 2.723,45  
TEZGA SA REGISTRACIJOM-TRGOVINA NA MALO PAUŠAL 7.420,42  
POLUZAT. PROD. PROSTOR- PAUŠAL din/m2/mes 6.600,32 -100,00
POLUZAT. PROD. PROSTOR- REZERVACIJA din/m2/mes 3.815,47 -100,00
POLUZAT. PROD. PROSTOR- NENAMENSKI KORIŠĆEN PAUŠAL din/m2/mes 8.056,33 -100,00
PRODAJNO MESTO ZA JAJE PAUŠAL 3.697,06 -100,00
PRODAJNO MESTO ZA JAJE REZERVACIJA 1.313,05  
MESTO ZA PRODAJU RIBE PAUŠAL 6.602,07 -100,00
MESTO ZA PRODAJU RIBE REZERVACIJA 3.293,58  
Napomena: Tezga sa kasetom: magacinski prostor ispod tezge od 1,2 m3

   
CVETNI TRG    
PRODAJNO MESTO-PAUŠAL 3.697,06 -100,00
PRODAJNO MESTO- REZERVACIJA 1.311,29  
PROD. MESTO SA KASETOM - PAUŠAL 7.530,06 -100,00
PROD. MESTO SA KASETOM - REZERVACIJA 3.697,06 -100,00
VOĆNA PIJACA    
TEZGA-PAUŠAL 7.797,58 -100,00
TEZGA-REZERVACIJA 2.828,71  
METALNE TEZGE-PAUŠAL 3.697,06 -100,00
METALNE TEZGE-REZERVACIJA 1.311,29  
TEZGA SA REGISTRACIJOM TRGOVINA NA MALO 3.736,53  
BOKS ZA BOSTAN - PAUŠAL 23.796,23  
BOKS ZA BOSTAN - REZERVACIJA 13.226,95  
PIJACA „ZELENAC-ZOLDIKE”    
TEZGA - PAUŠAL 6.065,28 -100,00
TEZGA-REZERVACIJA 2.223,50  
TEZGA SA KASETOM-PAUŠAL 6.683,64 -100,00
TEZGA SA KASETOM-REZERVACIJA 2.841,86  
TEZGA SA VITRINOM-ŽIVINSKO MESO-PAUŠAL 8.722,94 -100,00
TEZGA SA VITRINOM-ŽIVINSKO MESO-REZERVACIJA 3.754,07 -100,00
TEZGA SA VITRINOM-MLEČNI PROIZ.-PAUŠAL 7.661,63 -100,00
TEZGA SA VITRINOM-MLEČNI PROIZ.-REZERVACIJA 3.697,06 -100,00
SOPSTVENA VITRINA - PAUŠAL 6.995,02 -100,00
SOPSTVENA VITRINA - REZERVACIJA 3.293,58  
METALNE TEZGE - PAUŠAL 3.157,63  
METALNE TEZGE - REZERVACIJA 1.170,95  
TEZGE NA SPOLJNOM PROSTORU - PAUŠAL 6.600,32 -100,00
TEZGE NA SPOLJNOM PROSTORU - REZERVACIJA 2.368,22  
TEZGE NA SPOLJNOM PROSTORU SA KASETOM-PAUŠAL 7.192,37 -100,00
TEZGE NA SPOLJNOM PROSTORU SA KASETOM-REZERVACIJA 2.973,43  
TEZGA SA REGISTRACIJOM TRGOVINA NA MALO 7.082,73  
PRODAJNO MESTO REZERVACIJA din/m2/mes 1.570,04  
MESTO ZA PRODAJU RIBE PAUŠAL 6.600,32  
BOKS ZA BOSTAN PAUŠAL 28.436,19  
BOKS ZA BOSTAN REZERVACJA 14.275,11  
Napomena: Tezga sa kasetom: magacinski prostor ispod tezge od 1,2 m3

   
ZELENA PIJACA U GRADU – M.BOGOVIĆA    
TEZGA - PAUŠAL 3.420,76 -100,00
TEZGA - REZERVACIJA 1.311,29  
TEZGA SA KASETOM - PAUŠAL 3.697,06 -100,00
TEZGA SA KASETOM - REZERVACIJA 1.442,86  
BOKS ZA BOSTAN PAUŠAL 28.436,19  
OBELEŽEN PROSTOR ZA SADNI MATERIJAL REZERVACIJA din/sezona 14.810,15  
OBELEŽEN PROSTOR ZA SADNI MATERIJAL REZERVACIJA din/mesec 4.495,23  
PIJACA „TESLINO NASELJE”    
TEZGA - PAUŠAL 3.697,06 -100,00
TEZGA - REZERVACIJA 1.442,86  
TEZGA SA KASETOM - PAUŠAL 4.082,99 -100,00
TEZGA SA KASETOM - REZERVACIJA 2.100,70  
TEZGA SA REGISTRACIJOM TRGOVINA NA MALO PAUŠAL 5.508,31  
TEZGA SA SOPSTVENOM VITRINOM PAUŠAL 5.407,44 -100,00
BOKS ZA BOSTAN PAUŠAL 28.436,19  
BOKS ZA BOSTAN REZERVACIJA 14.275,11  
 PRIVREMENA KVANTAŠKA PIJACA  
PIJAČARINA 3 % vrednosti robe
KORIŠĆENJE PRODAJNOG MESTA Nakon 3 dana + 447,33 din.
REZERVISANJE PRODAJNOG MESTA DO 10 M2  (din/mes) 6.749,43
REZERVISANJE PRODAJNOG MESTA
PREKO 10 M2  din/mesec
7.253,77
NA SVIM PIJACAMA    
PRODAJA ROBE SEZONSKOG KARAKTERA SA KAMIONA din/mes  za mesec dana 19.827,27
PRODAJA ROBE SEZONSKOG KARAKTERA SA KAMIONA din  za sezonu 34.128,69
MAGACINSKI PROSTOR SA RASHLADNIM UREĐAJIMA (ZAJEDNIČKI)          din/dan 280,68
Napomena: Sezona je od 15. jula do 15. septembra u godini
   
POSLOVNI PROSTORI MLEČNA PIJACA (MLEČNA I ZANATSKA PIJACA)
I GRUPA
(MESARE, UGOSTITELJSKI OBJ., RIBARNICA. ĆEVAPDŽINICE, HAMBURGERIJE, PEKARI, MEŠOVITA ROBA, TRAFIKE, PRŽIONA KAFE, PLASTIČARI) - CENA PO KVADRATNOM METRU
POSLOVNI PROSTOR  1.028,86
PIJAČNO MESTO  659,59
II GRUPA 
(GLJIVARI, CIPELARI, TAŠNAR-KOŽAR, TEXTILNA ROBA, CVEĆARA, KORE ZA PITU) -  CENA PO KVADRATNOM METRU
POSLOVNI PROSTOR 963,95
PIJAČNO MESTO 526,27
III GRUPA
(GRNČAR, ŠABLONI ZA MOLERE, PLAST. CVEĆE, KORPAR, PATR. ZA SODU) -  CENA PO KVADRATNOM METRU
POSLOVNI PROSTOR  856,94
PIJAČNO MESTO  472,77
POSLOVNI PROSTORI PIJACA „TESLINO NASELJE”
I GRUPA
(MESARE, UGOSTITELJSKI OBJ., RIBARNICA. ĆEVAPDŽINICE, HAMBURGERIJE, PEKARI, MEŠOVITA ROBA, TRAFIKE, PRŽIONA KAFE, PLASTIČARI) - CENA PO KVADRATNOM METRU
II GRUPA 
(GLJIVARI, CIPELARI, TAŠNAR-KOŽAR, TEXTILNA ROBA, CVEĆARA, KORE ZA PITU) - CENA PO KVADRATNOM METRU
POSLOVNI PROSTOR 618,37
PIJAČNO MESTO  380,67
III GRUPA
(PČELARI - MED, IZRADA KLJUČEVA,PLAST. CVEĆE, KORPAR, PATR. ZA SODU) - CENA PO KVADRATNOM METRU
POSLOVNI PROSTOR  566,62
PIJAČNO MESTO  355,23
POSLOVNI PROSTORI ZELENA PIJACA U GRADU – M. BOGOVIĆA
I GRUPA
(MESARE, UGOSTITELJSKI OBJ., RIBARNICA. ĆEVAPDŽINICE, HAMBURGERIJE, PEKARI, MEŠOVITA ROBA, TRAFIKE, PRŽIONA KAFE, PLASTIČARI) - CENA PO KVADRATNOM METRU
POSLOVNI PROSTOR  499,96
PIJAČNO MESTO  300,85
II GRUPA 
(GLJIVARI, CIPELARI, TAŠNAR-KOŽAR, TEXTILNA ROBA, CVEĆARA, KORE ZA PITU, PČELARI-MED, IZRADA KLJUČEVA) - CENA PO KVADRATNOM METRU
POSLOVNI PROSTOR  420,14
PIJAČNO MESTO  262,26
III GRUPA
(GRNČAR, ŠABLONI ZA MOLERE, PLAST. CVEĆE, KORPAR, PATR. ZA SODU) - CENA PO KVADRATNOM METRU
POSLOVNI PROSTOR  406,11
PIJAČNO MESTO  234,19
Napomena:
Poslovni prostor : zakup za objekte u vlasništvu JKP»Subotičke pijace»
Pijačno mesto: zauzimanje pijačnog mesta za vlasnike objekta
NAPLATA TRŽIŠNE NAKNADE NA PIJACAMA
ŽITARICE
-pšenica,ječam,raž,ovas,kukuruz u klipu
5 %
POVRĆE
-krompir,grašak,boranija,paradajz,krastavci, paprika,salata,spanać,crni i beli luk,šargarepa
5 %
VOĆE
-trešnje,višnje,jagode,kajsije,jabuke,kruške, šljive,grožđe i ostalo voće
5 %
OSTALI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI
-cveće,šiblje,rasad za voće,rasad za povrće, jelke i ostali srodni proizvodi
5 %
ŽIVA I ZAKLANA ŽIVINA
-žive kokoške,patke,guske,ćurke,zečevi,pilići, pačići,gušćići,
-sve vrste zaklane živine i zečevi
-jaja
5 %
MLEČNI PROIZVODI
-kiselo mleko,sir,kajmak i sve vrste mlečnih proizvoda
5 %
OSTALE ŽIVOTNE NAMIRNICE
-testenina,med,mlevena paprika,čišćeni orasi i drugi prehrambeni proizvodi
5 %
DINJE I LUBENICE 5 %
ZA ZAUZIMANJE PIJAČNOG MESTA (din/m2/dnevno) 135,95
ZA ZAUZIMANJE TEZGI (din/kom/dnevno) 280,68
ZA ZAUZIMANJE TEZGE SA VITRINOM (din/kom/dnevno) 355,23

qqqq

  

Postavljeno pre 7 godina 5 meseci
Komentara: 9
Pregleda: 6983
Povezana vest
Povezane teme
mlečna pijaca subotičke pijace jkp subotičke pijace jkp dimničar
Komentara
0
Napiši komentar
Pošalji komentar
Dodaj grafički fajl
(do 2 MB)
  Imaš na raspolaganju 1000 karaktera
  Pravila komentarisanja
  Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.