• Pregleda: 6195

Intervju: Slobodan Milošev, v.d. direktor JKP "Čistoća i zelenilo"

Prema izveštaju DRI, pre godinu dana, JKP „Čistoća i zelenilo” pala je na kolena, „dubioza” u poslovanju iznosila je oko 165 miliona dinara, a ocenjeno je i da još preko 35 miliona dinara ima štete na objektima i voznom parku. Štednjom i reorganizacijom, otkazima za neradnike i disciplinom preduzeće se spasilo kraha. Oko 300 tona uštede ima na gorivu, a bilo je i otkaza, alko-testova zaposlenih. Razlozi što je do prošle godine bilo većih problema u preduzeću je kompleksno pitanje, ali na tome rade još uvek nadležne službe, privredni kriminal i policija, ističe v.d. direktor Slobodan Milošev.
Intervju: Slobodan Milošev, v.d. direktor JKP "Čistoća i zelenilo"

Slobodan Milošev je po struci i formalnom obrazovanju master inženjer poljoprivrede, što je važno zbog poslova u JKP „Čistoća i zelenilo” koji se prepliću sa poljoprivrednom granom, a od značaja je i što je čelni čovek preduzeća već četiri godine radio na rukovodnim poslovima i mestu savetnika u istoj firmi, pre stupanja na funkciju v.d. direktora, na koju je imenovan početkom decembra prošle godine.

Za nepunih godinu dana, u JKP „Čistoća i zelenilo” vidljive su promene u organizaciji poslova i uštedama, na šta ukazuje v.d. direktor Milošev, podsećajući da je pre stupanja na funkciju u preduzeću boravio državni revizor, koji je dostavio brojne primedbe oko nenamenskih trošenja, spornih nabavki u „Čistoći”, a poslovanje još kontrolišu nadležni policijski organi i službe.

Ističe Vam drugi v.d.  mandat direktora, da li i kada očekujete preimenovanje na funkciju direktora?

- Početkom decembra ističe i drugi mandat vršioca dužnosti, a u međuvremenu je Skupština Grada donela odluku o raspisivanju konkursa za direktore svih JKP, pa i „Čistoći”. Konkurs je bio otvoren 30 dana, a od skupštinske odluke je proteklo dva meseca, nadamo se da će Komisija da zaseda polovinom novembra, a Skupština će da odluči o kandidatima koji su se javili na konkurse, verovatno do kraja novembra da imenuje čelnika firme na mandat od četiri godine.

Aktuelan je upravo potpisani ugovor sa Centrom za socijalni rad, oko angažovanja osoba koje primaju socijalnu zaštitu. Šta za „Čistoću” znači taj ugovor?

- Potpisani ugovor smatramo korisnom idejom, iako nije potekla iz samog preduzeća. Radi se zapravo o Uredbi Vlade Srbije, koju ćemo podržati u celosti i spremni smo da odmah u narednom periodu angažujemo nekoliko stotina ljudi na poslovima higijene grada, sakupljanja, odnošenja i deponovanja otpada. Uvek dođe vreme podvlačenja crte, nekima će možda to teško pasti, ali mi u preduzeću to ocenjujemo kao stvaranje novih ušteda, što je korisno i za Grad i državu.  Sa druge strane, sem ušteda, ti poslovi će se reflektovati na higijenu ulica Subotice, da budu sređenije i čistije, a manje će se novca za te poslove izdvajati iz gradskog budžeta.  Sve dakle, što je korisno ne može se ocenjivati kao protivustavno.  Ne možemo očekivati da RJ higijena sa 70 radnika očisti potpuno grad sa stotinu hiljada ljudi i još 40.000 u prigradskim sredinama poput Bajmoka, Kelebije, gde zna se, koliko posla ima.

Tvrdi se da će Centar za socijalni rad da odredi sposobnost za rad lica koja primaju socijalnu pomoć. Šta bi oni trebalo najkonkretnije da rade, da li Centar ima kompetenciju za takve procene?

Korisnici socijalne pomoći mogli bi da rade poslove u zimskoj službi, čišćenje lišća i trotoara, parkova, autobuskih stajališta, orezivanje drveća i živih ograda, ulica i manjih saobraćajnica koje se ne čiste mehanizacijom, nego ručno. Posla je napretek, a zbog skresanog budžeta, početkom godine, „Čistoća” je uskraćena za deo sredstava, pa je deo poslova ostao neurađen. Smatramo da nikom ne može naškoditi posao od nekoliko sati. Nemamo detaljno uputstvo još, ali Centar za socijalni rad će biti ključna karika u realizaciji ugovora koji je potpisan, u koordinaciji sa republičkim organima i Nacionalnom službom zapošljavanja.  Ove nedelje se održava i seminar u Vrnjačkoj Banji, gde će sve biti definisano u celosti. Kao što je ministar i potpredsednik Vlade Vulin rekao, niko neće biti angažovan, ko nije radno sposoban.

Koliko to angažovanje može da donese ušteda JKP „Čistoća i zelenilo”?

- Ne može se proceniti tačna ušteda, ali kada izračunamo da samo u Subotici ima 4200 porodica - korisnika socijalne pomoći, te da u svakoj ima više članova, može se zaključiti da se radi i o broju od oko 12.000 ljudi. Ako je i 30 posto radno nesposobno, ostaje činjenica da preko 7000 ljudi bi moglo da se prihvati posla. Bez namere da kritikujem bilo koga, poznato je da neki od radno sposobnih rade i na Buvljaku i drugim mestima. Opština Ada je potvrdila da angažovanje tih ljudi je donelo dobrobit toj varoši, koja je postala najuređenije mesto u okruženju.

Znači li to da se i „Čistoća” uključuje u reforme Vlade kojima se nalaže menjanje svesti ljudi?

- Činjenica je da promene u Srbiji uglavnom nailaze na otpor, pa tako i ova inicijativa iz Vlade, ali većina građana podržava pozitivne korake.

Prošle godine u ovo vreme DRI je završila kontrolu poslovanja u „Čistoći”, revizija je potvrdila da je bilo i nezakonitosti u poslovanju, od javnih nabavki, do nenamenskih trošenja? Šta je urađeno do danas, obzirom da je ocenjeno da je preduzeće u kolapsu?

- Konačan izveštaj državnog revizora dobili smo pred Novu godinu, i tek tada smo shvatili u kakvoj poslovnoj i ekonomskoj „dubiozi” je preduzeće, u iznosu od 165 miliona dinara, što je potvrđeno izveštajem DRI. Plus, oštećena mehanizacija, zastarelost voznog parka, loš integralni informacioni sistem, loša infrastruktura, trošnost zgrada, pa čak i šuplji oluci.  Kada se sve uzme u obzir šteta je iznosila i blizu 200 miliona dinara, jer je procena u preduzeću da je još oko 35 miliona dinara iznosila šteta zbog oštećenja vozila voznog parka, objekata i drugih poslova na održavanju. Uveli smo strogu štednju u reorganizaciji poslova, radne discipline, dolazaka na posao, efikasnosti pružanja usluga, što je rezultiralo vrlo brzo već posle prvog kvartala boljitkom. Za nepunu godinu smo imali oko 300 tona uštede u gorivu, a taj podatak možda najbolje potvrđuje šta se sve radilo u preduzeću. Uveli smo i neke nepopularne mere, kao što je svakodnevna alko-test kontrola zaposlenih, po svim radnim jedinicama.  Za otklanjanje nepravilnosti iz izveštaja DRI, dobili smo rok od 60 dana, a otklonili smo ključne nedostatke. Razlozi što je do prošle godine došlo do većih problema u preduzeću je kompleksno pitanje, ali na tome rade još uvek nadležne službe, privredni kriminal i policija.

Da li je bilo i otkaza?

- Nažalost, stradalo je desetak radnika – gubitkom posla. Otkaze su dobili, jer nisu prihvatili opomene nakon više prekršaja.  Ali, i pored zabrane zapošljavanja novih radnika, dobili smo saglasnost da popunimo tih desetak mesta mladim ljudima, koji su disciplinovani, radni, a takvu atmosferu smo primenili u čitavom preduzeću.  Osim toga, oko 16 miliona dinara je godišnje izdvajano zadrugama za angažovanje inkasanata i drugih poslova. Suzbili smo i to, angažujući naše zaposlene iz kancelarija, koji bi u protivnom bili tehnološki višak u preduzeću.  Bilo je i revolta, ali odlučio sam se na taj korak, da bi sačuvali i radna mesta u režiji. U proizvodnji smo sačuvali postojećih 250 radnih mesta, uglavnom rade na fizičkim poslovima, a svega 65 radnika je u administraciji. Tu ubrajamo i direktorsko mesto, javne nabavke, naplata, likvidatura i drugi režijski poslovi, koji su takođe smanjeni za 20 radnih mesta, preko inkasantskih poslova.

Koliko je Grad pomogao, a koliko ste uradili sopstvenim sredstvima JKP?

- Smatram da JKP „Čistoća” nije danas ista, kad krene od kapija do kancelarija i terena. Krucijalno je da smo gotovo sve uradili sopstvenim sredstvima, i bukvalno sopstvenim rukama, tako što smo pitali radnike ko je po struci stolar, zidar, tesar, limar, moler. Od novih oluka do krečenja zidova, popravke krova, sve su to uradili naši tesari, limari, zidari, a troškovi su svedeni bukvalno na kupovinu materijala.

• Koliko je budžetom opredeljeno sredstava za JKP „Čistoća i zelenilo” ove godine, i koliko ste stabilizovali firmu kojoj je pretio krah?

- Ukupno bruto je opredeljeno oko 500 miliona dinara, a od toga oko 30 posto se budžetski finansira, a 70 posto smo u obavezi da sami finansiramo. Suština je da zapravo i taj budžetski deo za uređenje parkova, ulica i drugog fakturišemo Gradu i Direkciji urađene poslove, koji se plaćaju.  Znači „Čistoća”, osim devet miliona dinara, koje je Grad namenio za kupovinu opreme u RJ „Zelenilo”, nije dobila ni dinar iz budžeta.  Radi se o traktoru sa bočnom kosom, oko 100 konja za košenje putnih pojaseva, a sve drugo je kupilo i investiralo Planom i programom preduzeća, ulagano u obnovu i rekonstrukciju.

Koliko i u šta je investirano ?

- Samo u obnovu voznog parka do sada je uloženo oko 10 miliona dinara, kupljena su dva kamiona putara, koji voze i radnike a imaju i plato, kupljena je dizalica, sa korpom do 21 metra, za orezivanje platana i visokih stabala, a tokom zime ćemo uspešno skidati i ledenice i sa mesta kojima ranije nismo mogli da priđemo. Grad je u okviru uloženih devet miliona uložio i u kosačice.

Šta planirate do kraja godine, ima li novih javnih nabavki?

- Planiramo i javne nabavke, investirano je osim pomenutih sredstava još oko tri miliona dinara u računarsku opremu, a planiramo da kupimo i dva podizača, kamione specijalne namene za dizanje velikih kontejnera, zapremine pet kubika, a taj iznos može biti još šest do sedam miliona dinara.  To je važno u jesenjim akcijama, kada je težina tih kontejnera i šest do sedam tona, što mali kamioni ne mogu da prime. Kuburimo i sa putničkim automobilima, preduzeće ima dotrajale zastave 101, pa ni direktor nema službeno vozilo, niti drugi rukovodioci. To je manji problem od naših zaposlenih koji moraju da urade premeravanja i druge poslove, što uprkos nedovoljnim sredstvima mora biti realizovano zbog efikasne organizacije poslovanja, jer preduzeće obavlja poslove na teritoriji čitavog grada.

Da li građani račune JKP „Čistoća i zelenilo” plaćaju posebno, ili objedinjeno sa računima „Vodovoda i kanalizacije” i da li ih očekuju nova poskupljenja?

- Programski je planirano u 2014. godini da cene budu povećane od 5 posto u oktobru, što je odlukom Skupštine i realizovano. Što se naplate tiče, imamo zajedničku i objedinjenu naplatu, sa „Dimnjačarom”, „Vodovodom i kanalizacijom”, gde je na objedinjenom računu odvojena usluga „Čistoće” i ekološke takse, koju od 1. januara 2015. godine bi trebalo da preuzme lokalna Poreska administracija.

Stručnost u rukovođenju - Master rad Slobodana Miloševa na temu „Regionalna sanitarna deponija Bikovo – u izgradnji ”, pomoćiće čelniku firme da stručno opredeljuje aktivnosti i planove preduzeća oko tog posla.

Izvor: Subotičke novine

povezane teme

26
Mirjana Odgovori
Naravno samo je vazno da u gradskom budzetu ostane para,a za to ce da posluze jadnici koji su spali na socijalu,a pre tog imali zaposlenje,svoje dostojanstvo i svoj dinar u dzepu,sve ste nam uzeli sad ste jako pametni kako da zaposlite ljude koji su primorani da uzmu tu sicu,gde je bila drzava kad smo dobijali masovno otkaze????da je onda intervenisano kako treba do svega ovoga ne bi ni doslo,ma biseri ste ...
oprem dobro Odgovori
Vi gospon direktore morate pospremit nered u vašoj radnoj kući.I to počevši od ljudi kojima se mi, obični građani obraćamo za razne probleme iz vašeg radnog delokruga.Pogotovo ovi što režu i skraćuju zeleniš Takvu drskost ,bezobrazluk od šefova koji vode tu jedinicu se retko viđa Vi morate shvatiti jednu stvar, kada se obraćamo ne samo vama već i drugima koji rade sa ljudima treba kulturno , i strpljivo objašnjavati Pogotovo kada su stariji sugrađani u pitanju U opšte, ljudi koji vam rade sa građanstvom su vam malo jača strana (čast izuzecima -gosp koja prima račune ) Moj predlog vam je da malo popričate sa njima ,pa ako ne ide zamenite ih, ima masa ljudi koji čekaju posao, i verujte mi mnogo bolje bi to odradili.
kr..prijava Odgovori
9miliona za traktor od 100 konja,jel policijski organi cesljaju stare ,dubioze, sto bi rekao v.d.ili ovi jos nisu na redu
Mara Odgovori
Puno lazi. Da,otkaza je bilo,a samo medju terenskim radnicima,a popunjeno je u administraciji.
Vesko Odgovori
Za ocekivati je da gospon direktor da ostavku, tim pre sto je i u prosloj vlasti bio
na rukovodecem polozaju. Samo kad u budzetu grada ima novca za velike otpremnine,
samo za pojedince.
Always Ultra Odgovori
Jos jedan magistar ?? Ovo je vrlo zanimljiva misao : " sve sto je korisno ne moze biti protivustavno". To bi obavezno trebalo uneti u pravnu literaturu i svesti Ustav drzave na tu jednu veleumnu misao i tumachenje Ustava. Ovaj covek bi trebao da je predsednik Ustavnog suda i njegova stranka valjda ima moc da ga na to mesto uskoro postavi.
Ako je "posla napretek" - zasto sede u kancelariji i mastaju o robovlasnickom radu u okviru svojeg preduzeca umesto da rade ono za sta su placeni ??
Inace - chak i da zazivi Julinova uredba (coveka koji ni par sati nije radio) - bice kakva plata takav i posao. "Ne mozete malo da me platite koliko malo mogu da radim". Sem toga - njegovo preduzece ce morati da snosi krivicnu odgovornost za tlachenje poslednje sirotinje i to ce da ide do Strazbura. A onda sledi placanje odstete.
kojot Odgovori
Што би сад мењали човека ако је показао да може извуче предузеће из понора? Сад кад је фирму ставио на ноге ви би да га мењате па опет да доведете неког ко ће га вратити у још дубљи чабар.
dejo socijalac Odgovori
jjooj nek meni daje tu platu koji primaju radnici u JKP verujtemi ima da radim i 12h a ovako primam samo 7600din gde prvo da ih dam dali za struju,vodu,grejanje ili za hranu kaka cu ja preziviti ako nesto drugo ne radim sramota za citavu Srbiju
baćo Odgovori
[*...*]Ako ovog čoveka posle svih ovih nebuloza koje je izjavio njegova partija izabere za direktora, onda potvrđuju da nemaju boljih, a ovo je dno dna.
city woman Odgovori
Salju opomene koje nemaju veze sa stvarnim stanjem pa kad ih upitate zasto su poslali opomenu i na sta se odnosi kazu vam da je bacite?! Teska dubioza, na sta oni trose vreme.
liliputanac Odgovori
po kafanama se prica da je cistoca stvarno izasla iz krize i da ce cak postati i veoma ozbiljno skoro pa samofinansurajuce preduzece..zasto menjati direktora koji je pre svega imao petlju da stane na put onoj bagri sto je toliko goriva ukrala..ne zaboravite da mi to placamo iz dzepa svog, da mi gradjani..i onda se sada neko nadje da osporava nekoga ko izvlaci firmu iz totalnog ponora u kojem je ostavio onaj glantni gospodin prosede kose..dajte ljudi malo objektivnosti..manite se stranackih parola i stavova..
Sojic Odgovori
Kvalitetno to vase gorivo,steta sto ga sve manje!!!
aca Odgovori
kako i po kojem osnovu su se zaposlili tih 10-tak ljudi?! posto oglasa za ta radna mesta NIGDE nije ni bilo!
zacudjena Odgovori
Pre neki dan sam bila u cistoci da bih platila neke racune I zapazila sam onako na prvi pogled da sve izgleda mnogo lepse I pristojnije..ne znam ko je direktor ali da se vide promene..vide se..iskreno verujem I da je finansijska situacija mnogo bolja..
radnik Odgovori
Dejo socijalac
Stvarno mi nije jasno odakle vam ta ideja da radnici u cistoci imaju velike plate,pa radnici koji su na terenu i odrzavaju ovaj nas grad koliko toliko cistim rade za 25000 i po kisi,snegu,vetru,vrucinama...
veliki strucnjak Odgovori
Direktor Cistoce je "strucan" za sve sem da uoci kada firma u kojoj on radi vrsi pravno i institucionalno nasilje nad gradjanima Subotice koji zele da im otkazu usluge odnosenja smeca, gde se nailazi na veliki otpor kod zaposlenih koji onda pocinju da ucenjuju gradjane raznim ucenama samo da izbegnu da im daju sporazumni raskid poslovnog odnosa.

Da to sve vrsi neka neformalna grupa vec bi bila procesuirana zbog reketiranja i iznude.

Ali kada gradjanstvo iznudjuje,tlaci i ugnjetava "veliki strucnjak" Slobodan Milosev onda svi cute.

Pomenuti Slobodan Milosev treba da nauci nesto veoma bitno, a to je da on nije gospodar moje kuce ili bilo cije tudje kuce takodje, nego samo one koju je on sam kupio i platio svojim vlastitim sredstvima.

Posle takvog nacina organizovanja i vodjenja poslova Cistoce i odnosa prema gradjanima koje on tretira kao da su njegovo licno vlasnistvo on treba da napusti to preduzece za sva vremena.

Sada je jos jasnije cemu onoliko pojacanje fizickog obezbedjenja u upravnoj zgradi cistoce i ona metalna kapija kao u kpz sremska mitrovica [*...*]
komcista Odgovori
Da li stvarno treba nekog odmah smeniti i govoriti o njemu najgore samo zato sto je direktor javnog preduzeca. Covek pokusava da na neki nacin izvuce firmu iz teske situacije. Dajmo mu sansu makar da nesto proba da uradi. Ovi do sada nisu ni pokusavali. Sigurno ni on nije savrsen i pravice i on neke greske ali ce bar probati da popravi stanje i da se otarasi zaostalih viskova i neradnika. Treba mu dati sansu. A sto se tice plata u Cistoci raspitajte se malo bolje. Ako je neko nekad pogledao proseke plata u javnim preduzecima mogao je da vidi da su oni na dnu lestvice.
libertadores Odgovori
Vreme je da se uvede red u ova javna preduzeca..koliko znam, tj cujem ovi su na dobrom putu da se to i desi. Sve pohvale, ko god bio direktor.
Revizor Odgovori
Ovaj intervju možda govori više o nama nego o sagovorniku.Mislim da nam nedostaje realnosti u sagledavanju problema.Jasno je da je bivše rukovodstvo finansijski urnisalo ovo preduzeće.Čak je i policija sprovodila neke istražne radnje.Ono što struka kaže a to je DRI je da su se nepravilnosti otkolonile i da se radi na ekonomsko-finansijskoj konsolidaciji firme,Kada se u javnosti govori o procesu opravku preduzeća znamo da je prisutna politička ostrašćenost druge strane ali ako nam je poverenje u stranke i njihove kadrove opalo što je razumnjivo s obzirom na iskustvo, dajmo šansu struci ovaj put DRI koji će nakon nove kontrole poslovanja dati svoju ocenu o merama koje preduzima aktuelno rukovodstvo.
mali Odgovori
kupili i kamion sa korpom uvezli ga iako nije euro 3 norma ,svaka cast da li moze da kaze ko je resio papire da se uveze i gde je uradjen tehnicki ...bilo bi zanimljivo da se slikaju prednje celave gume koje su pre nedelju dana presle tehnicki nadam se objavi komentara ,[*...*]
stanko Odgovori
Ovog coveka nisam licno upoznao ali sam cuo da je za kratko vreme, firmu iz velikog minusa(koju su demokrate napravile sa Kovac Strikom na celu)doveo u pozitivnu nulu, a otpustio je prekomerne ljude u administraciji i zaposlio ljude koji ce raditi na terenu.
N Odgovori
Nikada mi nije bilo jasno kako da u preduzecu u kojem su ustnovljene velike nepravilnosti, propusti gubici, zloupotrebe itd,bude smenjen direktor ,a postavi se za novog njegov dotadasnji savetnik.
Pa zar taj savetnik nije bio u firmi kada se radilo kako ne treba?
Zar on nije "saucesnik" u stvorenim problemima?
One pao sa Marsa?
Always Ultra Odgovori
stanko

Meni ovaj vas komentar kao i nekoliko prethodnih iznad vaseg lici na botizam. Gde se vide ti uspesi Gradske "cistoce" ??
radnik Odgovori
Stanko
Nisu demokrate napravile minus u cistoci sa Kovac Strikom na celu,nego sa Dragin Vladimirom i Dulicima na celu.Kovac Striko je zapoceo izvlacenje cistoce iz dugova,a Milosev je samo nastavio tamo gde je on stao,a Striko je morao da ode jer je bio kadar DS-a,iako je Striko cini mi se mnogo bolje resenje za cistocu od ovog trenutnog.
tren Odgovori
Jel istina da je direktor Milosev bio zatvorski kaznjavan?
Miroslav Odgovori
Zavrsio si fakultet u Senti preko partijske veze bruko jedna
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.