• Pregleda: 7954

Oko milion evra "izgubljeno" na pošumljavanju i podizanju vetrozaštitnog pojasa

Gradonačelnik Subotice Jene Maglai je na današnjoj pres-konferenciji u Medija-centru Gradske kuće, govoreći o izveštajima Radne grupe za utvrđivanje činjeničnog stanja u pogledu pošumljaanja državnog zemljišta na teritoriji grada Subotice, u periodu od jeseni 2010. do proleća 2013. godine, i Radne grupa za utvrđivanje činjeničnog stanja u pogledu podizanja i održavanja vetrozaštitnih pojaseva na teritoriji grada Subotice, u periodu od 2007. do 2014. godine, izjavio da su lokalna samouprava, AP Vojvodina i Republika Srbija na ta dva projekta izgubili oko milion evra.
Oko milion evra "izgubljeno" na pošumljavanju i podizanju vetrozaštitnog pojasa

- Na pošumljavanje državnog zemljišta utrošeno je oko 40 miliona dinara, a rezultat realizacije tog projekta je ravan nuli. Skoro 400 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini već četiri godine se ne obrađuje ili to zemljište, delom, obrađuju privatnici za koje ne znamo ni kako su ušli u posed. Sa tih 400 hektara zemljišta zakup koji je trebalo da pripadne lokalnoj samoupravi, AP Vojvodini i Republici Srbiji na godišnjem nivou je blizu 100.000 evra. To je još 400.000 evra štete za grad Suboticu, pokrajinu i republiku. Kada je reč o podizanju i održavanju vetrozaštitnih pojaseva na teritoriji grada Subotice, šteta naneta lokalnoj samoupravi veća je od 24 miliona dinara. To znači da su na ova dva projekta građani ove države izgubili oko milion evra – istakao je Jene Maglai.


Pošumljavanje bez rezultata

On je rekao da je pošumljavanje počelo da se realizuje 2010. godine, na osnovu Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Subotice za 2010. kojim je bilo predviđeno davanje ukupno 395,05 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje bez naknade za pošumljavanje, u tri katastarske opštine: KO Đurdin 203,25 hektara, KO Bikovo 89,37 hektara i KO Žednik 102,42 hektara.

Na osnovu ovog programa, naveo je, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dalo je na dugoročno korišćenje, na 10 godina, 395,05 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i ugovor je sklopljen sa JKP „Čistoća i zelenlilo”, s tim da je, na osnovu ovog ugovora, JKP „Čistoća i zelenilo” bilo u obavezi da u roku od četiri godine na predmetnom zemljištu podigne zasad šume.

- Prva kontrola vezana za realizaciju ovog projekta i zaključenih ugovora izvršena je 23. aprila 2013. godine, a potom i 12. juna 2013. godine, kada su i sačinjeni zapisnici o tome šta je na terenu zaista urađeno. Komisija je utvrdila da je obavljeno pošumljavanje dela poljoprivrednog zemljišta, s tim da u KO Bikovo, gde je pošumljavanje bilo ugovoreno na 36 parcela, na ukupnoj površini od 89,37 hektara, pošumljavanje uopšte nije realizovano već se od strane nepoznatih lica koristi za poljoprivrednu proizvodnju – kazao je Maglai.

U KO Đurdin, dodao je, gde se svih 203,25 hektara poljoprivrednog zemljista nalazi u dve table, pošumljavanje je izvršeno na jednoj ugovorenoj parceli od 25,32 hektara, a zbog zakorovljenosti parcele i procenta primljenih sadnica pošumljavanje se ne može smatrati uspešnim.

U KO Žednik pošumljavanje je izvšeno na 63 parcele na ukupno 78,48 hektara, a od ukupno pošumljenih 22,41 hektar pošumljavanje se može priznati samo na 13,80 hektara, dok se na svim ostalim ugovorenim parcelama pošumljavanje ne može priznati, naveo je on i dodao da je postojala i komisija koja je trebalo da sprovede nadzor nad ovim radovima i koja, kako je rekao, očigledno nije dobro obavljala svoj posao.

fotografija iz Izveštaja koji se kao kompletan dokument može preuzeti pri kraju ove vesti

Nedostaje validna programska i projektna dokumentacija

Govoreći o zaključenim ugovorima vezanim za ovaj projekat, gradonačelnik Maglai je kazao da je u jesen 2010. godine sklopljen Ugovor o korišćenju sredstava Republike za zaštitu i unapređivanje šuma između Ministarstva poljorivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume, i JKP „Čistoća i zelenilo” za finansiranje radova predviđenih programom, odnosno projektom, u ukupnom iznosu od 43.455.855 dinara i da je, po ugovoru, JKP „Čistoća i zelenilo” avansno plaćena polovina tog iznosa, odnosno 21.727.492 dinara.

- Između AP Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i JKP ’Čistoća i zelenilo’, sklopljen je Ugovor i Aneks Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza u sprovođenju poslova podizanja novih šuma na zemljištu u državnoj svojini u iznosu od 21.247.800 dinara. Od te sume, izvođaču radova JKP ’Čistoća i zelenilo’ avansno je plaćeno 70 odsto sredstava, odnosno 14.873.460 dinara. Između grada Subotice i JKP ’Čistoća i zelenilo’ sklopljen je Ugovor o sufinansiranju programa - projekta za pošumljavanje državnog zemljišta za obavezno ograđivanje pošumljenog zemljišta u iznosu od 3.100.000 dinara – rekao je Jene Maglai.

On je kazao da je Radna grupa za utvrđivanje činjeničnog stanja u pogledu pošumljavanja državnog zemljišta utvrdila da nema - validne programske i projektne dokumentacije, rešenja o imenovanju stručne komisije koja bi ispratila realizaciju ugovora, konačne situacije i dnevnika radova, kao i da nisu dostavljene otpremnice za pojedine račune.

- Radna grupa je utvrdila da nije moguće utvrditi da li je izvršen nadzor nad isporukom, preuzimanjem, sadnjom i održavanjem sadnog materijala i da nema dokaza da je sproveden postupak javne nabavke za sadni materijal koji je nabavljan od ’Pokreta gorana Subotice’ i preduzeća ’Ligostrom’. Na osnovu pregleda raspoložive dokumentacije i utvrđivanja činjeničnog stanja navedenog u izveštaju, Radna grupa predlaže da se nepravilnosti, neusaglašenosti i validnost dokumenata, kao i utvrđivanje nastale štete i odgovornosti lica zaduženih za realizaciju poslova pošumljavanja po sklopljenim ugovorima ispita od strane nadležnih organa – istakao je gradonačelnik Maglai.

fotografija iz Izveštaja koji se kao kompletan dokument može preuzeti pri kraju ove vesti


Sadni materijal bez potvrde o kvalitetu i zdravstvenom stanju

Kada je reč o podizanju i održavanju vetrozaštitnih pojaseva na teritoriji grada Subotice, vrednost ugovorenih obaveza je oko 101 milion dinara, a prema raspoloživim podacima grad Subotica je isplatio ugovorne obaveze u iznosu od približno 24 miliona dinara.

- Ovde su znatno manja sredstva isplaćivali AP Vojvodina i republički Fond za zaštitu životne sredine. Sa ovim projektom krenulo se 2007. godine, prvi ugovor zaključen je 4. decembra te godine, a poslednji 11. juna 2012. godine. Ukupno je zaključeno 25 ugovora. Predmeti ugovora bili su podizanje vetrozaštitnih pojaseva i radovi na njihovom održavanju, a bilo je i projekata koji su se odnosili na stručni nadzor i izradu projektne dokumentacije. Izvršioci poslova bili su JKP ’Čistoća i zelenilo’, Pokret gorana Subotice i ’Vojvodinašume’. Javno preduzeće ’Vojvodinašume’ je jedino uspešno obavilo posao, jer je konstatovano da je procenat primanja sadnica u pojasu koji je podignut tokom 2008. godine na lokaciji Mikićevo više od 80 odsto – rekao je Maglai.

On je dodao da je Radna grupa zaključila da, kada je reč o sredstvima grada Subotice, ne postoji potvrda o kvalitetu i zdravstvenom stanju sadnog materijala u skladu sa zakonom, da ne postoje dnevnici radova na podizanju vetrozaštitnih pojaseva overeni od strane izvođača radova i nadzornog organa i da su pokretanje postupaka javne nabavke, specifikacija zahteva za javnu nabavku, dostavljanja ponuda kao i sklapanje ugovora rađeni van optimalnih rokova za sadnju pojasa definisanim ugovorom.

- Komisija koja je formirana 2008. godine za kontrolu i nadzor vetrozaštitnih pojaseva na teritoriji grada Subotice, na mandatni period od četiri godine, nije sačinila nijedan izveštaj tako da se nije ni postupalo u smislu raskida postojećih ugovora, odnosno povrata sredstava za neispunjene ugovorne obaveze – kazao je Jene Maglai.

Za zaključene ugovore iz sredstava APV i Republike, rekao je, Radna grupa je konstatovala da su sva transferna sredstva preko budžeta Grada prebačena na račun JKP „Čistoća i zelenilo”, da za nabavku sadnog materijala „Čistoća i zelenilo” nije sprovelo postupak javne nabavke u skladu sa zakonom i da su svi ugovori za izvođenje radova zaključeni sa JKP „Čistoća i zelenilo”.

- Izveštaji koji su rađeni po ugovorima nisu prihvaćeni od strane finansijera, odnosno po izveštaju sredstva nisu utrošena namenski, tako da su po ugovorima sredstva delimično isplaćena ili u celosti nisu isplaćena. Šumarska i lovna inspekcija Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je 6. februara 2014. zapisnički konstatovala da nijedan vetrozaštitni pojas ne zadovoljava svoju osnovnu funkciju, da je primećeno veliko prisustvo suvnih sadnica, dok je ne često konstatovano izuzeće bilo kakve sadnje. Takođe se primećuje izostanak bilo kakvih mera nege, u smislu okopavanja, zalivanja i zaštite od divljači – istakao je gradonačelnik Maglai.

On je podvukao da ne želi nikoga da optužuje sve dok ne raspolaže tačnim, stručnim nalazima ili predlozima vezanim za krivičnu odgovornost određenih lica.

U nastavku možete preuzeti 2 dokumenta koja su podeljena predstavnicima medija.

- Utvrđivanje činjeničnog stanja u pogledu pošumljavanja državnog zemljišta (25.6.2014.)
Preuzimanje dokumenta (38 MB)

- Izveštaj radne grupe Gradonačelniku (11.7.2014.)
Preuzimanje dokumenta (14 MB)

Izvor: Subotica.rs / Autor: Milan Aleksić

povezane teme

45
Mikin Odgovori
Ova komedija od gradonacelnika se bas uzivela u ovo:) pazi ovo ''radna grupa" gradonacelnika.....pa daj vise covece radi nesto korisno [*...*]c,grad sve vise tone,bavis se tracevima i samo lazes,lazes,lazes...... Fuj
Alvatna Odgovori
A sadasnj gradonacelnik i Marija Kern Solja kao i Blau Petar to sada prvi put cuju za ovu aferu,
jer kao nisu ucestvovali u prosloj gradskoj vladi.Samo vi isterujte pravdu,niko nije protiv i imate do-
toga,ali i od ranije,kad su vasi kadrovi vodili glavnu rec.Dovoljno dA pogledate iz Gradske kuce pre-
ma Korzuo i uezem centru gradu.Samo kada je vasa stranka postavila I. Kerna za drzav. sekretara.
Milica Odgovori
A kolika je steta od rusenje pozorista? Za koje si se tako zalago! Kalos,MOL pumpe,zemljista,Somborci,Minerva....znas ti dobro " posteni" gradonacelnice,bice jos zabavno
bona fide Odgovori
Gospodine Maglai, ako kazete da posao nije uradjen, onda se nekaze da je za tu svrhu utroseno 40 miliona. To se kaze: NEKO JE UKRAO 40 miliona.
mozaks Odgovori
nije to izgubljeno..treba samo pratiti tokove novca i naci ih,zatim krivce,uhapsiti,osuditi,zatvoriti,novac oduzeti,i..resen slucaj
DuleS Odgovori
Gde su ti silni milioni?!? :O
angelina Odgovori
Da Subotica ima javnog tuzioca, koji je njegov posao,ili mozda nije obaveste.....
exsex Odgovori
Sta vam je to?, oko million evra,. Oko sto evra je sirok pojam a ne oko million. Dug ili nenaplacene racune komunalije, za gradjane imate tacne cifre, kako ovde nema sve na papiru? Pa molim lepo iza ovih imena sto ste naveli stoje jos neki, pa nek ovima dosudite dozivotnu robiju, ili ako kazu, odnosno sa dokumentima potvrde koji su oni iza ovoga, smanjite im kazne na 30 god. Ali o cemu ja tu pametujem, ova koreografija ide dugo godina, i nikom nista.
robsu Odgovori
robsuek iz g.uprave grgur stipic ? Gde je on i njegov drug d.kovacic pa to svi znaju,cak je i policija obavestena ?
Starac Odgovori
Tu se ne spominje ime jednog DJURDJINSKOG politicara koji je i sam bio inicijator ovog projekta dok je bio savetnik ministra poljoprivrede dok su zuti "harali" poljoprivredom. A Daco doticni gospodin dok je bio savetnik ministra se sam hvalio kako je vise isplativo zaklati sve krave i baviti politikom, a doticni je to i uradio jer se bavio aktivno poljoprivredon. I tokom svog mandata sebi uzeo novog Audija 4 u fullu. A ta parcela od 400ha koja se spominje se bas slucajno nalazi u blizini njegovog salasa u Djurdjinu. I takvi ljudi kao on upravljaju poljoprivredom nasega grada tj udruzenjem poljoprivrednika Subotice. Tacnije cuveni trio u tom udruzenju. Ti ljudi su nekad bili velike gazde, ali su videli da se od "postene" poljoprivrede moze prelepo ziveti i voziti skupi auti. Nazalost to su predstavnici tj cuveni trio koji upravlja poljoprivredom nasega grada.
Mister G Odgovori
O ovome je bilo rec kad je Maglaj dosao na vlast ali ne nesto naglo zacutalo i samo neki online mediji su prenosili
mima Odgovori
Kako kod nas se uvek gubi trag novcu.Pa valjda se zna ko su odgovorna lica za ovakve kradje.Ne moze da se utvrdi odakle je dosao novac i gde je otisao? Ma ko jos veruje u ovakve price.Moze da se proveri za sat vremena.Pa ko je ovde lud?
pajo Odgovori
Da plate oni koji su odgovorni!Ja mislim da su clanovi upravnog odbora potpisali dokument u kojem moralno i materijalno odgovaraju za preduzece!Kao i nadzorni odbor!Te shodno tome svima njima krivicne pijave a ne nn licu!
sin Odgovori
Da li je protiv odgovornih,navedenih lica pokrenut krivični postupak,pošto po navodima članka je totrebalo ili treba da uradi opštinski javni tužilac.Počinioci krivičnih dela koji se uhvate na mestu događaja se u člancima navode inicijalima,a kada su političke razmirice u pitanju počinioci se navode imenom i prezimenom.nemam ništa protiv toga,politički nisam opredeljen,ali smatrem da takve izjave nisu u redu,jer otvaraju mogućnost tužbi od strane prozvanih i ostvarivanja materijalne koristi ako se krivica ne dokaže,što je čest slučaj i na još jedan način se izvlači materijalna korist po pitanju povrede časti i ko zna čega još ,što se ne objavljuje u medijima.
Micojka Odgovori
Po komentarima se vidi da SVI kraduckate i to NA VELIKO. Al neka docice jedan
dan ROBIN HUD i sve ce vas oterati u te vase "Neposadjene" sume.
Hahahahah Odgovori
Ovaj covek je totalni hit! Pravi stranacke radne grupe od svm i sns ,pa ovo nije bilo od vremena Staljina:) zamislite ljudi Mitar iz SNS predsednik komisije aaaaa pa kakvi ste vi luzeri nesretni,jako nas zabavljate,samo nastavite:)))) bozeeee
jasmina Odgovori
Sta je to cudno?Bar da je prosla Vlada u kojoj je ucestvovao i gradonacelnik...ostetila nas budzet samo za taj iznos
andrija Odgovori
I Vi ste bili deo toga
vlada Odgovori
Pozoriste , Palic posumljavanje...lepu ekipu lopva smo gajili 12 godina...svaka nam cast
jasmina Odgovori
Posle Gojko i Laban najgori...pa oni su gospodan koja cine nesto koristno a ne ove divne marionete koje su harale deceniju a mi ih gajili
Član51406 Odgovori
Ах!Сконтамо!Из ове мућке нисте добили свој део од жутих.
Krivac je DS Odgovori
Pitajte DS gde su nestali toliki milioni.
Nema sta da se doda, sve se zna!
Lopingeri su bili i ostali.
Vesko Odgovori
AGROKOMBINAT SUBOTICA je za vreme stecaja opljackan za najmanje 20 mil. eura i nikom nista.
mali Odgovori
gosp. Grgur da bi prikrio nedostatak povrsina je u program izdavanja drzavnog zemljista uvrstio i privatne parcele fizickih lica ...fiktivne parcele se izdaju a licitacija se kasnije ponisti kada vlasnik sazna ...ali bitno je da napocetku ima dovoljna povrsina ...
Analitika Odgovori
Poštovani,
veoma zanimljiv tekst, odnosno izveštaj. Pročitao sam ga, OK. Primio sam neke informacije k znanju.

Dalje, čitam komentare.... Završio sam čitanje komentara. Primio sam k znanju.

Velikom verovatnoćom svog intelekta zaključujem da je tekst osnovan i zasnovan na čvrstim dokazima, argumentovano iznesenim činjenicama jer u suprotnom ekipa iz DS-a, koja je tada mešetarila Suboticom ne bi ovako burno reagovala komentarima i svoj ostatak članstva animirala da napadom na gradonačelnika sve ovo što se dešavalo u Čistoći pokušaju da "opovrgnu".
sili Odgovori
@Hahahahah Htedoh se nasmejati ali nije smesno, nego se trebamo zabrinuti i zapitati sta se to desava. Taj Mitar ima trogodisnju srednju skolu, za keramicara!!!
Jova Odgovori
ma nije izgubljeno [*...*] su ulozili u svoje kuce i vikendice
Nemi posmatrač Odgovori
Hmmmm, ovo mi izgleda kao priprema za "umetničko" pošumljavanje...
Uskoro još jedan tender na koji može da se javi samo firma za koju oni procene da je najboja. Tako se to radi!
Jova Odgovori
Suzana Dulic gde si sada da se slikas sa sadnicama!!
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.