• Pregleda: 7334

43 gradska poslovna prostora na javnom nadmetanju

Gradonačelnik Subotice doneo je krajem februara ove godine Odluku o davanju u zakup poslovnih prostora, na kojima pravo javne svojine ili pravo korišćenja ima grad Subotica. Radi se o 43 poslovna prostora na teritoriji grada koje grad izdaje u zakup putem javnog nadmetanja, na rok od pet godina.
43 gradska poslovna prostora na javnom nadmetanju

Na javnom nadmetanju mogu da učestvuju fizička lica, pravna lica i preduzetnici koji se pismeno prijave do 19. februara. Javno nadmetanje obaviće se 3. marta.

Prijave se podnose u pismenom obliku poštom ili putem Službe za opštu upravu i zajedničke poslove, u Uslužnom centru Gradske uprave Subotica, stara Gradska kuća, prizemlje, šalter br. 1 i 2 zaključno sa danom 18.02.2014. godine.

Visina depozita za učešće na javnom nadmetanju za navedene poslovne prostore ne može biti manji iznos od 50 hiljada dinara

Grad na javno nadmetanje daje sledeće poslovne prostore:

 1. Poslovni prostor u Subotici, Matka Vukovića br. 10, površina od 61,26 m² , ekstra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 39.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 2. Poslovni prostor u Subotici, Štrosmajerova 22, u površini od 43,95 m², ekstra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 32.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: ugostiteljstvo i turizam.

 3. Poslovni prostor u Subotici, Štrosmajerova br. 9, površina 101,90 m², ekstra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 66.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 4. Poslovni prostor u Subotici, Majšanski put bb, površina od 18,89 m² , III poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 4.200,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 5. Poslovni prostor u Subotici, Majšanski put bb, površina od 30,20 m² , III poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 6.700,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 6. Poslovni prostor u Subotici, Trg Jakaba i Komora br.11, površina od 33,90 m² , II poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 9.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo prehrambenim proizvodima.

 7. Poslovni prostor u Subotici,Trg Jakaba i Komora br. 21, površina od 117,00 m² , II poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 49.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: magacin.

 8. Poslovni prostor u Subotici, Vladimira Nazora br.3, površina od 60,87 m², extra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 39.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo prehrambenim proizvodima.

 9. Poslovni prostor u Subotici, Nušićeva br. 4/a, površina od 114,85 m² , extra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 83.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: ugostiteljstvo i turizam.

 10. Poslovni prostor u Subotici, Jo Lajoša bb, površina od 25,13 m² , IV poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 4.400,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: proizvodnja, zanatstvo i lične uslužne delatnosti.

 11. Poslovni prostor u Subotica, Jo Lajoša bb, u površini od 10,49 m², IV poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 3.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 12. Poslovni prostor u Subotici, Nade Dimić br. 2, površina od 88,32 m² , V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 11.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 13. Poslovni prostor u Subotici, Nade Dimić br. 2, površina od 15,70 m² , V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 2.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 14. Poslovni prostor u Subotici, Lifke Šandora br. 4 (zgrada Mesne zajednice), na spratu jedna kancelarija sa pripadajućim delom čajne kuhinje, sanitarnog čvora i hodnika, u ukupnoj površini od 17,55 m², V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 4.600,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: finansijske, tehničke i poslovne usluge.

 15. Poslovni prostor u Subotici, Lifke Šandora br. 4 (zgrada Mesne zajednice), na spratu jedna kancelarija sa pripadajućim delom čajne kuhinje, sanitarnog čvora i hodnika, u ukupnoj površini od 13,52 m², V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 3.600,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: finansijske, tehničke i poslovne usluge.

 16. Poslovni prostor u Subotici, Lifke Šandora br. 4 (zgrada Mesne zajednice), na spratu jedna kancelarija - sala sa pripadajućim delom čajne kuhinje, sanitarnog čvora i hodnika, u ukupnoj površini od 59,95 m², V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 16.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: finansijske, tehničke i poslovne usluge.

 17. Poslovni prostor u Subotici, Bajski put br. 51, u površini od 95,13 m2 , V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 12.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je:proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 18. Poslovni prostor u Subotici, Maksima Gorkog br. 51, u površini od 60,48 m2 , III poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 13.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je:proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 19. Poslovni prostor u Subotici, Maksim Gorkog br. 34, površina 8,90 m2, III poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 2.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: proizvodnja,zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 20. Poslovni prostor u Subotici, Somborski put br. 7, u površini od 17,15 m2 , III poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 3.800,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je:proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 21. Poslovni prostor u Subotici, Somborski put br. 60, poslovni objekat „Trošarina“, površina 19,64 m², III poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 8.100,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.
 22. Poslovni prostor u Subotici, Segedinski put 1, u površini od 63,89 m², IV poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 11.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je:proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 23. Poslovni prostor u Subotica, Franje Kuhača br.16, u površini od 92,80 m², IV poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 13.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je:proizvodnja,zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 24. Poslovni prostor u Subotica, Trg Cara Jovana Nenada br. 11, u površini od 167,78 m², ekstra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 20.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: obrazovanje, nauka, kultura i sport.

 25. Poslovni prostor u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada br.11, poslovni prostor br. IV, površina od 33,18 m² , ekstra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 21.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 26. Poslovni prostor u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada br.11, poslovni prostor br. V, površina  od 31,00 m² , ekstra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 20.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 27. Poslovni prostor u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada br. 11, poslovni prostor br. VI, površina od 19,93 m² , ekstra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 13.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 28. Poslovni prostor u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada br. 11, poslovni prostor br. VII, površina od 55,28 m² , ekstra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 36.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 29. Poslovni prostor u Subotici, Bose Milićević bb, površina od 21,30 m² , II poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 2.300,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: obrazovanje, nauka, kultura i sport.

 30. Poslovni prostor u Subotici, Prvomajska br. 12, površina od 34,90 m² , II poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 16.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 31. Poslovni prostor u Subotici, Aleja Maršala Tita bb, površina od 39,50 m² , II poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 10.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 32. Poslovni prostor u Subotici, Marka Oreškovića br. 48, površina od 37,43 m² , IV poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 12.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 33. Poslovni prostor u Tavankutu, Rade Končara br. 24/B, površina od 24,10 m2, VI poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 3.400,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 34. Poslovni prostor u Tavankutu, Matka Vukovića br.1, površina od 40,82 m2, VI poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 3.100,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je:proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 35. Poslovni prostor u Tavankutu, Jovana Mikića br.1, u površini od 32,60 m2 , VI poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 2.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 36. Poslovni prostor u Čantaviru, Trg Petefi brigada br. 2, površina od 28,03 m2, V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 6.600,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 37. Poslovni prostor u Čantaviru, Trg Petefi brigada br. 2, površina od 23,39 m2, V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 3.200,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo prehrambenim proizvodima.

 38. Poslovni prostor - kiosk u Starom Žedniku, Trg slobode bb, , VI poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 2.600,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: kiosk.

 39. Poslovni prostor - kiosk u Starom Žedniku, Trg slobode bb, VI poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 2.600,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: kiosk.

 40. Poslovni prostor u Starom Žedniku, Vladimira Nazora 3/3, u površini od 20,95 m², VI poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 1.600,00 dinara
  Namena poslovnog prostora je:proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 41. Poslovni prostor na Kelebiji, Edvarda Kardelja 134, u površini od 21,24 m², VI poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 1.600,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je:proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 42. Poslovni prostor na Paliću, Muški štrand bb, površina prodajnog prostora je 47,50 m², površina podruma – magacina je 30,64 m², V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 17.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: ugostiteljstvo i turizam.

 43. Poslovni prostor na Paliću u velikom parku objekat Tramvajska stanica, površina od 19,50 m2 , V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 2.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

Kompletna Odluka objavljena je na zvaničnom sajtu Grada, u rubrici "Konkursi, oglasi i obaveštenja" a možete je preuzeti i klikom na link - javni konkurs za zakup poslovnih prostora na teritoriji grada Subotice.

Izvor: Subotica.com

povezane teme

35
Always Ultra Odgovori
Cemu to kada decenijama stoje prazni ?? Kakav konkurs i crni zakup?? Da je to imalo smisla - odavno bi vec neko zakupio ! Da su ozbiljni - delili bi gratis na nekoliko meseci !
Preduzetnik Odgovori
Postovani,ja stvarno iz nekog licnog iskustva ne mogu da kazem da li jos postoji volja medju ljudima da bilo sta pokrecu rade,divim se hrabrosti tih pojedinaca uglavnom i nazalost prosecno izdrze 6,7 meseci i sledi zatvaranje,visoki troskovi,i mnogo problema iz koji je veoma tesko izaci posle.licno sam drzao objekat necu da navodim adresu ni nista 18 god,placao redovno zakup,poreze,radnike,skoro 6,7 god sam se borio sa nelegalnim otvorenim objektima van svake zakonske regulative,borba sa lokalnim inspekcijama,pokrajinskim i na kraju i drzavnim,stvorio sebi mnoge probleme,i slusao staru dobru nasu nije nasa nadleznost,a sada grad je ostao bez uredne kirije,poreza,5 nezaposlenih lica i istima stvorio veoma velike probleme egzistencije.....1 od mnogih slucaja,konstatovao sam na kraju ovih mrkotrpnih godina da u ovoj drzavi ,u ovom gradu legalan tok rada je za budale koje namiruju nase divne vodje ma bilo ko to bio
Alvatna Odgovori
Dobro je sto su ostali i ovi poslovni prostori,posle vladavine "pocasnog građanina".Kolika je stvarna
steta sto se nas grad olako oslobodio lokala u elitnom delu gradu,da bi sada pojedinci koje je svoje-
vremeno Mirko Bajic prozivao ubirali velike kirije,umesto da idu u gradsku kasu.
ffilozoff Odgovori
@preduzetnik,dobar komentar,ali treba pokrenuti nekako tocak!!! #ultras,dobro kazes nek nam daju na godinu dana besplatno,da placamo struju,vodu,i grejanje,pa ako "KRENE",e onda nek mi uzmu 200eura mesecno!!!! Dobro za grad,i privatnika!!!
Always Ultra Odgovori
ffilozoff

Ja bih tako odavno uradio ali ne ocekujem od ovdasnjih vlasti nista pametno niti korisno ! Nismo sposobni za bilo sta osim za stetocinstvo i stagnaciju koja je u nasem slucaju produzena propast !
AnA Odgovori
Csakany, dala bih ti sve opstinske prostore, da napravis nesto od njih! Ne zavidim ti! Ajde, samo radi! Pozdrav, Magdalena.
Vesko Odgovori
Mozda ce stecajni upravnici uzeti neke lokale sto su blizi centru grada,jer oni imaju dobra i sigurna
primanja,pa cak i znatno vise kao i nagrade za "uspesno" vođenje stecaja.
je/li Odgovori
Šta će biti sa Poslovnim prostorom ispod Gradske kuće gde je zlatara .-Celje u podzakup -priča se ???????
Vesko Odgovori
Mozda bi se trebalo dogovoriti,svi opljacakni radnici i mali akcionari,kao i oni kome nisu uplaceni
doprinosi za odrađeni radni staz,da napravimo jednu mirnu stenju oko Gradske kuce,zatim obavez-
no do Privrednog suda i Tuzilastva i nazad,kao opomena da cekamo da se protiv svih odgovornih
konacno nesto preduzme po pitanju njihove krivicne ogovornosti.Posle bi mogli zavrsiti pred redak-
cijom Subotickih novina,gde bi nas sigurno primio glavni urednik i predlozio da se u to listu pise
o nasim problemimia,koje su prouzrokovali stecajne upravnici i sudije,kao i pojedini politicari.Mislim
da bi nas razumeo gradonacelnik,posebno njegov zamenik,a mi bi iskoristili predstejece lepo vreme.
goran Odgovori
ANA ili MAGDALENA shvatili smo da bi mu dala.I ja bi mu ga dao.
RESTITUCIJA Odgovori
Ima tu i nacionalizovanog prostora koji potpada o Zakon o restituciji. Neka ga grad sredi i dovede u normalno stanje kao što je i bio kada je oduzet da bi se vratio pravim vlasnicima kako treba.
buka Odgovori
Danas Tuzla sutra Subotica!!!
uvek u pravu Odgovori
@Vesko, a možda bi trebalo otići i do kuće onog koji je zadnji zategao omču oko "Agrokombinatovog" vrata i izmakao stolicu. Da vidimo kako čovek živi, da li mu nešto nedostaje, hoće li da mu isključe struju i ima li čime da se greje. Štata da takav čovek pati i oskudeva.
S2 Odgovori
Naša lokalna samouprava je poodavno, čak i šire od Bačke, postala poznata kao preskup, bezobziran i loš gazda, i ima dosta onih koji su posle kratkog vremena odustali od posla i pobegli glavom bez obzira što dalje odavde. Preduzetnikov komentar je samo primer u nizu. Razmislite zašto je i najjači čovek Srbije i Balkana, ponos cele naše zemlje, ne samo njegovog rodnog grada, otišao iz Subotice. Poznajem ga i lično. Ana, jedino takvi kao pomenuti u vašem postu, imaju neke šanse ovde, jer imaju dovoljno para i poznanstava da namire sve koji ovde deru gde stignu.
"""" Odgovori
E da su lokacije dobre već bi odavno imale korisnike, ili bi bile zamenjene sa gospodinom Bossom, a ovo čami prazno godinama i bili su na listama za izdavanje ali nikom nisu trebali.... zašto grad nema u centru grada više ni jedan poslovni prostor za izdavanje????
ffilozoff Odgovori
@vesko,@uvek u pravu-u pravu ste-Ne bojte se reci imena,treba da direktno napadamo lopove koji su nas doveli do kontejnera!!!!! Nama iskljucuju struju,kablovsku,porez...ako ne platimo "sitno",a LOPOVE niko ne dira!!! Neko mi juce reko dobru ideju-prvih 500 najbogatijih suboticana da im se ispita poreklo imovine,ako su krali oduzeti i eto pozorista,stadiona, akva parka,palica,bazena....LOPOVOMA uzeti sto su nam uzeli!!! ARGUMENTOVANO reci ime i obrazloziti gde,kako,i na koji nacin se KRALO!!! Valjda i tuzilastvo nesto prati?????
Srecko Odgovori
Ovo je stvarno ozbiljna sprdnja sa inteligencijom ovog napacenog naroda . Grad izdaje neke poslovne prostore , e muko nasa ,pa zar i ti ponovo Jene , pa zasto ne povratis oteto ,tamo su pare , ovo je sica , lupi sakom o sto ako imas m..a i nadji nacin da vratis gradu ,SPARTAK , DRAGSTOR BELU LADJU i drugih id onih 7, 8 , 9 ili ti koliko ekskluzivnih objekata koje su tvoji u saradnju sa ZUTOM bolesti dali ajd NEKOM ( ako kazem kome nece objaviti , a svi znamo ko je ).Ajde probaj , ama nesmes ni da pomenes a ne da nesto uradis .
stecajni potom Odgovori
uzece stecajni upravnici i bratja ...jedino oni imaju para
Always Ultra Odgovori
buka

Svakako. Nadam se da ce Bosanci istrajati u potpuno opravdanom ustanku protiv kabadahija.
Nama je ovde izgleda sasvim OK kada i dalje mirno trpimo gamad koja ne prestaje da nas unistava !
Marokanac Odgovori
Pobogu ljudi treba da se zaposhljavaju ljudi.... to treba da se forsira. Lepo da se ti prostori daju gratis samo molim vas voditi rachuna u koju namenu. Nikako kladionice ili stranachke kancelarije.
Razmotriti biznis plan, usloviti preduzetnika da zaposli ljude, pomoci tom preduzetniku u vidu marketinga ili shta ja znam chega, osloboditi ga poreza na neki kratkorochni period da se uhoda ta delatnost. I ako ne ide naci drugog preduzetnika koji bi radio istu namenu da ti radnici ne bi ostali na ulici.
Primer: Hoce neko da otvori turistichku agenciju, Komisija nestranachka (ako je to uopshte moguce) mu razmotri biznis plan, u sluchaju odobrenja daju mu prostor gratis i oslobodi ga poreza prva tri meseca uz uslov da zaposli recimo deset radnika. Nakon treceg meseca pochinje da placa porez ali recimo 50 posto. Da mu se rok od godinu dana. Nakon godinu dana ce i sam skontati moze li dalje da radi ili ne. Ukoliko ne moze ponudi se nekom drugom ko bi da otvori turisticku agenciju isti prostor da radnici ne bi ostali na ulici. Ukoliko se preduzetniku isplati i dalje da radi tim bolje s tim da nakon prve godine treba da placa porez kao svi ostali.
Pogledajte koliko poslovnog prostora stoji prazno vec godinama.... pa zar nije bolje dati te prostore gratis da ljudi rade?
Pogledajte samo beogradjanku.
Ja zivim u inostranstvu i draze mi je da svoju kucu dam za boravak nekome ko nemoze da priushti sebi da placa stanarinu uz uslov da vodi rachuna o istoj, ne da radi na njoj nego da je odrzava.
S time sam olakshao porodici koja nije u mogucnosti da placa stan i skinuo sam bar jedan delic tereta toj porodici.
Isto to se moze uraditi sa onoliko prostora koliko ga ima po Subotici, nemojte da ste alavi i da samo uzimate.... dajte malo ovom napacenom narodu bez obzira koje je nacije i vere, a ne samo da gledate svoj interes, stavljate pare u svoj dzep a narod da gladuje i molim vas ostavite se vishe nacionalistichkih prepucavanja, nemojte manipulisati ljudima na taj nachin, odvratno je i gadi mi se. Pobogu u 21. smo veku
Vodite rachuna o ljudima na ivici egzistencije a ne o pitanjima tipa chija je Duzijanca i ko je kako slavio Bozic.
Vodite rachuna da se ochisti jezero da bi svanuo taj nash turistichki biser, sredite pozorishte,Premestite banke i kladionice sa korzoa na drugu lokaciju, vratite stari sjaj Subotici, reklamirajte svu lepotu grada na sve strane, uz malo poshtenja, volje i razuma mogli bi da budemo najachi grad u regionu i shire.
Svaka chast Turistichkoj Organizaciji Subotice, oni izgleda najbolje rade svoj posao

Toliko od mene...
Dzoni Odgovori
Valjda krajem januara..?!
mad max Odgovori
hvala bogu pokrenu nesto normalno!!!
tetka Odgovori
Ako G. Gradonačelnik slučajno čita ovu stranicu trebao bi se pozabaviti veoma dobrim predlozima gradjana o izdavanju poslovnih prostora /makar dela/ pod nekim ekstra povoljnim uslovima malim preduzetnicia i zanatlijama - korist bi bila višestruka: podstakao bi preduzetništvo, zapošljavaje, a ti poslovni prostori ne bi stajali prazni i činili ruglo grada.
Always Ultra Odgovori
Marokanac

Hteo sam da se slozim sa vecim delom vaseg komentara ali onda procitah : "Svaka chast Turistichkoj Organizaciji Subotice, oni izgleda najbolje rade svoj posao" !

Ne mislite valjda ozbiljno ? Prvo - ta fantomska organizacija ne moze dobro raditi svoj posao u unistenom, prljavom i potpuno slupanom gradu ! U takvom gradu ona ne treba ni da postoji jer to je kao saditi lokvanje i gajiti pastrmke u nasem Septickom jezeru !
-----------------------------------------------------------
tetka

Ja sumnjam da on zna da ovo postoji. Ti ljudi vec decenijama zive u nekom potpuno odvojenom svetu i dok ih stvarnost ne lupi po glavi - nece se oni mrdnuti iz njega !

Ja sam pisao mejl Maglaiju na njegov sajt sugerisuci mu da radi na pitanjima koja se lako mogu resiti. Niti odgovora niti objave pisma... zapravo - od kada je izabran - na njegovom sajtu su objavljena 2-3 kratka mejla hvalospeva njegovom izboru i to je sve.
Kucera, Sinisa, Modest, Maglai (ne znam gde se Radmilo zavukao).... Isti obrazac ponasanja i nadmenosti koji nece izaci na dobro !
Vlado Odgovori
Nisam za to da se poslovni prostori daju gratis. Licno sam zainteresovan za jedan lokal i platio bih ga tri puta vise od pocetne cene i zbog cega sada neko da dobije besplatno? Od necega treba da se krene. Najbolje bi bilo preko noci resiti probleme grada koji su se nagomilavali 20 godina ali to nije moguce. Srbin sam ali nisam sovinista i bez obzira sto je gradonacelnik Madjar podrzavam ga u svemu sto je do sada uradio. Za razliku od prethodnika i ovo malo uradjeno je puno. Nadam se da gradonacelnik nece izgraditi jos jedan bazen a pare od zakupa sebi u dzep stavljati. Moze mnogo vise da se uradi ali treba vremena da se svuda zagrebe.
skarlet Odgovori
I LJub-Kis-Živka je gradila političku karijeru na spornim opštinskim prostorima...bila je glasna i "uporna" sve dok (se) nije dala...
Always Ultra Odgovori
Vlado

Vi ste neki specijalan i jedinstven slucaj - drugima ne treba ni za dzabe , a vi biste platili 3x vise nego sto se sada trazi ! Kapitalista koji bi rado da trosi sto vise novca svakako je planetarna retkost. Ispada da jos nikome ne trebaju vase silne pare koje biste drage volje isplatili.

Drugo - Zar vi mislite da nekome zaista smeta sto je neko Madjar ili Slovak ? Cim vi naglasavate "bez obzira sto je gradonacelnik Madjar podrzavam ga u svemu sto je do sada uradio" - znaci da za vas ima znacaja sto je Madjar. Inace to ne biste uopste spominjali !

Trece - sta je to malo uradjeno , a kamoli puno?? (obavestite nas konkretnim primerima )
Vlado Odgovori
Always Ultra
Cistoca i zelenilo je malo ali u odnosu na ranije to je puno jer nista slicno nikada nije uradjeno. Mere stednje i preispitivanje broja radnika u opstini, njihovih plata i placenih odsustva. Stopirano novo zaposljavanje. Od necega se krenulo i nadam se da se nece zadrzati na tome.
Konkretno lokal koji me interesuje je izdat jednom coveku kome su vecina lokala izdata i on je to dao u zakup. Taj lokal ne bih izdavao za vece pare vec bih prosirio svoj posao. Niste mi jasni ljudi. Nudili bi besplatno a sada ne valja kada neko hoce to besplatnoda da plati. Dobro. Dajte meni besplatno i zaposlicu jos 5 radnika.
Vesko Odgovori
Koliki zakup placaju Reiffeisen i OTP banke i kome.Verovatno zna Mirko Bajic kao i Gradonacelnik,
ali to je bilo davno pa svi misle da su građani vec zaboravili.Znaci drzava odavno gubi jer ne ubira
prihode u svoju kasu,a jos ce morati zaleci prilkom obestecenja bivsim vlasnicima.Naravno da jos
ima mnogo toga,za vreme vladavine stranke "pocasnog građanina",sto sada ni Mirko vise ne spomi-
nje,a mozda ce kada budu novi izbori.Građani cekaju malo vece afere da isplivaju,a ne koliko je
popijeno viskija i pelinkovca,mada se slazem da svuda treba uvesti stednju,pa i na reprezentaciju.
ffilozoff Odgovori
@vesko ,u pravu ste"pocasni gradjanin" je samo jedan od mafijaskog brega SUBOTICE!!! Ima tu i onih od 90-tih koji su unistili suboticku prehrambenu industiju na celu sa predsednikom fudbalskog saveza!!! SETITE se bio i neki RADOMAN BOZOVIC-Mirin pulen(OD ONDA JE KRENULA PROPAST SUBOTICE!!!!)
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.