Komentara: 35
Pregleda: 7520

43 gradska poslovna prostora na javnom nadmetanju

09.02.2014. u 10:33h
Izvor: Subotica.com
Gradonačelnik Subotice doneo je krajem februara ove godine Odluku o davanju u zakup poslovnih prostora, na kojima pravo javne svojine ili pravo korišćenja ima grad Subotica. Radi se o 43 poslovna prostora na teritoriji grada koje grad izdaje u zakup putem javnog nadmetanja, na rok od pet godina.
43 gradska poslovna prostora na javnom nadmetanju

Na javnom nadmetanju mogu da učestvuju fizička lica, pravna lica i preduzetnici koji se pismeno prijave do 19. februara. Javno nadmetanje obaviće se 3. marta.

Prijave se podnose u pismenom obliku poštom ili putem Službe za opštu upravu i zajedničke poslove, u Uslužnom centru Gradske uprave Subotica, stara Gradska kuća, prizemlje, šalter br. 1 i 2 zaključno sa danom 18.02.2014. godine.

Visina depozita za učešće na javnom nadmetanju za navedene poslovne prostore ne može biti manji iznos od 50 hiljada dinara

Grad na javno nadmetanje daje sledeće poslovne prostore:

 1. Poslovni prostor u Subotici, Matka Vukovića br. 10, površina od 61,26 m² , ekstra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 39.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 2. Poslovni prostor u Subotici, Štrosmajerova 22, u površini od 43,95 m², ekstra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 32.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: ugostiteljstvo i turizam.

 3. Poslovni prostor u Subotici, Štrosmajerova br. 9, površina 101,90 m², ekstra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 66.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 4. Poslovni prostor u Subotici, Majšanski put bb, površina od 18,89 m² , III poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 4.200,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 5. Poslovni prostor u Subotici, Majšanski put bb, površina od 30,20 m² , III poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 6.700,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 6. Poslovni prostor u Subotici, Trg Jakaba i Komora br.11, površina od 33,90 m² , II poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 9.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo prehrambenim proizvodima.

 7. Poslovni prostor u Subotici,Trg Jakaba i Komora br. 21, površina od 117,00 m² , II poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 49.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: magacin.

 8. Poslovni prostor u Subotici, Vladimira Nazora br.3, površina od 60,87 m², extra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 39.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo prehrambenim proizvodima.

 9. Poslovni prostor u Subotici, Nušićeva br. 4/a, površina od 114,85 m² , extra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 83.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: ugostiteljstvo i turizam.

 10. Poslovni prostor u Subotici, Jo Lajoša bb, površina od 25,13 m² , IV poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 4.400,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: proizvodnja, zanatstvo i lične uslužne delatnosti.

 11. Poslovni prostor u Subotica, Jo Lajoša bb, u površini od 10,49 m², IV poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 3.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 12. Poslovni prostor u Subotici, Nade Dimić br. 2, površina od 88,32 m² , V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 11.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 13. Poslovni prostor u Subotici, Nade Dimić br. 2, površina od 15,70 m² , V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 2.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 14. Poslovni prostor u Subotici, Lifke Šandora br. 4 (zgrada Mesne zajednice), na spratu jedna kancelarija sa pripadajućim delom čajne kuhinje, sanitarnog čvora i hodnika, u ukupnoj površini od 17,55 m², V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 4.600,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: finansijske, tehničke i poslovne usluge.

 15. Poslovni prostor u Subotici, Lifke Šandora br. 4 (zgrada Mesne zajednice), na spratu jedna kancelarija sa pripadajućim delom čajne kuhinje, sanitarnog čvora i hodnika, u ukupnoj površini od 13,52 m², V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 3.600,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: finansijske, tehničke i poslovne usluge.

 16. Poslovni prostor u Subotici, Lifke Šandora br. 4 (zgrada Mesne zajednice), na spratu jedna kancelarija - sala sa pripadajućim delom čajne kuhinje, sanitarnog čvora i hodnika, u ukupnoj površini od 59,95 m², V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 16.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: finansijske, tehničke i poslovne usluge.

 17. Poslovni prostor u Subotici, Bajski put br. 51, u površini od 95,13 m2 , V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 12.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je:proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 18. Poslovni prostor u Subotici, Maksima Gorkog br. 51, u površini od 60,48 m2 , III poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 13.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je:proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 19. Poslovni prostor u Subotici, Maksim Gorkog br. 34, površina 8,90 m2, III poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 2.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: proizvodnja,zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 20. Poslovni prostor u Subotici, Somborski put br. 7, u površini od 17,15 m2 , III poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 3.800,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je:proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 21. Poslovni prostor u Subotici, Somborski put br. 60, poslovni objekat „Trošarina“, površina 19,64 m², III poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 8.100,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.
 22. Poslovni prostor u Subotici, Segedinski put 1, u površini od 63,89 m², IV poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 11.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je:proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 23. Poslovni prostor u Subotica, Franje Kuhača br.16, u površini od 92,80 m², IV poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 13.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je:proizvodnja,zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 24. Poslovni prostor u Subotica, Trg Cara Jovana Nenada br. 11, u površini od 167,78 m², ekstra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 20.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: obrazovanje, nauka, kultura i sport.

 25. Poslovni prostor u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada br.11, poslovni prostor br. IV, površina od 33,18 m² , ekstra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 21.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 26. Poslovni prostor u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada br.11, poslovni prostor br. V, površina  od 31,00 m² , ekstra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 20.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 27. Poslovni prostor u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada br. 11, poslovni prostor br. VI, površina od 19,93 m² , ekstra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 13.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 28. Poslovni prostor u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada br. 11, poslovni prostor br. VII, površina od 55,28 m² , ekstra poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 36.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 29. Poslovni prostor u Subotici, Bose Milićević bb, površina od 21,30 m² , II poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 2.300,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: obrazovanje, nauka, kultura i sport.

 30. Poslovni prostor u Subotici, Prvomajska br. 12, površina od 34,90 m² , II poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 16.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 31. Poslovni prostor u Subotici, Aleja Maršala Tita bb, površina od 39,50 m² , II poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 10.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 32. Poslovni prostor u Subotici, Marka Oreškovića br. 48, površina od 37,43 m² , IV poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 12.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 33. Poslovni prostor u Tavankutu, Rade Končara br. 24/B, površina od 24,10 m2, VI poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 3.400,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 34. Poslovni prostor u Tavankutu, Matka Vukovića br.1, površina od 40,82 m2, VI poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 3.100,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je:proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 35. Poslovni prostor u Tavankutu, Jovana Mikića br.1, u površini od 32,60 m2 , VI poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 2.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 36. Poslovni prostor u Čantaviru, Trg Petefi brigada br. 2, površina od 28,03 m2, V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 6.600,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo.

 37. Poslovni prostor u Čantaviru, Trg Petefi brigada br. 2, površina od 23,39 m2, V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 3.200,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: trgovina na malo prehrambenim proizvodima.

 38. Poslovni prostor - kiosk u Starom Žedniku, Trg slobode bb, , VI poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 2.600,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: kiosk.

 39. Poslovni prostor - kiosk u Starom Žedniku, Trg slobode bb, VI poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 2.600,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: kiosk.

 40. Poslovni prostor u Starom Žedniku, Vladimira Nazora 3/3, u površini od 20,95 m², VI poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 1.600,00 dinara
  Namena poslovnog prostora je:proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 41. Poslovni prostor na Kelebiji, Edvarda Kardelja 134, u površini od 21,24 m², VI poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 1.600,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je:proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

 42. Poslovni prostor na Paliću, Muški štrand bb, površina prodajnog prostora je 47,50 m², površina podruma – magacina je 30,64 m², V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 17.000,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: ugostiteljstvo i turizam.

 43. Poslovni prostor na Paliću u velikom parku objekat Tramvajska stanica, površina od 19,50 m2 , V poslovna zona, početna cena zakupnine iznosi 2.500,00 dinara.
  Namena poslovnog prostora je: proizvodnja, zanatstvo i ostale lične uslužne delatnosti.

Kompletna Odluka objavljena je na zvaničnom sajtu Grada, u rubrici "Konkursi, oglasi i obaveštenja" a možete je preuzeti i klikom na link - javni konkurs za zakup poslovnih prostora na teritoriji grada Subotice.

Izvor: Subotica.com
Postavljeno pre 6 godina i 5 meseci
Komentara: 35
Pregleda: 7520
Povezane vesti
Povezane teme
poslovni prostor
Komentara
0
Napiši komentar
Pošalji komentar
Dodaj grafički fajl
(do 2 MB)
  Imaš na raspolaganju 1000 karaktera
  Pravila komentarisanja
  Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.