• Pregleda: 1207

Ko brine o plakatima?

Ko brine o plakatima?
Iako su nadležni iz Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam" najavljivali da će gradilište Narodnog pozorišta biti orgađeno tako da ne narušava izgled centra grada, na ovoj ogradi kao i na mnogim drugim mestima u gradu lepe se plakati različite sadržine, od političkih preko estradnih do astrologije. U poslednje vreme, ovo i druga mesta u gradu su pretvoreni u oglasne table za predizborne plakate. Pravila, koja bi određivala na kojim će se mestima i pod kojim uslovima lepiti plakati u našem gradu su nejasna. Lepljenje plakata se u Subotici prethodnih meseci vrši stihijski, a posebno su se isticali plakati političkih stranaka. Mogli su se videti na svim mestima, i na onima koja su za to određena i na onima koja za to nisu. Ta mesta bi trebalo da su jasno regulisana Odlukom Skupštine opštine o privremenom korišćenju javne površine i postavljanju manjih montažnih i oglasnih objekata na teritoriji opštine i planom koji ova odluka predviđa. Taj Plan je trebalo da uradi "Zavod za urbanizam", a prema našim saznanjima on još uvek nije dostavljen Skupštini na usvajanje, tako da i dalje lepi ko gde i kako hoće. Sve to smeta građanima. Političke stranke, koje su se u poslednje vreme više nego isticale sa lepljenjem plakata na raznim javnim površinama su podeljene po ovom pitanju. Neke hoće a neke i ne da skidaju svoje plakate i pozivaju da se jasno odrede pravila po kojim će se postavljanje plakata vršiti. Za neovlašćeno lepljenje plakata na mestima koja za to nisu predviđena, prema pomenutoj Odluci predviđena je kazna do 25.000 za fizička, odnosno do 500.000 za pravna lica. Za sprovođenje Odluke brinuće se nadležne opštinske inspekcije. U komunalnoj inspekciji nisu hteli pred kamerama da pričaju o ovom problemu ali su nam prezentovali da je sa onih mesta koja za to nisu predviđena plakate dužan da skida onaj ko se o tom objektu stara ili je njegov vlasnik, a ako organi javnog reda i mira uhvate nekog da postavlja plakate na mesta koja za to nisu prediđena, sledi mu mandatna kazna. Pošto je nejasno na koja je dozvoljeno lepiti a na koja ne, generalni je savet da se plakati lepe na stubove koji se nalaze na korzou, i koji nemaju drugu namenu.
0

Ova vest još uvek nije komentarisana.