Komentara: 0
Pregleda: 1911

Izbori za gradsku skupštinu - 10 pitanja za listu "Vojvođanski front - Ujedinjeni za demokratsku Suboticu"

18.06.2020. u 22:00h
Izvor: Subotica.com
Lista "Vojvođanski front - Ujedinjeni za demokratsku Suboticu" na izborima za lokalni parlament nastupiće pod rednim brojem 7. Nosilac liste je Tomislav Žigmanov (DSHV), a u nastavku pogledajte njegove odgovore na 10 postavljenih pitanja.
Izbori za gradsku skupštinu - 10 pitanja za listu "Vojvođanski front - Ujedinjeni za demokratsku Suboticu"

1. Kako zadržati mlade u Subotici?

Jačanjem njihove perspektive da ostanu! To se može učiniti jedino ako javni prostor postane pozitivan, ako se stalno i svugde budu afirmisale osnovne ljudske vrednosti, ako se budu pravile i sprovodile politike koje računaju isključivo na dobro svakog građanina pa i onih koji su mladi, ako mladi budu uključeni u procese odlučivanja, ako se bude razvijala lokalna demokratija, ako budemo sposobni odupreti se različitim zavičajnim ustupanjima, ako ukinemo sve štetne efekte partitokratije! Drugim rečima, ako Subotici povratimo izgubljeno evropsko lice!

2. Predložite do pet infrastrukturnih projekata koji bi trebalo da se realizuju u naredne četiri godine

1. Asfaltirani put između Mišićeva i Skenderova. 2. Granični prelaz na Čikeriji. 3. Dom kulture i sala za fizičko u Đurđinu. 4. Obezbediti vodovod i kanalizaciju u svakom naseljenom mjestu. 5. Staviti u pun radni kapacitet prečistač otpadnih voda za Palić i Regionalnu deponiju za komunalni otpad.

3. Kako stimulisati lokalnu privredu i preduzetnike na veću aktivnost i odlučniji nastup na tržištu?

Prvo, olakšati im poslovanje kroz umanjenje lokalnih taksi i drugih nameta, zatim osnovati Klub preduzetnika na nivou grada koji bi usmeravali pravce lokalne privredne politike. Stimulisati razvoj prerade poljoprivrednih proizvoda. Bolje povezati sektor usluge i turizma sa lokalnom privredom. Ulaganjem u brendiranje domaćih subotičkih proizvoda. Jače i učestalije oslanjanje na fondove Evropske unije u cilju razvoja malih i srednjih preduzeća.

4. Šta su najveći problemi Subotice danas? Gde su potrebne najhitnije promene?

Departizacija celog javnog sektora, čija je najštetnija posledica užasna kadrovska insuficijentnost, zbog čega imamo na delu neodgovorno upravljanje javnim dobrima i uništavanje grada! Neravnomerna razvijenost ne samo komunalne infrastrukture u naseljenim mestima. Nedopustivo nizak nivo dostupnosti zdravstvenih usluga u selima. Slabo rešeno pitanje upravljanja otpadom – nije moguće da na početku trećeg milenijuma na teritoriju grada postoji više od stotinu divljih deponija. Veći broj šumskih pojaseva.

5. Perspektiva Palića - kako vidite razvoj naselja, koje fokusne tačke treba da obeleže naredne četiri godine?

Defokusizacijom od Palića, naselja s najrazvijenijom infrastrukturom i stavljanjem fokusa na Gornji Tavankut, naselje s najmanje razvijenom infrastrukturom na teritoriji Grada Subotice! Rešiti pitanje kanalizacije – ako se hoće u Paliću ojačati turistički potencijali, onda jezero mora prestati biti kolektivna septička jama njegovih građana! Isto tako, implementirati pricipe transparentnosti u ulaganja, pre svega ona koja u velikim iznosima dolaze iz budžetskih izvora.

6. Kako bi ste pomogli kulturi u gradu da stane na noge i kako biste motivisali umetnike da stvaraju i prezentuju?

S jedne strane, mora se više uraditi na promociji kulturnog nasleđa i njenoj modernijoj prezentaciji, i to ne samo one vezane uz grad već i na baštinu vezanu uz sela, a s druge strane mora se na razne načine podsticatii savremeno kulturno stvaralaštvo. Treba prekinuti s osnovnom crtom kulturne politike – Subotica mora prestati biti prepoznavana isključivo kao grad festivala! Drugim rečima, subotička kultura ne sme biti svedena na hostelsku poziciju u ličnom samorazumevanju! Subotička kultura zaslužuje daleko više, pre svega u pblasti povećanja sebecijenja! Slavna joj istorija to ne dopušta!

7. Da li je socijalna politika grada adekvatna socijalnom stanju građana? Šta je potrebno da se uradi bolje / drugačije?

Bojim se da nije. Ne postoje razvijene politike socijalne podrške nasuprot onih koji su u nekoj vrsti potrebe. Uzmite za primer gladne! Zar ne bi trebalo nekoga da bude sramota što su ovaj problem bolje rešile tri djevojke putem Fejsbuka nego celi gradski sistem socijalne zaštite? Zar ne bi trebalo nekoga da grize savest zbog činjenice da sistem socijalne zaštite za stare i nemoćne u seoskim sredinama gotovo da ne postoji! I kakve odgovore dajemo u kriznim situacijama? Angažovanjem partijskog podmlatka SNS-a, koji nije sposoban podeliti pakete svima koji zaslužuju, zbog čega su čak i javno kritikovani.

8. Subotica - grad sportova, da li je to samo ono što želimo da čujemo ili nešto što (ponovo) treba da postane realnost?

Grad sportova sigurno nismo! Ne od danas! I daleko smo, na žalost, od toga da budemo… Zato treba i ovde izvršiti departizaciju i ukinuti monopolsko finansiranje atraktivnih sportova. Alternativa je u posticanju masovnosti kroz afirmaciju amaterizma u sportu! Tome treba da prethodi planski pristup uvođenja dece i mladih u sportske aktivnosti.

9 Festivali i kulturne manifestacije su bogatstvo našeg grada, kako biste dugoročno rešili njihovo finansiranje i time sačuvali kontinuitet?

Nakon detaljnog preispitivanja i javnih rasprava trebalo bi videti da li je Subotici uopšte potreban toliki broj festivala, od kojih jedan broj i nema veću reputaciju!? Jer, suština kulture nije u aspektima koje manifestuje, već u ostvarivanju konstantnih stvaralačkih napora. Bolje je onda to treba podržavati, posebno kod mladih! U kulturnim sadržajima koje proizvode javne ustanove kulture treba obezbediti ravnopravnu zastupljenost programa vezanih za sve nacionalne zajednice. Takođe, treba poraditi na jačanju interkulturalnih komunikacija, onako kako to čini "Desire" festival.

10. Po čemu Subotica treba da bude prepoznatljiva?

Po onom što jeste – panonski, srednjoevropski, multikulturalni i multikonfesionalni grad, grad bogate istorije, s marljivima građanima koji drže do svoga grada! Takva Subotica sa ponosnim Subotičanima treba onda da zameni osiromašenu joj i iskrivljenu sadašnjost! Samo tako ćemo prekinuti sa sadašnjim stanjem – Suboticom kao velikom autobuskom stanicom sa kojeg Subotičani beže u svet glavom bez obzira. Moramo vratiti evropsko lice Subotice! Subotičani tako nešto zaslužuju!!


NAPOMENA: Odgovori su prevedeni sa hrvatskog na zvanični jezik portala - srpski.

Izvor: Subotica.com
Postavljeno pre 1 godinu i 5 meseci
Komentara: 0
Pregleda: 1911
Povezane vesti
Povezane teme
demokratski savez hrvata u vojvodini tomislav žigmanov izbori2020
Komentarisanje ove vesti nije moguće.