• Pregleda: 9884

Problemi dece u OiSS "Žarko Zrenjanin"

U našu redakciju je stiglo pismo roditelja koji su nezadovoljni odlukama nove direktorice Osnovne i srednje škole za obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju ,,Žarko Zrenjanin“, dipl. defektologa Dragane Vučković.
Problemi dece u OiSS "Žarko Zrenjanin"

U razgovoru za sajt Subotica.com, direktorica OiSS "Žarko Zrenjanin" je obrazložila odluke koje su roditelji u pismu naveli kao sporne, a pismo roditelja u celosti prenosimo pri kraju vesti.

Zašto ste odlučili da se desetoro dece, koja pohađaju 6. i 7. razred (od 12 godina, pa naviše) prebace u Dnevni boravak u Banijskoj ulici, čiji su korisnici odrasli ljudi sa invaliditetom?

- Kada je donesena Odluka o inkluzivnom obrazovanju 2009. godine tri odeljenja koja su postojala sa umereno retardiranim licima, bivša direktorica je napravila kao redovna odeljenja. Međutim, ta redovna odeljenja su formirana protiv Zakona. To znači, da su proglašeni za odeljenjima, a nisu imali potrebnu zakonsku regulativu i administraciju, koja ide uz sve to. Imali su protivzakonite dnevnike, nisu imali knjižice, nisu imali svedočanstva i nisu uvedeni u matičnim knjigama. Išli su po starom program, i nisu radili po Individualno obrazovnim planovima.

U međuvremenu, ta su deca postala starija, neregularno su išli u školu, roditelji zbunjeni, uplašeni, čak je jedno odeljenje polagalo i maturu. Ono što sam ja odlučila kako da rešimo taj problem je da učenici koji su stariji od 18 godina idu u Dnevni centar, a za mlađu decu smo našli rešenje zajedno sa sekretarom iz Društvenih delatnosti Magdom Fehervari i sa prosvetnom inspektorkom da idu pred komisiju koja će ih ispitati i stavićemo ih u adekvatne razrede. Ta će deca tek sada početi da imaju zakonske planove i programe, ocene, knjige, dnevnike. Pa, ćemo imati apsurd da su iz 7. ili 8. odeljenja prešli u 2. ili 3.

Da li ste za šestoro dece iz Kolevke ukinuli pravo da pohađaju nastavu samo zato što su u pelenama?

- U Školu su došla deca iz Kolevke, to su deca sa veoma teškim razvojnim smetnjama. Njih osmoro nosi pelene, imaju preko 10 godina. Škola je vaspitno obrazovna ustanova, mi nemamo uslova nege i brige sa decom takve kategorije. Imamo samo jednu medicinsku sestru, nemamo uslove da ih sve presvučemo, a dešavalo se da se svi odjednom unerede. Deca imaju pravo da budu u suvom i čistom, a ovde su im ta prava uskraćena, jer jedna medicinska sestra ne može da se pobrine za sve njih i ostalu decu u školi. Napravili smo sporazum sa Kolevkom, tamo imaju savršene uslove za rad.

Ako grad može da obezbedi za njih adekvatne uslove u Školi mi ćemo sa njima rado raditi. Da im ne bismo uskratili boravak i u Osnovnoj i srednjoj školi “Žarko Zrenjanin” odredili smo da dva puta nedeljno dođu na 90 minuta. Provodili bi vreme u fiskulturnoj sali, koju nemaju u Kolevci, išli bi na individualne tretmane, kod logopeda , reedukatora, somatopeda.

Da li ste uskratili podršku defektologa deci sa smetnjama u razvoju koja su uključena u masovne škole?

- Ima veliki broj dece sa smetnjama u razvoju u Subotici. Direktori masovnih škola su primali decu sa smetnjama, i na osnovu toga su mogli da prave manja odeljenja. Međutim, ta deca su znala da ometaju nastavu, sa njima je teško raditi, a kadar u masovnim školama ne zna da radi sa takvom decom. Škola “Žarko Zrenjanin” je određena kao centar koji može da pruža podršku toj deci. Mi imamo određeni broj defektologa, ali nedovoljno koliko bi trebalo. Sada je takav Zakon da nema raspisivanja konkursa u narednom periodu,defektolozi postoje, ali ih ne možemo zaposliti. Tu su naročito bila oštećena deca na mađarskom jeziku. Mađarska diploma mora da se nostrifikuje, što znači da moraju da polažu pet, šest ispita, to košta. Četiri defektologa su na čekanju. Zbog toga imamo mali broj defektologa, čije su diplome nostrifikovane. Diplomirani defektolog mora da radi defektološku podršku. Ovaj problem je rešen, jer smo uspeli da diplomiranim defektolozima napravimo raspored rada, kako bi se pružila podrška i masovnim školama. Mi dobijamo određena sredstva za podrške masovnim školama, ali za diplomirane defektologe.

Šta je sa odlukom da se korisnicima Dnevnog boravka u Banijskoj ulici (iznad 18 godina) usluga svede na 4 sata dnevno, umesto na Zakonom propisanih 8 sati?

- Prevelik je broj štićenika, a mali prostor. Želela sam da napravim rad u dve smene. Neka ih bude oko 20 u svakoj smeni. U redu, ako roditelji žele da bude u jednoj smeni ,slažem se. Tako da će i dalje boraviti po 8 sati u jednoj smeni.

Da li ste i zašto premestili Danijelu Andrašić iz Dnevnog boravka u Centralnu školu?

- Ona je radila u Dnevnom boravku sa četvrtim stepenom stručne spreme. Od 1998. godine studira defektologiju. Ima talenta,ljubavi prema tim ljudima, ništa ne sporim. Nije dovoljna samo ljubav i talenat, ovde mora da postoji stručnost u radu sa ovom decom. Tamo 12 godina nije bilo diplomiranog defektologa, sada smo uveli dva diplomirana defektologa. Danijela koja se vodi kao medicinska sestra i prima za to platu, u prostorijama škole sada radi shodno svojoj stručnoj spremi.

“Škola je ozbiljna institucija koja podleže zakonskim normama, koja podleže državnoj kontroli, ja o tome moram da vodim računa. Moram da štitim interese svih roditelja, dece i zaposlenih u OISŠ “Žarko Zrenjanin”, zaključila je na kraju razgovora Dragana Vučković.

 

Pismo roditelja upućeno našoj redakciji prenosimo u celosti:

Problemi sa novoizabranom direktorkom Osnovne i srednje škole za obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju ,,Žarko Zrenjanin” u Subotici

Protekla nedelja je bila burna za mnoge subotičke porodice koje imaju maloletnu ili odraslu decu sa invaliditetom koja pohađaju Osnovnu i srednju školu za obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju ,,Žarko Zrenjanin“, kao i Dnevni boravak, koji se nalazi pod okriljem škole. Ove porodice, svakodnevno suočene sa ogromnim izazovima koje sa sobom nosi vaspitanje, i uopšte, život sa detetom sa smetnjama u razvoju, bile su izložene dodatnom stresu izazvanim odlukama koje je donela nedavno imenovana direktorka škole, Dragana Vučković. Kako su neke od ovih odluka protivzakonite i krše prava deteta sa invaliditetom, razumljive su burne reakcije roditelja i njihova odlučnost da se činjenice iznesu pred javnost (nekoliko pokušaja je već tokom poslednjih dana osujećeno). O kakvim se odlukama radi?

  1. Odluka da se desetoro dece, koja pohađaju 6. i 7. razred (od dvanaest godina pa naviše) prebace u Dnevni boravak u Banijskoj ulici, čiji su korisnici odrasli ljudi sa invaliditetom.
  2. Odluka da se za šestoro dece, iz Doma za decu ometenu u razvoju ,,Kolevka“ (koja su redovno upisana u školu ,, Žarko Zrenjanin“), ukine pravo da pohađaju nastavu, samo zato što su u pelenama.
  3. Odluka da se uskrati podrška defektologa deci sa smetnjama u razvoju, koja su uključena u masovne škole.
  4. Odluka da se korisnicima Dnevnog boravka u Banijskoj (iznad 18 godina), usluga svede na 4 sata dnevno, umesto na zakonom propisanih minimalnih 8 sati.

Prva odluka tiče se dece koja pohađaju dva odeljenja 6. i 7. razreda. Direktorka je, na roditeljskom sastanku koji je održan 30.10.2014, u prisustvu dece, obavestila roditelje da njihova deca nezakonito pohađaju školu i da će od ponedeljka 3.11. 2014, biti prebačena u Dnevni boravak u Banijskoj. Verovatno se pitate kako je moguće da deca toliko godina nezakonito pohađaju školu. Objašnjenje je sledeće: u vreme kada su ona krenula u školu, umereno mentalno zaostala deca bila su stavljena u odeljenja koja nisu sledila redovan program, nego program prilagođen njihovim sposobnostima. Zakonom iz 2009. deca koja su umereno mentalno zaostala uključena su u redovna odeljenja i prate redovan program, prilagođen njihovim mogućnostima.

Stupanjem ovoga zakona na snagu i ostale škole za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju bile su suočene sa pitanjem šta raditi sa učenicima koji su upisani pre donošenja ovog zakona. Škola ,,Milan Petrović“ u Novom Sadu, rešila je taj problem tako što je stvorila posebnu komisiju za procenu sposobnosti i nivoa stečenog stepena obrazovanja svakog deteta i ,shodno rezultatima, uključila ga u odgovarajući redovan razred. Naša direktorka je odlučila da decu prebaci u dnevni boravak. Ova odluka se direktno krši sa zakonom iz 2009. godine, koji garantuje pravo detetu sa invaliditetom na obrazovanje do svoje 18 godine. Zakon takođe nalaže da se obrazovanje ne može odvijati u ustanovi socijalne zaštite, kao što je dnevni boravak u Banijskoj ulici, nego samo u obrazovnoj ustanovi. Zahvaljujući reakciji roditelja (koji su se obratili nadležnim organima i podneli žalbu prosvetnoj inspekciji) nedelju dana kasnije, roditelji su obavešteni od strane direktorke da je pronađeno rešenje i da će maloletna deca ostati u školi.

Druga odluka, da se šestoro dece iz ,,Kolevke“ od sada obrazuje unutar ustanove u kojoj žive, takođe je protivzakonita. Da bi dete moglo da se obrazuje u ustanovi socijalne zaštite, a ne obrazovnoj ustanovi, potrebno je posebno odobrenje, koje u ovom slučaju, koliko znamo, nije dobijeno. U međuvremenu, ova odluka je delimično opozvana: deca će ipak imati pravo da pohađaju školu, ali samo dva puta nedeljno. Za sada u dvorištu, zato što nemaju učionicu.

Trećom odlukom se takođe krši zakon iz 2009. Godine, po kojem svako dete, bez obzira na stepen smetnji u razvoju, ima pravo na obrazovanje u masovnoj školi. Da bi uspešno moglo da ostvari svoje pravo na inkluzivno obrazovanje, dete dobija podršku od strane stručnjaka. Praksa je da se masovne škole, čijem je učeniku interresorna komisija odobrila pravo na podršku, obrate specijalnoj školi. Ove godine preko petnaest učenika mađarske nacionalnosti (koji su prethodnih godina dobijali podršku nastavnika iz škole ,,Žarko Zrenjanin“) nisu ostvarili pravo na podršku, jer je direktorka obavestila škole da nemaju odgovarajući kadar. O čemu se radi? Stručnjaci koji su pohađali fakultete u Mađarskoj, u mnogim slučajevima nemaju nostrifiovane diplome, jer je to izuzetno dugotrajan i skup proces. Direktori redovnih škola su, naravno, upoznati sa ovim stanjem, ali su prihvatali podršku ovih stručnjaka. Direktorka Dragana Vučković je smatrala da je bolje ukinuti podršku, nego dozvoliti da je pruža stručnjak čija diploma nije nostrifikovana. U međuvremenu, suočena sa nezadovoljstvom roditelja, izjavila je da će učenici ipak dobiti podršku, ali samo od strane stručnjaka sa nostrifikovanim diplomama.

Poslednja odluka, koja se tiče dnevnog boravka u Banijskoj, izazvala je možda i najburnije reakcije roditelja. Ono što je pogodilo roditelje (možda čak i više od saznanja da se pravo njihovog deteta da koriste dnevni boravak svelo na četiri sata umesto osam) jeste saznanje da se nastavnica, koja je dvanaest godina vodila dnevni boravak, Danijela Andrašić, vraća u centralnu školu. Za ljude koji nemaju kontakta sa porodicama sa detetom sa invaliditetom tako burna reakcija roditelja verovatno nije razumljiva. Ali ako znate da je čak i među stručnjacima, a da ne govorimo o ljudima iz vašeg okruženja, malo onih koji će uspeti da sa vašim detetom uspostave kvalitetan kontakt, da iz njega izvuku ono što, čak i vi kao roditelj ne možete, onda je lakše razumeti njihovu ogorčenost. Svoju odluku je direktorka prenela na sastanku dva dana pošto je već izvršena promena kadra. Obrazloženje koje je dala za svoju odluku bilo je da korist od tako kvalitetne nastavnice, kao što je Danijela Andrašić, treba da imaju i druga deca. Ovo obrazloženje je inače potpuno suprotno izjavi koju je dala televiziji, a to je da korisnici Dnevnog boravka zaslužuju visoko stručan kadar, a da Danijela Andrašić, kao apsolvent sa samo jednim preostalim ispitom i prosekom 9, to nije. Roditelji sa odraslom decom sa invaliditetom više nego dobro znaju da razliku između izvrsnog nastavnika i prosečnog, ne čini jedan ispit. Čine ga ljubav, požrtvovanost i predanost. Kada roditelji traže da se vrati nastavnica, koju njihova deca vole i traže, oni su svesni da na to nemaju zakonsko pravo, ali isto tako treba istaći da se udovoljavanjem njihove molbe ne bi kršio nijedan zakon.

Uzimajući u obzir sva nedavna zbivanja, nameće se pitanje: kako škola, koja je stvorena za decu sa invaliditetom, ide tako očigledno u suprotnom pravcu od njihovih interesa? Pozivajući se na zakon, koji je donet da bi deci sa invaliditetom garantovao pravo na obrazovanje, naša škola uskraćuje svojim učenicima to pravo. Koristeći kao izgovor nedovoljnu stručnost kadrova, deci sa smetnjama u razvoju uskraćuje se pravo na podršku, koja je neophodna da bi se inkluzivno obrazovanje uspešno odvijalo. Oglušujući se na preklinjanja i molbe roditelja korisnika iz Banijske, da vrati nastavnicu Danijelu Andrašić, direktorka Dragana Vučković izlaže ruglu svoj sopstveni moto da sa roditeljima dece sa invaliditetom ,,treba graditi partnerski odnos“. Njima bi bio sasvim dovoljan i ljudski odnos.

Izvor: Subotica.com

povezane teme

23
pomoć Odgovori
Poštovana direktorice, vi po zakonu, ali ste ipak možda neke mere prilagođavanja u nekom vremenskom periodu postaviti, a ne ovako "odjednom". Zakon nije najbolji i možda ga ne treba uvek crno na belo tretirati. Deca su uvek na prvom mestu i siguran sam da ćete u narednom periodu svoj rad zasnivati na tome.
baćo Odgovori
ovih problema ne bi bilo da na mestu Milimira i Blaška sede ljudi iz struke.
saša Odgovori
Slušajući obrazloženje direktorice skroz je u pravu. Posebno me je iznenadilo da poslove defektologa obavlja osoba koja nije uspela da završi fakultet za 16 godina.
Mina Odgovori
Ova vest se pre neki dan pojavila na gradsubotica.com....Tamo je objavljen samo tekst pisma roditelja!Drago mi je da se konačno javila i direktorica da obrazloži svoje odluke, jer je veoma bitno da se čuje i druga strana kako bi čitaoci mogli da prosude ko je zaista u pravu ili ne!
aljoska Odgovori
Sada je sve daleko jasnije. Zaista ne vidim razlog ovoga pisma nezadovoljnih roditelja. Postoje neke stvari koje moraju da se ispostuju u smislu zakona. Sta da se izrodio neki problem iz nekih od nelegalnih stvari koje je ova nova direktorica sada vratila u zakonske okvire? Tada bi se digla kuka i motika na doticnu jer nije nista promenila a bila je duzna. Takodje, juce na drugom portalu je bio nevidjeni linc na direktoricu zbog navodne nestrucnosti i njenog postavljenja samo zato sto je iz SNS, a opet branio se neko ko je jos uvek student. Kad ono, iz ovog teksta mozemo saznati da je ona strucna da strucnija ne moze biti za poziciju na koju je izabrana. Misljenja sam da ce u buducnosti daleko lakse rese problemi i tih roditelja koji su nezadovoljni sada, kada su neke stvari postavljene u zakonske okvire. Neko ko obavlja neku vrstu rukovodeceg posla, mogu da kazem da je jako nezahvalno, u uslovima gde ste ograniceni resursima, morate ispostovati i zakonske uslove koji nisu najsrecnije postavljeni, ali i misliti na dobrobit onih za koje odgovaras. Treba joj dati malo vremena,prostora i podrske i verujem da ce sve ispasti tako da budu svi zadovoljni.
T Odgovori
Drago mi je da ste ozbiljan portal koji je saslusao obe strane. Roditeljima i deci potpuna podrska i lepo je nekada i javno iznositi probleme da bi mogli biti lakse resivi. Tekst je kontruktivan. Danijela jeste jedna od najomiljenijih osoba tamo,
danci Odgovori
Baćo,izgleda da se ovi problemi nakupljani godinama ne bi ni saznali da nije Milimira i Dragane. Najbolje je skupiti haos i probleme i gurnuti pod tepih i onda kad neko podigne tepih i počisti digne se prašina. Sad je svima jasnije šta je suština i da nije baš sve tako kako su ,,roditelji,,napisali u pismu.
Veruovic Odgovori
Pa da. Tako sam i mislio. Sad je potpuno druga slika ovog problema. Ispade juce da je Dragana Vuckovic gora od Hitlera. Sama emanacija zla. A zena samo radi svoj posao. Na svakome je od nas da prosudimo da li je mogla bolje ili nije, ali da je sve uradila po zakonu, to ne moze da se spori. Zena je donela odluku o tome kako smatra da ce ustanova koja joj je poverena na upravljanje najbolje funkcionisati u datim okolnostima. To je njeno pravo i obaveza. Strucnost joj ne mozemo zameriti. A bili bi zaista zlonamerni kada bi sumnjali u namere da pomogne toj deci.
Burma Odgovori
Jako je teško u ovoj našoj državi raditi u socijalnoj zaštiti, jer sredstava jednostavno nema.Nažalost, Zakon o socijalnoj zaštiti još nije primenjen u svim takvim ustanovama.Ovu činjenicu možete proveriti jednostavnom pretragom na mreži.Šta hoću da kažem?
Godinama unazad se radilo kako se radilo,studenti i ljudi sa diplomama drugih država su radili sa decom kojima je naša pomoć najpotrebnija.U redu je to,ali da li ovo naše društvo može konačno da načini i korak napred da se potrudi da se neke stvari dovedu zaista u neki red?
Neću nikog da krivim u ovom komentaru niti da ga opravdavam, ali smatram da je zaista došlo vreme da se konačno pokrenemo i počnemo da radimo po Zakonu u svim segmentima našeg društva!
Anja Odgovori
Zaista ne shvatam vecinu komentara ...a gde treba da se skoluju deca sa visestrukim ometenostima nego u specijalnoj skoli?????!!!!!! U čemu je problem da i idu u nju...imaju pelene paaa....tesko ih presvuci????? Dobro razmislite pre nego sto zagrizete filigranski rad direktorke....dobro razmislite....Za rad sa decom ometenom u razvoju nije najbitnija struka ...dobro razmislite...koliko strukovnih ima da ne mogu raditi sa takvom decom....bitno je biti covek imati srce....ali ovde odjednom bitna je strukovna manipulacija zaposlenima koji se ne slazu sa njom....I to ne govorim kao laik...deca ometena u razvoju na bilo koji nacin osecaju bolje od bilo koga kada ih ne zele....tada nema napredovanja, dolazi do uznemiravanja i dusevnog bola....Vi koji pametno kometarisete direktorku sa filigranskim sposobnostima....dobro razmislite o tome kako se oseca Vase dete zdravo i pravo kad mu se nesto menja jer je tako neko hteo...sto puta je gore kada se menja deci ometenoj u razvoju...i ne postoje pravni akti koji mogu podrzati bezobrazluk tipa briga me kako se ko oseca ja radim kako treba....Kako treba???????? Mozda je dip. defektolog....i veroucitelj....koliko ja imam saznanja....ali je toliko udaljena od biti covek da je ne vidim ni u Univerzumu...a zakon....zakon se tumaci kako kome volja....prave se rupe jer one sto postoje nisu dovoljno velike za necije zalogaje....Zato batalite strucnost velike umetnice filigrama i obratite paznju na duse koje pate....Da li i jedno dete treba da pati jer strucnost tako nalaze? Da li i jedno dete treba zbog svog stanja i invaliditeta da se prilagodjava zakonu koji treba da ih stiti ili je obrnuto....Znate ....diskriminacija se kod nas jos uvek pise sitnim slovima...dok je strucnost poput keramicarskog i grobarskog "zanata" ...sve sami strucnjaci a mi odosmo svi zajedno u q krasni......
Dobro razmislite pre nego se zaletite ponovo.....DECA SU BITNA.....ne izvikani strucnjaci....
zoki Odgovori
Dakle, sada su ipak mnoge stvari jasnije, a Draganin zakljucak je u sustini srz ove problematike, skola zaista treba da bude jedna ozbiljna institucija u kojoj svaka radnja, odluka, mora da bude uvek u skladu sa zakonom. Tema jeste osetljiva i promene vrlo bolne trenutno, ali boljitak u radu sa decom ce se svakako osetiti nakon nekog vremena, kada sa njima budu radili ljudi koji za takav rad imaju adekvatno steceno obrazovanje...
IstinaR Odgovori
Dobro, ok .... ali ipak Danijela Andrašić je možda mogla ostati da radi direktno sa decom, na neki način, deca su navikla na nju i jako im znači.

Neću ovu vest nimalo da politizujem jer nema prostora za to, ali ovde ne postoje "teroije zavere" jer su i direktorica Dragana i Danijela u bliskoj SNS liniji.

Deca su najbitnija, pa ... nekad čovek možda ne zna da li da se ogreši i o neka pravila, zakonske uredbe, ako bi to deci bio boljitak... Razumem i slažem se na neki način sa buntom roditelja, ali opet mislim da razgovorima i dogovorima može biti sve kako treba.

Znam da je ova škola unazad godinama jako jako teško preživljavala, nadam se da će za nju još više sluha naći gradski oci i pomoći...
earthworker Odgovori
ovi naprednjaci kao neko krdo slonova u staklari! cega god se docepaju naprave totalni rusvaj.

iz njenih odgovora ja i dalje ne vidim da je akcenat na kako kaze zastiti roditelja, dece i zaposlenih vec vise na pravljenju terena za zaposljavanje svojih nezaposlenih "diplomirani" defektologa. bitno je znanje i kvalitetan rad a ne tamo neki papir. to moze iz prve ruke da sazna od dr. nebojse stefanovica. mozda ti ljudi nemaju para za bzvz nostrifikacije ali sigurno imaju jednako dobre ako ne i kvalitetnije diplome plus veliko znanje i iskustvo kroz rad u praksi.
Sever Odgovori
E da nam je sve po Zakonu pa i nekako. Pogledajte samo ko su nam i kakvi direktori po osnovnim i srednjim školama. Ko je sve nastavnik, profesor tj ko radi na mestima profesora. Garantujem da nema škole u kojoj nema barem jedan nestručan predavač. Nije retkost da se provlače godinama neki predavači koji ne bi mogli biti ni domari po školama. Nažalost, nema ko to da obiđe, prekontroliše ali "novci iđu" Učiteljice SVE ZNADU a predaje i Kurta i Murta, poneki još i "nabavi" neku "NEAKREDITOVANU" DIPLOMU pa predaje čak i na VISOOBRAZOVNOJ USTANOVI. Izem ti i takvog direktora koji ili nije upućen da proveri akreditaciju ili ako ZNA čini krivično delo i trebalo bi da podučava pritvorenike a ne studente. Šta se onda čudimo za jednu Ustanovu koja TRAŽI MNOGO STRUČNIJI KADAR za decu sa posebnim potrebama. BEZ UVREDE čini mi se da je većem broju prosvetara potreban POSEBAN TRETMAN.
Zbunjen Odgovori
Ocigledno dve suprostavljene struje,stara,koja je radila kako je radila i nova,koja zeli nesto da promeni.Svakom a narocito deci sa posebnim potrebama je svaka promena teska.Ja ovde vidim jedan ozbiljan pristup resavanju nagomilanih problema i cilj kojim se tezi,a to je konacno upodobljavanje stanja na terenu sa odredbama zakona.Nisam stekao utisak da je nova direktorica osoba bez iskustva,mislim da je neko napisao da ima 30 godina staza...O cemu onda pricaju dusebriznici?O ukidanju privilegija koje su imali u starom sistemu?O neadekvatnom obrazovanju dece sa posebnim potrebama?O deci preko cijih ledja sve ovo ide?
Samo je potrebno malo strpljenja i mislim da ce oni svi zajednickim jezikom iznaci resenje problema jer drugacije sigurno nece biti dobro po sve a narocito nece biti dobro za decu koja tamo pohadjaju nastavu.
laura Odgovori
VRATITE DANIJELU U BANIJSKU
To je mali korak za one koji o tome odlučuju i ogroman za sve one kojima ovo život znači. Jasno je da mnogi ne mogu da razumeju značaj Danijele Andrašić u tom Boravku, za tu decu i roditelje. To može samo onaj ko to direktno oseti, bez da je stručan, tek da u porodici ima nekoga ko je na ovaj način, uz nastavnika koji je svoje napredovanje podredio napredovanju ove dece, osetio ukus života i van zidova te institucije. Godinama svakodnevno slušam izveštaje svoje sestre o tome kako je provela dan u tom Boravku i radovala sam se jer je bio bogat i sadržajan, a ona srećna i ispunjena. Ne brinem se za Danijelu, ona je osoba koja će naći smisao gde god bila, doneti sreću nekim novim ljudima, ali mi je strašno žao zbog nepravde koja joj je naneta, jer pre svega zaslužuje ogromnno priznanje za svoj rad, a najviše će izgubiti deca i roditelji jer ovakav pristup i rad sa decom u Boravku se verovatno neće dugo ponoviti. Malo je ljudi kao Danijela. Zato, molim za razumevanje, za ovu decu, za njihove roditelje, za sve nas koji smo za samo kratko vreme Danijelinog odsustva već osetili njen nedostatak. Divni su i ostali nastavnici, ali Danijela je ona koja sve pokreće, sa njom sve postaje moguće, sa njom ova deca igraju Romea i Juliju, putuju na Eurosong u Portugaliju, sa njom imaju više od stručnog rada, a što se tiče filigranskog pristupa njihovim dušama - nema joj ravne. Vratite Danijelu u Banijsku.
KLEMENTINA Odgovori
ANJA------iz tvog komentara vidim da si puna mrznje!Strasno!,,Imaju pelene paaa...tesko ih presvuci????"kazes ti.Dali si ikada pomislila kako je to ponizavajuce za tu decu dok im menjaju pelene a ostali cekaju u redu?!Sta ti znas o tome?Nije svejedno ako ti to uradis kuci sa jednim ,,detetom"ili u skoli sa njih petoro-sestoro i u roku od sat vremena.Zamisli ti sebe u njihovoj kozi ili pomisli da si ti ta medicinska sestra pa tek onda pocni da piskaras gluposti!I STVARNO SU DECA I SAMO DECA BITNA!
Pravdoljub Odgovori
Ne govore roditelji uzalud, najbolje oni razumeju potrebe svoje dece kojima u ovakvim nemilim životnim okolnostima treba izići maksimalno u susret, pa makar i na štetu "zakona", koji ne poštuje niko. Što bi terali ovu bolestnu decu i njihove roditelje da ih poštuju. Ili je ovo drugi udarac na najugroženije? Prvo soc.slučajevi sada deca sa smetnjama u razvoju. Malo stanite gospodo. A ti kršni ero, povedi malo više računa o poslu kojim se baviš ili leti......stjuarte,avionom.
Vanja Odgovori
poštovana Klementina,ako toj medicinskoj sestri zaista treba sat vremena da zameni 5-6 pelena,kako vi kažete,"dok deca čekaju u redu" ne mogu a da se ne zapitam šta na toj slici nije u redu??? ja kao muško lično mislim da mi ne treba vise od 2 min.za menjanje pelene,to je 5-6 puta 2 i ispada da bi mi kao laiku bilo potrebno 10-12 min za kompletan posao,pitam se ko je zaista ometen u razvoju... Sta stoji u opisu radnog mesta med.sestre??? da li je to svesrdna pomoć deci ili ispijanje litara kafe i trač partije u toku radnog vremena.Molim vas da nam ne vređate inteligenciju a lično bih voleo da vam odgovorim na kakva god pitanja imate. i naravno,zbog čega radite posao koji ne zelite da radite,biroi su prepuni mladih ljudi koji bi svoj posao radili svesrdno i predano i lično mislim da je i deci dosta nadzak baba. Srdačan pozdrav i ugodan ostatak ovog neradnog dana od srca Vam zelimo....
Anja Odgovori
Poštovana Klementina, Vaše visoko stručno nevaspitanje jasno pokazuje minimalističko i ograničeno neiskustvo u odnosima sa ljudima koje ne poznajete. Vi i ja nismo ovce čuvali da bi sebi dali za pravo da mi se obraćate lično bez persiranja. Ono što sam primetila je da Vi uopšte ne pravite razliku između mržnje i nezadovoljstva...ne vidim kod Vas granice toga i ako su one jasno definisane na svim nivoima komunikacije i empatije ljudskog roda i populacije. Zanimljivo je da na presvlačenje višestruko ometene dece gledate iz ugla neugodnosti , stida i srama. Pitanje je samo čija su to osećanja jer uzevši u obzir da su to deca takva kakva jesu i da su sa višestrukim ometenostima kojima je zabrenjeno prisustvo u školi osim 90 minuta dva puta nedeljno u fiskulturnoj sali iz konteksta se izvlači pitanje namenuto možda i suviše bezobrazno Zar takav način odnosa prema njima nije neugodan sraman i ponižavajući???? Presvačenje deteta koje je ometeno nije ni sramno ni ponižavajuće jer je to ono što se povezuje sa njihovim stanjem.Druga je stvar što se dozvoljava stajanje u redu uz kinjenje zašto su se uneredili i zašto baš sada jer je kafa skuvana???
Ako ste iz ove priče bilo bi zaista bi bilo lepo da se povučete sa radnog mesta jer očigledno ne volite svoj posao a posao medicinskog radnika je iznad svega posao koji se mora voleti...Verovatno bi Vam lepše bilo u staračkom domu gde bi psovali bolesnike jer im je ispao kateter ili su omašili gusku....Poražavajuća je činjenica je da se na deci i nemoćnima uvek možemo zgražavati i nametati im osećaj krivice jer su to što jesu i jer zavise od naše dobre volje i raspoloženja...posebno da li smo se ispraznili sinoć il nismo pa smo besni na ceo svet...a deca ćute i trpe...većina njih svakako oseća da nije poželjna nikome.
Žao mi je što Vaše nezadovoljstvo i kultura ističe iz Vas izazvana neracionalnim razmišljanjem jer činjenica je da Vam ja mogu sve objasniti i nactrati ali ne mogu umesto Vas razumeti....Vaš život...Vaš stav....i da DECA SU NAJBITNIJA....jer to su naši najveći Blagoslovi od Boga a ne stvari za jednokratnu upotrebu....
drAkula Odgovori
laura, imala je 16 godina da zavrsi fakultet.
Da ga je zavrsila, sad niko ne bi imao problema, i ostala bi na istoj poziciji.
KLEMENTINA Odgovori
Gospodjo Anja,nisam imala nameru da Vas ili bilo koga vredjam i uopste nisam mislila da Vi mrzite tu decu.Ja nisam medicinska sestra u toj ustanovi,pogresno ste pomislili.NIKO nema razloga da ista prigovori toj zeni jer je ona izuzetno savesna osoba koja veoma pedantno i sa ljubavlju obavlja svoj posao.Naravno da su deca veoma bitna i uvek treba gledati sta je njima najbolje,to mislim isto kao i Vi.
sfhndg Odgovori
bruka i tuga
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.