• Pregleda: 3391

Prezentacija Platforme za unapređenje statusa Palićkog jezera

Platforma za unapređenje ekološkog statusa Palićkog jezera i njegove okoline treba da predstavlja okvir svim ostalim planskim i programskim dokumentima koji se odnose na održivo korišćenje i zaštitu jezera Palić.
Prezentacija Platforme za unapređenje statusa Palićkog jezera

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode pre tri godine je izvršio reviziju zaštite jezera, pripremio novu studiju, ponovo procenio stanje jezera i izmenio Odluku o zaštiti kako bi je usaglasio sa važećom regulativom i legislativom EU.

Pored razvojnih mogućnosti na Paliću postoje ekološki, ekonomski i vlasnički problemi zato je potrebna široka javna rasprava kako bi se što više činilaca uključilo u njihovo rešavanje.

„Ono što mi kao zaštitari očekujemo jeste da se konačno uključi što više stručnjaka. neke struke su bile zanemarene, najviše ekolozi u jednom periodu. Ne samo u zakonskom smislu treba da bude po međunarodnim standardima nego i po stručnom pristupu“, rekla je Klara Sabadoš, ispred Pokrajinskog zavod za zaštitu prirode.

Jezero nije jedini problem jer je, kao i drugde u Vojvodini, čitav priobalni deo pod oranicama i ugrožen je pesticidima i herbicidima. Ekosistem ne može da funkcioniše bez priobalnog dela a jedan njegov deo je već uništen. Klara Sabadoš ističe da je ova platforma prvi put na pravi način naglasila značaj priobalnog pojasa.

Platformu je izradila radna grupa koju je imenovao gradonačelnik i sačinjena je od stručnih ljudi iz Subotice koji nisu za taj posao dobili honorar, tako da je bilo i uštede za gradsku kasu. Platformom je obuhvaćeno i rešavanje infrastrukturnih problema u priobalnom delu kao i problem gradske deponije koja ugrožava ekosistem jezera. Gradonačelnik Maglai ističe da je dokument sveobuhvatan i kada se implementira doneće rezultate koje svi očekujemo.

„Prvi rezultatiće se videti za dve- tri godine ako budemo ozbiljno pristupili realizaciji ove platforme i budemo se držali akcionog plana. Potrebna su nam i sredstva. Nadam se da ćemo imati podršku sa nivoa pokrajine i republike. Nadam se da ćemo probuditi interesovanje evropskih fondova“, izjavio je Jene Maglai, gradonačelnik Subotice

Neophodno je što pre početi sa odvođenjem otpadnih voda sa Palića što će biti započeto za godinu dana. Izgradnja sistema cevovoda i crpnih stanica košta 1,8 miliona evra a projektna dokumentacija, finansirana od strane JKP „Vodovod i kanalizacija“ će biti gotova do avgusta ove godine.

Izvor: RTV City

povezane teme

7
fekuj Lozane Odgovori
aman bre čekajte ljudi .... a gde je u celoj ovoj priči oko jezera Palić domaćinsko poslovanje sa parama građana ovoga grada na koje se stalno poziva Maglai, a ?

"Grad Subotica i Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ potpisali su ugovor o analizi i predlogu sanacije jezera Palić i Ludoš, vredan 14,7 miliona dinara. Novac je obezbedio republički Fond za razvoj i Ministarstvo za prostorno planiranje i životnu sredinu.

Institut „Jaroslav Černi“ bi do 31. januara 2010. trebalo da sačini bazni dokument o sanaciji jezera Palić .... "

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Pod-lupom-voda-i-mulj-Palica.lt.html
opisteno Odgovori
Ma samo deponiju premestite u jezero, zatrpajte ga i gotovo...reseni svi problemi...
mićko Odgovori
Mnogo toga ostaje prikriveno. Molimo nadležne da konačno imenuju krivce. Počev od nemara na prečistaču, do nemara u gazdovanju jezerom i ribljim fondom. I rukovodioci tih JP i članovi UO su odgovorni, a posle će se pojaviti još mnogo interesantnih podataka.

Državni organi i institucije bavile su se jezerom Palić, hvala im na tome, i donele su niz dobrih propisa i dokumenata, koje neko nije poštovao. Dajte da se i ovima zahvalimo onako kako zaslužuju. Ili, čekate zastaru tih dela, pa da nam se nasmejete.

Ipak, podsećamo na nešto što treba znati:

Za ovo ne treba Velika većnica u Gradskoj kući, ali je nužno znati:

USTAV REPUBLIKE SRBIJE
("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)
Zdrava životna sredina
Član 74
Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju.
Svako, a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina, odgovoran je za zaštitu životne sredine.
Svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu.

KRIVIČNI ZAKONIK
("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr. i 107/2005 - ispr.)


Glava dvadeset četvrta
KRIVIČNA DELA PROTIV ŽIVOTNE SREDINE
Zagađenje životne sredine
Član 260
(1) Ko kršeći propise o zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine zagadi vazduh, vodu ili zemljište u većoj meri ili na širem prostoru,
kazniće se zatvorom do tri godine.
(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz nehata,
učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(3) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do uništenja ili oštećenja životinjskog ili biljnog sveta velikih razmera ili do zagađenja životne sredine u toj meri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vreme ili veliki troškovi,
učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.
(4) Ako je usled dela iz stava 2. ovog člana došlo do uništenja ili oštećenja životinjskog ili biljnog sveta velikih razmera ili do zagađenja životne sredine u toj meri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vreme ili veliki troškovi,
učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.
(5) Ako izrekne uslovnu osudu za dela iz st. 1. i 4. ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku preduzme određene propisane mere zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine.


Nepreduzimanje mera zaštite životne sredine
Član 261
(1) Službeno ili odgovorno lice koje ne preduzme propisane mere zaštite životne sredine, ili ne postupi po odluci nadležnog organa o preduzimanju mera zaštite životne sredine,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz nehata,
učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.
(3) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana došlo do zagađenja životne sredine,
učinilac će se kazniti za krivično delo iz člana 260. ovog zakonika.
(4) Ako izrekne uslovnu osudu za dela iz st. 1. i 2. ovog člana, sud može naložiti obavezu učiniocu da u određenom roku preduzme određene propisane mere zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine.

Oštećenje objekata i uređaja za zaštitu životne sredine
Član 263
(1) Ko ošteti, uništi, ukloni ili na drugi način učini neupotrebljivim objekte ili uređaje za zaštitu životne sredine,
kazniće se zatvorom do tri godine.
(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz nehata,
učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(3) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do zagađenja vazduha, vode ili zemljišta u većoj meri ili na širem prostoru,
učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.
(4) Ako je usled dela iz stava 2. ovog člana došlo do zagađenja vazduha, vode ili zemljišta u većoj meri ili na širem prostoru,
učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.
(5) Ako je usled dela iz st. 1. i 3. ovog člana došlo do uništenja ili oštećenja životinjskog ili biljnog sveta velikih razmera ili do zagađenja životne sredine u toj meri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vreme ili veliki troškovi,
učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.
(6) Ako je usled dela iz st. 2. i 4. ovog člana došlo do uništenja ili oštećenja životinjskog ili biljnog sveta velikih razmera ili do zagađenja životne sredine u toj meri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vreme ili veliki troškovi,
učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.
(7) Ako izrekne uslovnu osudu za dela iz st. 1. do 6. ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku preduzme određene propisane mere zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine.
Oštećenje životne sredine
Član 264
(1) Ko kršeći propise, iskorišćavanjem prirodnih bogatstava, izgradnjom objekata, izvođenjem kakvih radova ili na drugi način izazove oštećenje životne sredine u većoj meri ili na širem prostoru,
kazniće se zatvorom do tri godine.
(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz nehata,
učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(3) Ako izrekne uslovnu osudu za dela iz st. 1. i 2. ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku preduzme određene mere u cilju otklanjanja štetnih posledica po životnu sredinu.
Povreda prava na informisanje o stanju životne sredine
Član 268
Ko protivno propisima uskrati podatke ili da neistinite podatke o stanju životne sredine i pojavama koji su neophodni za procenu opasnosti po životnu sredinu i preduzimanje mera zaštite života i zdravlja ljudi,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
tetka Odgovori
Od onoliko dugogodišnjih priča u prazno, prezentacija i platformi gde su konkretni rezultati!

Žali bože izgubljenog vremena, utrošene struje i ostalog za ovakve skupove u prazno.
freevojvodina Odgovori
Ova priča oko Palićkog jezera a i samog Palića kao turističkog mesta nema smisla. Ovi koji pričaju i oni koji su dopustili da do ovog dođe oni nisu ni Subotičani a ni Vojvođani i bole ih za ovaj narod i za grad i za ljude koji žive tu. Brinu samo za svoj džep i svoju trenutnu poziciju. Da je neko hteo da na Paliću napravi bazene ili sanira jezero pa to bi se uradilo već davnih dana..... ili ti ranijih godina. Ali izgleda da to nije u interesu nekih pojedinaca koji upravljaju ovim gradom. Znate šta je tužno ljudi koji su na pozicijama i koji upravljaju gradom i koji odlučuju o mojoj i Vašoj sudbini. Da li ćemo imati posao , da li ćemo ostati na poslu , da li će nam izgraditi Aqva park i tako dalje. Uopšte nisu Subotičani oni su dođoši. Došli ljudi sa strane i nama kroje sudbinu. Muka mi je od takvih. A znate kako su neki došli u opankama sa dva kofera bez ičega. Došli su u Suboticu koja je bila pojam grada i vremena u to neko lepo vreme. I šta su uradili pa uništili i ono malo kulture i lepote što je ovaj grad imao.... A oni danas svi u odelima na rukovodećim mestima nema veze što nisu školovani može im se.......... E tako Vam je to dragi moji. Ali znaju to svi samo se ćuti. Tugica je nažalost... Ne znam šta treba da uradimo da nam bude bolje a ovi koji su došli da ih vratimo u njihova rodna mista pa nek upravljaju tamo:-)
Milan024 Odgovori
...bla, bla, bla, bla,..ovaj, onaj, ..Pera,MARKO,Janko, Marko...Imre, Peter, Janos,Miklos,..danas, sutra ili prekosutra, MASTER plan, PLATFORMA, Studija..bla, bla, bla,!!!!!
I tako u krug!!!
Grafjanin Odgovori
Dajte skinite tog Ljubena sa funkcije poceo je vec da me nervira na svakoj slici se pojavljuje a nista ne radi.
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.