Pravni fakultet
Fotograf: Miloš Perović

Predavanje na temu krivičnog procesnog prava

Otvoreno predavanje na temu "Aktuelna pitanja našeg krivičnog procesnog prava", a predavač je bio Dr Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
Povezana vest