• Pregleda: 3518

Upis u vrtiće od 17. aprila

Upis u vrtiće od 17. aprila

Upis dece u vrtiće Predškolske ustanove „Naša radost“, za školsku 2012./20123. godinu, počinje 17. aprila i odvijaće se u dva roka. Mališani rođeni od 1. marta do kraja 2006. i u januaru i februaru 2007. godine, su u obavezi da pohađaju pripremni predškolski program, i za njih će se upis odvijati celo leto. Ove godine će roditelji po prvi put u molbi koju popunjavaju prilikom upisa dece u vrtić, imati priliku da izraze svoje želje koje se tiču rada obdaništa.

Prvi upisni rok za vrtiće je od 17.-27. Aprila, u upravnoj zgradi PU „Naša radost“ u ulici Antona Aškerca 3, od 9-15 časova, svakog radnog dana. Drugi upisni rok će trajati od 20.-24. Avgusta i u tom periodu će se deca upisivati samo u one vrtiće i grupe u kojima su ostala slobodna mesta. Upis dece u obavezan predškolski program će trajati celo leto, a radi se o generaciji dece rođene od 1. Marta do kraja 2006. Godine i tokom januara i februara 2007.

Dokumentacija potrebna za upis je: izvod iz matične knjige rođenih (može i fotokopija), potvrda o zaposlenju oba roditelja i molba koja se popunjava prilikom upisa. Takođe, za pojedine kategorije roditelja i dece je potrebno dostaviti posebna uverenja, poput uverenja o primanju dečjeg dodatka i slično, o čemu se roditelji mogu informisati u samom vrtiću, ili na sajtu PU „Nasa radost“: http://www.nasaradost.edu.rs. Lekarsko uverenje iz Dispanzera za decu se donosi u vrtić u koje je dete primljeno, tek nakon objavljivanja konačnog spiska primljene dece, najkasnije do 30. juna.

Ove godine će roditelji, po prvi put u molbi koju popunjavaju prilikom upisa deteta u vrtić, imati priliku da iskažu i svoje želje u pogledu na rad vrtića koje njihovo dete pohađa.

PU „Naša radost“ sprovodi vaspitno-obrazovne programe na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku. Osim standardnih programa, realizuju se i specifični programi, poput programa dvojezičnosti, Montesori i inkluzivni program. U „Našoj radosti“ najavljuju da će roditelji od 10. Aprila nakon 14 časova, u svakom vrtićiu moći da uzmu flajer koji će sadržati sve značajne podatke o vrtiću.

Izvor: RTV Yueco

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.