• Pregleda: 1341

Upis od 1.aprila

Upis od 1.aprila
Upis dece u prvi razred osnovne škole počeće 1. aprila, a od ove godine, uz dokumentaciju, treba priložiti i uverenje da je dete pohađalo pripremni predškolski program. Upis će trajati do kraja juna, a u prvi razred kreću deca rođena od 1. marta 2000-e do 1. marta 2001. godine. U prvi razred mogu se upisati i deca sa šest godina, posle provere spremnosti za polazak u školu, kao i deca sa sedam i po godina, koja zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nisu bila upisana u školu. Za upis je, osim potvrde o završenom pripremnom razredu, koju izdaje vrtić, potrebna i potvrda od pedijatra da je dete zdravstveno sposobno, koja se već može dobiti u domovima zdravlja. škola je dužna da, posle provere psihološke spremnosti, upiše dete koje ima prebivalište na njenom području, a može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, a u skladu s prostornim mogućnostima. Roditelj ili staratelj deteta, prilikom upisa, podnosi i izvod iz matične knjige rođenih i prijavu mesta stanovanja na uvid. Prošlog septembra u Srbiji je upisano oko 76.000 prvaka.
0

Ova vest još uvek nije komentarisana.