• Pregleda: 1771

Svetski dan zdravlja biće obeležen u subotu

Pod sloganom „Zdravlje za sve“ u subotu, 7. aprila, biće obeležen Svetski dan zdravlja, čija je tema ove godine dostupnost zdravstvene zaštite.
Svetski dan zdravlja biće obeležen u subotu

Uoči obeležavanja Svetskog dana zdravlja, lekari Zavoda za javno zdravlje i Doma zdravlja podsetili su na značaj dostupnosti zdravstvene zaštite, čiji je osnovni cilj ostvarenje najvišeg mogućeg nivoa očuvanja zdravlja građana. Takođe, obeležavanje najavažnijeg datuma u Kalendaru zdravlja lekari su iskoristili i da skrenu pažnju  na značaj zdravog načina života u prevenciji najčešćih poremećaja zdravlja.

- Pravilna ishrana i pravilna nadoknada tečnosti, svakodnevna individualno dozirana fizička aktivnost, kontrola stresa, odmor, rekreacija i noćni san, zatim isključivanje duvanskog dima i droga, isključivanje zloupotrebe alkohola i lekova, kao i građenje odgovarajuće socijalne mreže sastavni su delovi koncepta zdravog načina života, koji treba da u okviru svojih mogućnosti i znanja izgrađuje svaka osoba i svaka porodica - istakla je dr Zorica Dragaš, iz Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje.

Faktori rizika koji povećavaju verovatnoću razvoja bolesti, oštećenja ili smrti, prema rečima lekara, potiču kako od ličnih karakteristika poput pola starosti, nasleđa, rasta i razvoja, te socijalno-ekonomskih gde dominantnu ulogu imaju navike, stil života i obrazovanje.

- Svi faktori rizika se dele na one koje možemo korigovati i na one koje ne možemo korigovati. Nemoguće je korigovati genetske faktore, uzrast i pol, dok faktori koji se aktivno mogu menjati su način ishrane, fizička aktivnost, navike i mentalni stav. Bolest je proces u organizmu koji nastaje kada se naruši ravnoteža u međudelovanju organizma i spoljne sredine, svako kvantitativno odstupanje ne predstavlja bolest već bolest nastaje kao kvalitativni poremećaj koji bitno remeti funkciju organizma - upozorila je dr Verica Dronjak, načelnica Preventivnog centra Doma zdravlja i ukazala na značaj prevencije - Prevencija pre svega, podrazumeva redovne godišnje preglede, edukaciju i vakcinaciju populacije. Značajno je da se bolest uoči na vreme, ponekad je dovoljno samo uklanjanje štetnih navika kako bi se sprečile izuzetno opasne i smrtonosne bolesti. Takođe, mogućnost blagovremene primene terapije povećava mogućnost ozdravljenja, smanjuju se troškovi lečenja, neprijatnost hirurških intervencija, izostanak sa radnog mesta a vraća se i raniji životni komfor.

Najčešća oboljenja u populaciji su oboljenja srca i krvnih sudova, povišene vrednosti šećera i krvnog pritiska, kao i maligne bolesti, koje se u našoj zemlji često otkrivaju u kasnoj fazi kada su mogućnost lečenja ograničene.

- Razlozi zbog kojih se to dešava su neprepoznavanje prvih simptoma, njihovo zanemarivanje ili pripisivanje svakodnevnom stresu, nervozi ili umoru, kasni odlazak kod lekara, nedovoljna informisanost a nije retko ni da je razlog strah od „belih mantila“  i strah od moguće dijagnoze, kao i nedostatak strpljenja i vremena za neophodna ispitivanja i analize. Da bi sačuvali zdravlje preventivni pregledi su nam jako značajni i trebalo bi ih sprovoditi bar jednom godišnje - poručila je dr Dronjak.

Izvor: Subotica.com

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.