• Pregleda: 1539

Rok za posnošenje poreskih prijava je ....

Rok za posnošenje poreskih prijava je ....
Rok za podnošenje poreskih prijava za zarade i izdavanje potvrda fizičkim licima o prihodima i plaćenim porezima po odbitku u 2006. godini ističe 31. januara. Poreska prijava podnosi se nadležnoj jedinici Poreske uprave, dok veliki poreski obveznici prijavu podnose Centru za velike poreske obveznike. Za nepodnošenje poreske prijave do 31. januara propisane su novčane kazne od 5 do 600 hiljada dinara- navodi se u saopštenju Poreske uprave Srbije.
0

Ova vest još uvek nije komentarisana.