• Pregleda: 4279

Prolećno očitavanje vodomera

Prolećno očitavanje vodomera

JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica ima obavezu da izvrši redovno prolećno očitavanje vodomera u domaćinstvima, koja pripadaju kategoriji potrošača ŠIROKE POTROŠNJE.

Očitavanje vodomera u ovoj kategoriji potrošača u Gradu i prigradskim MZ i naseljima će se vršiti od petka, 15. aprila, do ponedeljka, 25. aprila 2011. godine.  Vodeći računa o verskim osećanjima naših potrošača, ovlašćeni čitači vodomera neće vršiti svoje aktivnosti na Veliki petak, 22. aprila, kao ni u nedelju i ponedeljak, 24. i 25. aprila, za vreme Uskrsa.

Ukoliko se neko od potrošača za vreme očitavanja ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može sam očitati svoje stanje na vodomeru i isto prijaviti u JKP „Vodovod i kanalizacija”, radnim danima, putem telefona 55 77 11 na lokal 114.

Evidentirano stanje sa vodomera odnosiće se na obračun utroška vode, kao i usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za period od poslednjih 6 meseci. Prethodno očitavanje vodomera vršeno je u oktobru prošle godine, počevši od 15. oktobra, tako da se i prolećno očitavanje vodomera odnosi na utrošenu vodu od 15. oktobra 2010. do 15. aprila 2011. godine.

Poskupljenje vode od 5,7 % koje važi od 01. aprila 2011. godine, primeniće se samo za 15 dana meseca aprila, a uzevši u obzir datum očitavanja koji utiče na formiranje cene.

Za ovaj obračunski period utvrđena je prosečna cena za domaćinstva, i to:

• 1 kubik vode iznosi 36,22 dinara plus pripadajući PDV od 8 %, a za potrošače koji koriste i usluge javne kanalaizacije, 1 kubik vode obračunava se po ceni od 65,98 dinara, plus pripadajući PDV od 8 %.

Potrošači koji su prešli blok tarifu, tj. granicu mesečne potrošnje od 25 kubika vode po domaćinstvu, na osnovu Odluke Grada Subotica o merama i normativima za racionalnu prosečnu potrošnju, razliku potrošene vode plaćaju po ceni koja važi za poslovne potrošače.

Gradsko veće Grada Subotica je donelo REŠENJE o novim cenama vode koje se primenjuju od 01. aprila 2011. godine za kategoriju potrošača u širokoj potrošnji – individualnom i kolektivnom stanovanju, koje iznose:

• Pitka voda 38,13 dinara za 1 kubik vode i

• Za potrošače koji koriste uslugu javne kanalizacije, 15,66 dinara po kubiku vode, koliko iznosi i za prečišćavanje, što znači da domaćinstva koja koriste sve tri usluge to iznosi 69,45 dinara umesto dosadašnjih 65,66 dinara počevši od 01.04.2011. godine.

Za kategoriju poslovnih, beneficiranih i zanatskih potrošača cene su ostale nepromenjene, na nivou od 01. decembra 2008. godine.

Imajući u vidu da JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica, bez obzira na nivo potrošnje svakog potrošača, treba da obezbedi propisane količine zdrave sanitarno – higijenske i mikrobiološke ispravne vode za piće, pod odgovarajućim pritiskom u cevovodima, kao i precizno evidentiranje, obračuna i naplate potrošnje, a koji troškovi ne terete strukturu cene kubika vode, Gradsko veće je utvrdilo na istoj sednici obavezu plaćanja mesečnog iznosa od 80,00 dinara plus 18 % pripadajućeg PDV za svakog potrošača po svakom ispostavljenom računu na ime naknade za pogosnku spremnost sistema vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda. Ova praksa, bez obzira na republičke i gradske nadležnosti nad javnim sistemima, primenjuje se dugi niz godina unazad na elektroenergetske, PTT, sisteme daljinskog toplotnog i gasnog grejanja i druge javne sisteme, kao i na niz gradova u Srbiji kada su u pitanju usluge JKP vodovoda i kanalizacije.

Dakle, da podsetimo naše potrošače, očitavanje vodomera počinje 15. aprila i traje do 25. aprila 2011. godine i da ukažemo na to da je tačno očitano stanje na vodomeru u obostranom insteresu. Zbog toga MOLIMO SVE POTROŠAČE DA PRIPREME ŠAHTE ILI VODOMERNA OKNA, GDE JE MERAČ POTROŠNJE VODE – VODOMER – TAKO DA ONA BUDU SUVA, ČISTA I PRISTUPAČNA ČITAČIMA.

Direktor JKP:
Snežana Pejčić, dipl.inž.građ.

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.