• Pregleda: 2689

Privredni razvoj uz Biznis inkubatore

Privredni razvoj uz Biznis inkubatore

Poslovni inkubator Subotica nastavlja da svojim stanarima - malim i srednjim preduzećima u razvoju omogućava edukacije, razmenu iskustava i usavršavanja kako bi na što lakši način započela biznis i održala na tržištu svoj proizvod. Na današnjoj konferenciji "Za lakši početak" - Pravci razvoja saradnje između javnog i privatnog sektora predstavljeni su rezultati učešća inkubatora u projektu "Program privrednog razvoja". Poslovni inkubator Subotica postoji već pet godina, a preduzeća koja u njemu deluju zapošljavaju 50 ljudi.

Biznis Inkubator Subotica učestvuje u projektu "Program privrednog razvoja" koji sprovode Vlada Vojvodine i Austrijska razvojna agencija. Podrška austrijanaca ogleda se u tehničkoj i finasijskoj pomoći i edukacijama od strane eksperata. Organizovan je niz obuka za stanare inkubatora na temu priprema za nastup na stranom tržištu kroz studijske posete i razmenu iskustava na sajmovima sa austrijskim partnerima. Stanari inkubatora su dobili i finansijsku podršku za stručna usavršavanja, a dobili su i konsulatantske usluge iz oblasti finansija, marketinga i menadžmenta. Stanarima je kroz učešće u ovom projektu obezbeđena računarska podrška.

U Subotičkom poslovnom inkubatoru, koji je osnovan sredinom 2006. godine, smešteno je 14 preduzeća sa ukupno 50 zaposlenih. Predinkubacioni period počeo je i sa četiri nove firme, kojima je organizovana potrebna obuka u vezi konkurisanja za ulazak u inkubator i izradu poslovnog plana. Ove firme trebalo bi da zaposle dodatnih 12 radnika. Pored toga, od ove godine postoji i mogućnost da preduzeća budu "virtuelni stanari" inkubatora. Za sada ovu mogućnost, da koriste beneficije inkubatora a da fizički ne budu njegov deo, koriste dva preduzeća.

Koliko je bitno podržati osnivanje i rad Biznis Inkubatora najbolje pokazuju podaci iz NALED-a. Naime, studije sprovedene u cilju procene učinka Biznis inkubatora u zapadnoj Evropi i Severnoj Americi pokazale su da oni smanjuju rizik od neuspeha novoosnovanih preduzeća na nivo ispod 10% u periodu od tri godine, što je značajna cifra u poređenju sa stopom neuspeha od između 40% i 60% koja inače prati mala preduzeća. Ovu procenu potvrđuju i podaci iz Poslovnog inkubatoru Subotica koji govore da se za ovih pet godina 90% preduzeća koji su prošli period inkubacije održalo na tržištu.

Izvor: RTV Yueco

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.