• Pregleda: 3039

Priprema parcela za investitore i očuvanje kvaliteta vode na Paliću

Priprema parcela za investitore i očuvanje kvaliteta vode na Paliću

Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić i direktori „Park Palića“ i Javnog komunalnog preduzeća (JKP) „Vodovod i kanalizacija“, Goran Gabrić i Snežana Pejčić, obišli su radove na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Jožefa Hegediša, na Paliću, a između “Park Palića” i JKP “Vodovod i kanalizacija” potpisan je Sporazum o preuzimanju trase kanalizacije južnog dela banjskog kompleksa Palić. Nakon potpisivanja Sporazuma, odnosno zvanične primopredaje Crpne stanice 4, "Vodovod i kanalizacija” preuzela je Crpnu stanicu 4, zajedno sa potisnim i gravitacionim kanalizacionim vodom na Kanjiškom putu i delu Barske ulice, u jedinstveni sistem upravljanja i nadzora nad prikupljanjem i transportom upotrebljenih voda južnog kompleksa Banje Palić prema uređaju za prečišćavanje otpadnih voda naselja Palić.

Goran Gabrić je kazao da su preduzeća „Park Palić” i JKP „Vodovod i kanalizacija” započeli radove na izgradnji vodovoda, u dužini od 400 metara, i kanalizacione mreže, u dužini od 123 metra. Prema njegovim rečima „Park Palić“ je suinvestitor, sa 1,9 miliona dinara, a ukupna vrednost investicije je šest miliona dinara. On je rekao i kako je u Crpnu stanicu 4 i Kanjiški put prošle godine investirano 22 miliona dinara, da će se investicije nastaviti i u 2011. godini i da je u budžetu „Park Palića“ za tu namenu obezbeđeno 14 miliona dinara.

- Vodovodna i kanalizaciona mreža značajna je i zbog pripreme parcela za investitore, kao i zbog smanjenja difuznog zagađenja prema jezeru Palić, jer u priobalnom pojasu kanalizacija nije dovoljno izgrađena, smatra Goran Gabrić.

Snežana Pejčić je izjavila da je, kada je vodovodna mreža u pitanju, reč o trećoj fazi poveza magistralnog cevovoda Subotica-Palić, u predviđenoj dužini od 623 metra. Ona je kazala kako se radovi trenutno izvode na deonici od 400 metara i da će, s obzirom na to da se postavljaju polietilenske cevi prečnika 110 milimetara, vodosnabdevanje biti kvalitetno, i u pogledu pritiska, i u pogledu kvaliteta vode. Građanima Palića i Malog Radanovca, naglasila je, pružiće se prilika da se priključe na vodovodnu mrežu, a kanalizaciona mreža omogućiće odvođenje otpadne vode do prečistača na Paliću.

- Važno je, takođe, da će izgradnja mreže omogućiti i dalje račvanje u sporedne ulice. Očekujemo stopostotno priključenje na vodovodnu mrežu, zato što na potezu Palić-Mali Radanovac građani koji se snabdevaju vodom iz privatnih bunara imaju velikih problema sa kvalitetom te vode. Kanalizaciona mreža radi se u dužini od 123 metra i upotrebljene vode će se uliti u već izgrađenu kanalizaciju na obali Lajoša Vermeša, a odatle na Crpnu stanicu 1 i dalje na prečistač na Paliću, kazala je Snežana Pejčić.

Gradonačelnik Saša Vučinić je istakao da je Palić već drugu godinu gradilište i da će to doprineti da se u narednom periodu postignu željeni ciljevi. On je, takođe, pozvao građane na strpljenje.

- Pozivam Subotičane da budu strpljivi, jer je najvažniji efekat kome težimo - uređen Veliki park, uređeno priobalje, izgrađena infrastruktura i kvalitet vode, na čemu smo protekle i ove godine puno uradili i mislim da imamo i zadovoljavajuće rezultate. Kada pričamo o interventnim merama ne bi trebalo zanemariti i osnov za veći kvalitet vode koji danas imamo, a to je prečistač, koji je u funkciji već godinu dana. Zahvaljujem svima iz Pokrajine koji su finansijski pomogli ove radove i nadam se da ćemo i u budućnosti tako sarađivati, rekao je Vučinić.

Na gradilištu u ulici Jožefa Hegediša uoči prvomajskih praznika radovi će biti obustavljeni i prepreke uklonjene radi nesmetanog kretanja posetilaca, a nakon toga će se nastaviti i biti okončani do 20. maja.

Izvor: Subotica.rs

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.