• Pregleda: 8740

Poziv za otkup građevinskog otpada skeleta

Dugo očekivano i najavljivano rušenje betonskog skeleta pored Otvorenog univerziteta ulazi u završnu fazu, a posle velikih radova teškom mehanizacijom na red je došlo pitanje "šta ćemo sa građevinskim otpadom". Direkcija za izgradnju Grada raspisala je javni poziv za sve zainteresovane koji žele otkupe ovaj otpad.
Poziv za otkup građevinskog otpada skeleta

Posle samo 6 od projektom planiranih 28 kalendarskih dana betonski kostur pored Otvorenog univerziteta je konačno sklonjen, a sada ga treba u "delićima" izmestiti na dalje prerađivanje onima koji otkupljuju građevinski otpad. Direkcija za izgradnju Grada Subotice raspisala je javni poziv koji traje do 26. februara 2013. godine.

Početna jedinična cena 1 tone drobljenog betona iznosi 350,00 dinara bez PDV-a, a početna jedinična cena gvožđa iznosi 12 din/kg bez PDV-a.

Projektom rušenja broj E-01/2012 procenjena količina armiranog betona iznosi 667 m3. Procenjena količina (nakon separacije ab konstrukcije) drobljenog betona je 1.600 t, procenjena orientaciona količina gvožđa je 60 t. Konačna količina drobljenog betona i gvožđa utvrdiće se prilikom primopredaje materijala.

Troškovi merenja padaju na teret kupca.

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje korisnog otpada

 1. Naziv prodavca: Grad Subotica, Trg slobode 1, 24000 Subotica, PIB: 100444843. Postupak prikupljanja pismenih ponuda u ime i za račun prodavca sprovodi JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice” na osnovu Rešenja o ovlašćenju.
 2. Predmet prikupljanja pismenih ponuda je otuđenje korisnog otpada nastalog tokom rušenja armirano-betonskog skeleta na katastarskoj parceli broj 3723/4 K.O. Stari grad Subotica. Korisni otpad koji je predmet otuđenja je drobljeni beton prosečne granulacije do 10 cm i gvožđe (armatura) koji se dobija separacijom armirano-betonske konstrukcije nakon rušenja armirano-betonskog skeleta. Projektom rušenja broj E-01/2012 procenjena količina armiranog betona iznosi 667 m3. Procenjena količina (nakon separacije ab konstrukcije) drobljenog betona je 1.600 t, procenjena orientaciona količina gvožđa je 60 t. Konačna količina drobljenog betona i gvožđa utvrdiće se prilikom primopredaje materijala. Troškovi merenja padaju na teret kupca.
 3. Materijal iz prethodne tačke se otuđuje putem prikupljanjem pismenih ponuda. Ponuđači mogu podneti objedinjenu ponudu za otkup betona i gvožđa i mogu podneti ponudu posebno za otkup betona i posebno za otkup gvožđa.
 4. Početna jedinična cena 1 tone drobljenog betona iznosi 350,00 dinara bez PDV-a, a početna jedinična cena gvožđa iznosi 12 din/kg bez PDV-a.
 5. Rok plaćanja: Najpovoljniji ponuđač je dužan da isplati kupoprodajnu cenu u roku od 15 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju.
 6. Ugovor o otuđenju između najpovoljnijeg ponuđača i Grada Subotice zaključiće se u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda. Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da preuzme materijal bez odlaganja nakon zaključivanja ugovora a najduže u roku od tri kalendarska dana od dana zaključivanja ugovora.
 7. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša cena. Ukoliko pristigne samo jedna blagovremena i potpuna ponuda, podnosilac se proglašava kupcem po ceni koju je ponudio u pismenoj ponudi, a koja ne može biti manja od početne cene 350,00 dinara bez PDV-a za drobljeni beton po 1 toni i 12 din/kg bez PDV-a za gvožđe.
 8. Depozit u visini od 5.000,00 dinara se uplaćuje na račun Grada Subotice, broj računa 840-29546845-36, poziv na broj 97 69236. Ponuđačima čija se ponuda ne prihvata, iznos depozita će biti vraćen u roku od petnaest dana od dana otvaranja ponuda.
 9. Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica:
  • Ponuda pravnog lica obavezano sadrži naziv, sedište i broj telefona, izvod iz registra privrednih subjekata (APR), potvrdu o poreskom identifikacionom broju i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica, potpisanu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa, ponuđenu cenu po din/t za drobljeni beton i/ili din/kg za gvožđe, dokaz o uplati depozita iznosu od 5.000,00 dinara i broj računa za vraćanje depozita.
  • Ponuda fizičkog lica obavezano sadrži ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona, i mora biti potpisana, a ako je to lice privatni preduzetnik uz ponudu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa (APR) i potvrda o poreskom identifikacionom broju, potpisanu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa, ponuđenu cenu po din/t za drobljeni beton i/ili din/kg za gvožđe, dokaz o isplati depozita u iznosu od 5.000,00 dinara i broj računa za vraćanje depozita.
 10. Ponude za oglas dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ponuda za otuđenje korisnog otpada nastalog tokom rušenja armirano-betonskog skeleta”, a na poleđini koverte navesti ime i prezime fizičkog lica odnosno naziv pravnog lica.
 11. Ponuda se podnosi na adresu: Javno preduzeće “Direkcija za izgradnju Grada Subotice”, Trg Republike 16, 24000 Subotica.
 12. Rok za dostavu ponuda je 26.02.2013. godine do 12 časova. Otvaranje ponuda biće održano 26.02.2013. godine u 12,30 časova na adresi JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice”, Trg Republike 16., 24000 Subotica.
 13. Podnosioci neblagovremene i nepotpune ponude neće moći da učestvuju u postupku prikuplanja pismenih ponuda.
 14. Obrazac prijave zainteresovani ponuđači mogu preuzeti sa sajta Direkcije.
 15. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u JP "Direkcija za izgradnju Grada Subotice", Trg Republike broj 16, kontak osoba: Končar Milan, broj telefona 024/666-300.

povezane teme

22
buntovnik Odgovori
zdrobite beton i naspite neku ulicu koja nema ni asfalt,mozda bi im dobro doslo!!
kojot Odgovori
Pocetna cena gvozdja je previsoka...
demagog Odgovori
pa kome to treba LOL :D
Glavati Strikan Odgovori
Kako samo sve smisle da prodaju i na koje nacine! Za tako nesto mozga imadu, bogara im glavatima. Samo di ce ti novci otic u ciji dzep? I di su sad da se slikadu? Tacno se bojim da im se stogod nije desilo kad ih nema par dana da se slikadu, keze i prizderavaju...
tetka Odgovori
E taman se obradovasmoooooo....... i eto opet nedorađen posao od strane Grada! Pa zar se ranije nije znalo da će biti i građevinskog otpada? Sve me je strah da će umesto skeleta sada građevinski otpad stajati godinama!
milun Odgovori
neka naspu ulice oko bunarica i oko jezera jer je veliko blato celnici citajte
Deda Odgovori
Da su bili pametni trebali su tražiti ponude da onaj koji sruši može da odnese šut a da grad neplati ništa. Za ovo netreba imati fakultet čist poso duga ljubav, a oni napisali cio roman za tender fajin uradjen poso bogumi...
pajo Odgovori
@glavati strikan ne mogu razumiti ovake komentare. uvik se nađe taki što mu sve smeta. godinama se žale na "kostur" konačno se kogod nađe da ga sruši i opet nije dobro. šta će biti s novcima? pa šta misliš ovi što su rušili su majka Tereza pa to rade džabe?
rax Odgovori
sta bi smo mi, iz nase ulice, dali da nas grad podari jednim kamionom drobljenog odpada
mozak Odgovori
to sam mogao i ja uraditi sa svojim komsijama srusiti skelet prodati isti materijal,i asfaltirati ulicu,od istih para..
kojot Odgovori
Nemaju vise sta da rasprodaju,dosao na red i skelet da se rasproda.Zato su ga oni i srusili ovako mogu lakse da ga prodaju.
@Glavati Strikan Odgovori
A uuuuu ti mora da stvarno imas veliku glavu a izgleda malo mozga,sve samo negativno,toooo glavati samo uzivaj u svojoj mrznji
Sion Odgovori
Mlevenje betona se dobija tucanik.
To se koristi za puteve i ulice.
Postoje masine koje drobe beton.
pilat_es Odgovori
eh da sam znao... no, sada sam počeo štekati pare; pa kada sruše pozorište, ima da im kupim sav beton. Ili će to uraditi moj unuk, za nekih 50 godina...
ferrari Odgovori
Pa ljudi!!!!! Nije vam sramta.... Tolko loših ulica ima u gradu gde bi se moglo taj šut da se koristi kao dopuna, a vi gospodo hoćete to smeće da prodate.... O tome zašto niste ranije razmišljali (pre početka rušenja) ili je došla deja tek sada????? GDE MI ŽIVIMO??????
Antuntun Odgovori
Izvod iz teksta "U ponedeljak počinje rušenje skleleta", objavljenog na ovom sajtu 06,02,2013,

Veso Romić, vlasnik i direktor firme „Elita-kop“ naglasio je da je ovo mali posao za njegovu firmu, koja ima preko 200 zaposlenih, ali da se uverio da je vrlo značajan za grad, te je obećao da će rušenje, ako to vremenski uslovi dozvole, biti završeno do kraja naredne sedmice i da će parcela biti POTPUNO OČIŠĆENJA I IZRAVNATA. Pa sad ja ne znam ko tu nije "kotkuće".
Glavati Strikan Odgovori
Ta vidim da je moj raniji komentar pogodio ama bas 'U SRIDU'. Drago mi je al fajin bas, bas tako lipo da pogodim. Naravno da je sve smisljeno od strane 'Glavatog Strikana'....ej, al da pitam Glavatog Strikana pa da oni licitiraju i moj sut (kojekake bogadzije) sto mi stoje u avliji, pa da i to prodadu....idjem pogami pitat.... Pozdrav za sve GLAVONJE i naravno za GLAVNOG GLAVONJU STRIKANA! Idjem sad furtom....
spartak Odgovori
Ovaj skelet sto je sada porusen gradeno je od doprinosa gradana Subotice , i sad je velika sramota da taj sut sada mi Suboticani opet kupimo umesto da bi nasuli koju ulicu , jer grad je pun blatnjavim uicama pa bi barem trebalo izkoristiti za dobro bit radana koji su to vec jednom PLATILI , a sad ce neko da proda i da se omasti SRAMOTA ....
bukara Odgovori
Bez obzira sta mi ovde napisali, ali se sve radi sa pola mozga. Srusili toliki beton, a ne znaju sta ce sa njim. Strasno!!!!
Dvokrilac Odgovori
Evo konkretnog zadatka neka naspu ulicu Venac Brastva i Jedinstva na Velikom Radanovcu to je jedan slepi krak od ulaska od Trgoprometa nekih 100 metara sa leve strane.Neparni brojevi.
Blato do kolena uvek kada je kisa,a leti prasine.U 21 veku se gazi blato.
Ali neko treba da zaradi na tom betonu zar ne.Neko mi neko odgovori gde je zavrsila glatka zuta cigla iz ulice Brace Radic.To se izgleda zaboravilo veoma brzo.Ljudi ovo je strasno sto se radi neka svima nama pomogne gospod Bog.
mali Odgovori
Nemoze se nasuti ulica kada je granulat vel. 10 cm to je velicine pola cigle ,da je sitnije lakse bi se koristilo ,ovako za temelj ili nesto tako grubo
korvin gazda Odgovori
Koliko ja znam KG gvozdja mozete bilo kome prodati za 20 din bez ikakvog problema i odvoze vam i mere na licu mesta.
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.