• Pregleda: 971

Počelo razvrstavanje otpada na Paliću

Počelo razvrstavanje otpada na Paliću
Stanovnici Palića od danas su počeli da razvrstavaju otpad. U dvorištu Mesne zajednice "Palić" postavljeni su kontejneri za odvajanje papira, stakla i plastične ambalaže. Projekat finansira Pokrajinski sekreterijat za zaštitu životne sredine i staje tri miliona dinara.Ovo je prvi put da se pokreće pitanje izgradnje reciklažnog centar. Na Paliću ima 9000 stanovnika stvara 2000 tona otpada godišnje.To znači da se po glavi stanovnika proizvede 222 kilograma smeća.Veći deo ovog otpada završava na divljim deponijama i u okolini jezera Palić i Ludoš.Svakog utorka i četvrta od 15 do 18 časova, a subotom od 9 do 12 časova moći će da donesu otpad u dvorište mesne zajednice.Plan selektivnog sakupljanja otpada na Paliću je da se punktovi postave u nekoliko ulica koje će učestvovati u programu. Projekat se radi dve godine.U određenom periodu otpad će biti sakupljen i predat na recikažu. Udruženje za prirodnu hranu Teras pokrenulo je akciju zelene kancelarije. U okviru akcije je predviđeno da se papir odlaže u bio kante i kasnije odnosi na reciklažu. Cilj je da se Udruženju Teras prijavi što više kancelarija, odnosno preduzeća koji će odvajati pre svega papir, a onda i druge sekundarne sirovine za koje se opredele. Projekat nosi naziv "Otpad nije smeće", a učestvuju Javno komunalno preduzeće "čistoća i zelenilo" i Osnovna i srednja specijalna škola "žarko Zrenjanin".Demokratska stranka u subotici je prva politička partija koja je proglašena za zelenu kancelariju.Kako bi se smanjina količina otpada, planirana je izgradnja regionalne sanitarne deponije. Studijom prostornog plana su date tri lokacije i to između naselja Mala Bosna, Verušić, Stari žednik i Bikovo.Da bi se odredila tačna lokacija neophodno je da odbornici lokalnog parlamenta usvoje plan izgradnje regionalne deponije.
0

Ova vest još uvek nije komentarisana.