• Pregleda: 3447

Nedeljni izveštaj Matične službe (22-28. novembar)

Na osnovu podataka kojima raspolaže Matična služba grada Subotice predstavljamo zvaničan nedeljni izveštaj (22-28. novembar 2014.) venčanih, rođenih i umrlih.
Nedeljni izveštaj Matične službe (22-28. novembar)

VENČANI

 • Hajnalka Zaboš, domaćica i Laslo Ostrogonac, sezonski radnik
 • Nada Gvojić, rukovodilac razvojno tehnološkog odeljenja i Goran Rodić, vodeći dežurni gasovodne mreže
 • Mila Lazović, diplomirani ekonomista i Miodrag Aleksić, savetnik za prodaju osiguranja
 • Tatjana Dobrički, komercijalista i Goran Garić, dispečer u transportu
 • Bojana Stanojević, prehrambeni tehničar i Igor Jurčak, grafičar

ROĐENI

DOBILI ĆERKU

 • Elena, Manja i Bojan Pejanović
 • Klaudia, Dragana i Branko Oršoš
 • Marija, Sanja i Milan Bajić
 • Minja, Jovana i Nebojša Mihić
 • Ana, Slavica i Bojan Sedlan
 • Zoe, Iren i Ferenc Abraham
 • Bojana, Tamara i Dejan Arbutina
 • Lejla, Danijela i Igor Bjeljac
 • Pavla, Jelena i Nebojša Poljaković

DOBILI SINA

 • Adam, Tinde i Nebojša Jakša
 • Aleksa, Tamara i Tihomir Čikić
 • Benjamin, Melita i Zoltan Terežak
 • Vuk, Bojana i Mladen Šindler
 • Nemanja, Suzana i Jovica Grabarević
 • Daniel, Anita i Norbert Juhas
 • David, Leonora i Damir Budanović
 • Mate Gabor, Violeta i Gabor Beretka
 • Strahinja, Dragana i Dušan Ivanišević
 • David, Timea i Aleksandar Popović
 • David, Sanja i Daniel Kovačević
 • Petar, Lidija i Dejan Drobac
 • Ivan, Lidija i Dejan Drobac

UMRLI

 • Srđan (Vasa) Stajić (1955),penzioner
 • Margit (Mikloš) Vahtler rođena Dekver (1927),penzioner
 • Ivan (Ivan) Barjaktarević (1960),penzioner
 • Melanija (Milko) Nimčević rođena Militar (1947),penzioner
 • Mirko (Vladimir) Stoilkov (1965), radnik
 • Neđeljka (Bogdan) Tatalović rođena Radulović (1925),penzioner
 • Janoš (Maćaš) Retek (1930), penzioner
 • Dragica (Pero) Štokić  rođena Škorić (1931),penzioner
 • Vita (Veco) Milković rođena Kopilović (1934),penzioner
 • Mijo (Marko) Tumbas Loketić (1955),penzioner
 • Josip (Mijo) Gubić (1940),penzioner
 • Stipan (Ištvan) Ivanković (1941),penzioner
 • Danilo (Sima) Vukša (1951),penzioner
 • Eržebet (Jožef) Fabo rođena Turuc (1938),penzioner
 • Ištvan (Ištvan) Garai (1957), radnik
 • Ivica (Janko) Dujmušić (1962), carinski referent
 • Ivan (Janoš) Maćaš Sabo (1947),penzioner
 • Ištvan (Pal) Šimon (1929), penzioner
 • Josif (Petar) Buljovčić (1937),penzioner
 • Katalin (Boldižar) Saborođena Šuranji (1948),penzioner
 • Franciška (Petar) Mijatović  rođena Biro (1936),penzioner
 • Branislav (Dragutin) Mitrović (1928),penzioner
 • Mileta (Marko) Gardešević (1938), penzioner
 • Goran (Milan) Čeho (1957),penzioner
 • Rožika (Stevan) Čobankić rođena Hatala (1931),penzioner
 • Mikloš (Boldižar) Celik (1942),penzioner
 • Ferenc (Ferenc) Barko (1933),penzioner
 • Ištvan (Jožef) Dobak (1934),penzioner
 • Vojislav (Miloš) Rafailović (1951),penzioner
 • Irena (Andrija) Krištovac rođena Janko (1945),penzioner
 • Marta (Bela) Held rođena Mesaroš (1926),penzioner
 • Antal (Balaž)Komenda (1939),penzioner
 • Eržebet (Ištvan) Beretka (1929),penzioner
 • Anka (Ivan) Vlaović Kovačev rođena Selanec (1943),penzioner
 • Slavica (Pavle) Jurić rođena Hromček (1959), diplomirani ekonomista
 • Ištvan (Ištvan) Horvat (1951),penzioner
 • Lajoš (Lajoš)  Brezovski (1932),penzioner
 • Ivan (Lajčo) Šarčević (1962),penzioner
 • Ružica (Gušto) Romić rođena Prćić (1934),penzioner
 • Josip (Kolman) Kovač (1947),penzioner
 • Veronika (Ferenc) Šebek rođena Bičkei (1935),penzioner
 • Teza (Marko) Baić rođena Skenderović (1931),penzioner
 • Veronika (Ivan) Antoci (1937),penzioner
 • Jevrosima (Jovo) Vukelić rođena Mavrak (1939),penzioner
 • Balaž (Janoš) Korom (1961), medicinski tehničar
 • Božo (Milan) Ivković (1919),penzioner
 • Svetozar (Cvetan) Magdenovski (1952),penzioner
 • Ištvan (Lajoš) Farago (1930), penzioner
 • Ileš (Jožef) Onodi (1932), penzioner
Izvor: Subotica.com

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.