• Pregleda: 5177

Nedeljni izveštaj Matične kancelarije (6-11. februar)

Na osnovu podataka kojima raspolaže Matična služba grada Subotice predstavljamo vam zvaničan nedeljni izveštaj matične kancelarije venčanih, rođenih i umrlih za period od 6. do 11. februara 2016. godine.
Nedeljni izveštaj Matične kancelarije (6-11. februar)

VENČANI:

 • Jelisaveta Sebenji (penzioner) i Šandor Keler (rukovodilac razvojno tehničkog odeljenja)
 • Evelin Dobo (prodavac) i Žolt Berec (vlasnik privatne radnje)
 • Neđa Vukelić (negovateljica) i Nikola Trivunović (vozač teretnog vozila)
 • Dubravka Matić (trgovac) i Ognjen Komlenić (menadžer)
 • Ivana Bukvić (recepcioner) i Nemanja Pećanac (bravar)
 • Suzana Pinter (trgovac) i Dragan Terzić (prodavac osiguranja)
 • Viktoria Ber (frizerka) i Zlatko Tonković (proizvođač prehrambenih proizvoda)
 • Daria Klipa (nastavnik matematike) i Dragan Martinović (referent za finansije)

ROĐENI

DOBILI ĆERKU

 • Ivet, Henrieta i Denis Horvat
 • Marijana, Dragana i Gabriel Žurman
 • Nađa,Slađana i Janoš Madi
 • Anđela, Nataša i Srđan Evetović
 • Milena, Sanela i Siniša Benčić
 • Vivien, Andrea i Tibor Jakša

DOBILI SINA

 • Ištvan, Gabriela i Ištvan Đeri
 • Semir, Danijela i Fadil Arslani
 • Mario, Verica i Marin Ivković Ivandekić
 • Luka, Branka i Milan Kovačević
 • Adam, Edit i Zoltan Sedlak
 • Filip, Mila i Miloš Stanisavljević
 • Pavel, Nataša i Ivan Sopka
 • Amor, Gabriela i Karolj Hajdu
 • Leo, Sanela i Siniša Orčić
 • Stefan, Dijana i Žarko Čojder
 • Danijel, Danijela i Joso Golić

UMRLI

 • Ana (Marko) Šinković rođena Ač (1940), penzioner
 • Danica (Petar) Dradarski rođena Radaković (1933), penzioner
 • Josip (Bela) Roža (1945), penzioner
 • Lajoš (Karolj) Takač (1943), penzioner
 • Sreten (Tihomir) Kovačević (1934), penzioner
 • Stevan (Antun) Manić (1945), penzioner
 • Piroška (Stevan) Osthajmer rođena Garaji (1927), penzioner
 • Olga (Miloš) Ilin rođena rođena Vranešević (1927), penzioner
 • Jožef (Jožef) Dudaš (1953), trgovac
 • Izabela (Karlo) Ivanić rođena Balaž (1955), penzioner
 • Eržebet (Ferenc) Dioši rođena Varga (1928), penzioner
 • Velimir (Milorad) Lukačević (1982), elektro instalater
 • Koloman (Kalor) Gergić (1923), penzioner
 • Marko (Luka) Mačković (1963), radnik
 • Jelisaveta (Blaško) Čajkaš rođena Kopunović (1938), penzioner
 • Josip (Antun) Gabrić (1951), penzioner
 • Ištvan (Ištvan) Vinko (1943), penzioner
 • Rozalija (Bela) Ostrogonac rođena Stantić (1932), penzioner
 • Jaga (Mate) Sedlak rođena Mezl (1934), domaćica
 • Karolj (Jožef) Fabian (1947), penzioner
 • Nikola (Janoš) Sarić (1943), penzioner
 • Marija (Ferenc) Skočovski rođena Mlinaček (1927), penzioner
 • Đerđ (Đerđ) Horvat (1942), penzioner
 • Rozalija (Ištvan) Mesaroš rođena Čikoš (1938), penzioner
 • Bara (Ivan) Dulić rođena Milodanović (1937), penzioner
 • Sreten (Petar) Tomanović (1928), penzioner
 • Marija (Lazo) Marcikić rođena Makar (1947), penzioner
 • Giza (Tome) Matijević rođena Kopunović (1925), domaćica
 • Roza (Stefan) Tikvicki rođena Madar (1931), penzioner
 • Joco (Milan) Stojanović (1953), radnik
 • Beno (Antun) Ivanković (1929), izdržavano lice
 • Marija (Marko) Horvat rođena Stantić (1925), domaćica
 • Snežana (Josip) Stanić (1991), pekar
 • Živko (Mile) Pekez (1962),elektro ing.
 • Ivan Franc (1939), penzioner
 • Franjo (Franjo) Nađ (1959), penzioner
 • Klara (Aleksandar) Vince Kikić rođena Kalmar (1926), penzioner
 • Ana (Bela) Janjić rođena Tilinger (1945), penzioner
 • Terezija (Josip) Vuković rođena Boršoš (1934), penzioner
 • Endre (Endre) Demeši (1951), penzioner
 • Marga (Nesto) Gabrić rođena Ivković (1937), penzioner
 • Veronika (Mihajlo) Matković rođena Čović (1936), penzioner
 • Slobodan (Živko) Prvulović (1948) penzioner
 • Ištvan (Jožef) Antoci (1940), penzioner
 • Verica (Cvetko) Medić rođena Marić (1934), penzioner
 • Irena (Antal) Galamboš (1952), penzioner
 • Zagorka (Mićun) Grković rođena Cvetičanin (1948), penzioner
 • Jožef (Šandor) Kasa (1945), penzioner
 • Stevan (Dušan) Ličina (1954), trgovac
 • Šandor (Aleksandar) Tot (1955), automehaničar
Izvor: Subotica.com

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.