• Pregleda: 4453

Javna nabavka za rušenje skeleta iza Otvorenog univerziteta

Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 116/08) JP „Direkcija za izgradnju grada Subotice” objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku radova na rušenju skeleta u Subotici (redni broj 215-24/12).
Javna nabavka za rušenje skeleta iza Otvorenog univerziteta

Predmet javne nabavke je nabavka radova na rušenju skeleta u Subotici. Ponude se dostavljaju u skladu sa javnim pozivom i konkursnom dokumentacijom.Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 45. Zakona. Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost istih, određeni su konkursnom dokumentacijom.

Izbor najpovoljnije ponude vršiće se na osnovu kriterijuma najniža ponuđena cena. Podnosioc ponude je u obavezi da priloži stručne reference kao uslov za učešće, i to da je u poslednjih pet godina izvršio radove na rušenju objekata minimalne vrednosti od 3.000.000,00 dinara.

Kod naručioca postoji mogućnost za dodelu ugovora o javnoj nabavci radova prema članu 24. stav 1. tačka 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/2008).

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova, počev od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS”. Konkursna dokumentacija se može preuzeti u prostorijama JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice”, Trg republike 16, 24000 Subotica, radnim danom od 8,00 do 14,00 časova, ili na zahtev zainteresovanih može biti dostavljena poštom na adresu zainteresovanog ponuđača. Prilikom preuzimanja konkursne dokumentacije ili upućivanja zahteva za dostavu konkursne dokumentacije, prilaže se dokaz o izvršenoj uplati naknade za troškove umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije u iznosu od 1.000,00 dinara, uplaćen na tekući račun JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice” broj 840-325647-74 kod Uprave Trezora, sa naznakom „za konkursnu dokumentaciju redni broj 215-24/12”. Uplaćena sredstva su nepovratna.

Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice”, 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „Ne otvarati – Ponuda za nabavku radova na rušenju skeleta u Subotici”, redni broj 215-24/12. Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 30 dana, od dana objavljivanja ovog javnog poziva u „Službenom glasniku RS”. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu naručioca zaključno sa zadnjim danom navedenog roka do 12 časova, uključujući i one pristigle poštom. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

Svi rokovi vezani za sprovođenje javnog poziva definisani su u konkursnoj dokumentaciji a računaju se od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS”.

Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski u 13,00 časova, na dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice”. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će svoja ovlašćenja predati komisiji pre otvaranja ponuda.

Ponuđači će o izboru biti obavešteni pismenim putem u roku od 20 dana, od dana otvaranja ponuda. Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na adresi naručioca ili telefonom na broj 024/666-300. Osoba za kontakt: Blau Peter.

povezane teme

14
Nikaragua Odgovori
Opa, javno? Dajte sve ponude za JN javno :)
nana Odgovori
Član 24. stav 1. Zakona o javnim nabavkama predviđa mogućnost za pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva i zbog toga je najsporniji član ovog zakona.
:) Odgovori
Obecali i opet uradili,svaka cast gradonacelnice! Konacno skelet leti u istoriju ! Ps interesantan je mentalni sklop ljudi koji na ovu vest kliknu crveno,zaista neverovatno,ali ako ce im biti tako lepsi zivot piiiiiciiii crvene:)
mik Odgovori
Mislim lako je rušiti. Ruši pozorište, ruši u Gomboškom sokaku, ruši iza Korze prema Staroj piceriji, ruši iza nadvožnjaka, poseban crni biser je rušiti tek sagrađen sprat pozorišta, ali to je već za neku instituciju zatvorenog tipa... Taj objekat pored OU stoji sam od sebe 40 godina, nije trebalo biti pametan i shvatiti da bi stajao mnogo duže da je priveden nameni, a što se tiče navodnog požara na gradilištu, pročitajte dnevnik gradilišta pa ćete videti da se ne zna koliki je bio požar, dakle da li uopšte utiče na statiku. Lakše je rušiti nego graditi, to smo videli, ali istini za volju s obzirom da su žuti sagradili bazen na Prozivci imaju još jednu šansu, valjda se neće zaleteti pri izboru izvođača ili podizvođača. Nagradno pitanje za rukovodstvo grada je: da ste nekim slučajem rukovodioci Pize, da li bi rušili i Krivi toranj?
Mali Odgovori
Fantasticno ! konacno posle 40 godina da se sklni to ogromo ruglo,nadam se da ce uspeti da ga sklone posto ko zna koliko su gvzdja ubetonirali prethodngi ,,strucnjaci ,, moja podrska makar ga i minirali samo da se skloni
ma da Odgovori
Nabavka radova????? Žalosno je što se taj izraz zaista koristi u ovoj oblasti.

A zašto se uopšte otvara javna nabavka za rušenje ovog skeleta? Pa kada smo mogli da čekamo 40 godina na rušenje ovog skeleta možemo se strpeti još mesec dva, pa kada se završi ova akcija sa lopatanjem po gradu, pokrenite novu: Akcija rušenja betonskog skeleta. Lepo iskesirate 500 dinara po osobi, podelite cekice i krampove i udri po betonu. Jeftinije je....

Nije to uopšte loša ideja, imamo nezaposlenih na izvoz pa evo prave prilike da "otvorite nova radna mesta" pa pravac pred kamere. Posle toga možete organizovati akciju izmuljivanja Palica pa kada se to završi, uskocite u kupace gaće i opet pravac pred kamere. Samo malo kreativnosti i da nas Bog vidi....
Sion Odgovori
Rusenje skeleta ne moze rucno da se obavlja, za to je potrebna posebna mehanizavija koja sece armirane stubove i gradju, ta masina umanjuje posledice rusenja stvarajuci manje vibracije tokom demoliranja objekta.
Kada bi rusili sa teskom uobicajnom mehanizacijom ostetili bi otvoreni univerzitet i okolne objekte.
karlo Odgovori
Samo se pitam gradonacelnice kome se namesta rusenje skeleta? verovatno nekom vasem kadru!
Razonoda Odgovori
Izgradite nesto novo! Nova radna mesta pod jedan,pa onda nesto novo za razonodu tipa kao zatvoreni bazen pored bazena dudove sume,koji se nikada nece izgraditi
marijana Odgovori
.... u šta se kladite samnom da posao dobija omiljena firma za sve i svakojake poslove gradske uprave i direkcije za izgradnju grada - JAVORNIK !!! .... ah da, umalo da zaboravim - a projekat rušenja je verovatno i bez raspisanog konkursa već odavno izradio projektni biro SUPPORT !
Dado Odgovori
@ mik
Vidim ti se protivis rusenju ovog rugla. Hajde, molim te, iznesi nam ovde svoju ideju, sta drugo uraditi sa ovim ogromnim betonskim kosturom?
kojot Odgovori
DG verovatno dobija taj posao.
roki Odgovori
12.12.2052god. Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 116/08) JP „Direkcija za izgradnju grada Subotice” objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku radova na rušenju skeleta u Subotici (pozoriste) :)
Vesko Odgovori
Ako ovo nasa lokalna vlasta odradi kako treba, onda zasluzuje prelanu ocenu.Ovo se odavno vuce, a niko da izvuce veliki panj.
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.