• Pregleda: 777

Finansiranje za poslodavce i nezaposlene

Finansiranje za poslodavce i nezaposlene
Povodom konkursa za učessće u finansiranju programa prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih lica, Nacionalna Služba za zapošljavanje finansira isključivo one programe za koje je potrebna obuka pre stupanja u rad u trajanju od najkraće 1, a najduže 6 meseci. Prilikom donošenja odluke o finasiranju, prednost se daje kvalitetnijim programima. Poslodavac se obavezuje da sve polaznike obuči, a one koji uspešno završe obuku, zaposli i zadrži u radnom odnosu, najmanje u dvostruko dužem trajanju od trajanja obuke. Nezaposleni koji budu izabrani i uključeni u obuku imaju pravo na novčanu pomoć u visini od 10 odsto prosečene zarade u privredi Republike, za slučaj povrede na radu, kao i za nadokanadu troškova prevoza. Sve detaljnije informacije, kako za poslodavce, tako i za buduće polaznike, mogu se dobiti na broj telefona 644-607.
0

Ova vest još uvek nije komentarisana.