Subotica Fotograf: SUBOTICA.com

Otvaranje Centra stranih jezika "Languages4you"

Centar stranih jezika "Languages4you" je specijalizovani centar za učenje engleskog i nemačkog jezika, koji organizuje nastavu kako sa decom, tako i sa odraslima, u malim grupama ili individualno i nalazi se u centru Subotice, na adresi Park Rajhl Ferenca 11, a možete ih kontaktirati putem telefona 060/0909297 i 063/558074.