Palić
Fotograf: Dejan Malagurski

Obraćanje povodom završetka izlova invazivne ribe u sklopu projekta Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš

Povezana vest