Nova opština
Fotograf: Subotica.com

Skupština grada Subotice nije održana usled nedostatka kvoruma

Povezana vest