Kolevka
Fotograf: Dejan Malagurski

Obilazak nadograđenih objekata

Zahvaljujući sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u visini od 16,9 miniona dinara, u Domu za ometenu decu u razvoju "Kolevka" nadograđena su dva nova dnevna boravka i rekonstruisana dva postojeća, rekonstruisani su sanitarni čvorovi i uveden je jedinstveni informacioni sistem za umrežavanje ustanova socijalne zaštite.
Povezana vest
Povezane teme
kolevka dom za decu ometenu u razvoju kolevka nenad kozomora