Hemijsko-tehnološka škola
Fotograf: Dejan Malagurski

Predavanje i radionica - komunalni otpad

Predavanje i radionica o principima cirkularne ekonomije i njihovoj važnosti za upravljanje komunalnim otpadom na nivou lokalnih opština
Povezana vest