Gradski muzej
Fotograf: Dejan Malagurski

Priroda i čovek – Stalna postavka Prirodnjačkog odeljenja

Prvenstveno, nova stalna postavka Prirodnjačkog odeljenja subotičkog Gradskog muzeja prikazuje bogatstvo živog sveta severne Bačke, sa akcentom na njegovu raznovrsnost, lepotu i ugroženost. Izložba takođe ima cilj da posetiocima prikaže postglacijalne promene i proces stvaranja savremene, nama poznate recentne flore i faune.
Povezana vest