Gradska kuća - Plava sala
Fotograf: Dejan Malagurski

Sastanak povodom formiranja timova s ciljem zaštite prava ranjivih kategorija pogođenih problemom zavisnosti

Sastanak povodom formiranja multidisciplinarnih timova na nivou lokalnih samouprava s ciljem zaštite prava ranjivih kategorija pogođenih problemom zavisnosti
Povezana vest
Povezane teme
bolest zavisnosti