Zaštita nasleđa u okvirima urbanističkog razvoja

Bioskop Aleksandar Lifka
Zajednički mađarsko-srpski seminar PROGRAM (Simultani prevod izlaganja odvijaće se na engleskom, srpskom i mađarskom jeziku) PANEL DISKUSIJA 10.00 - 13. 00 Panel diskusija i priprema Deklaracije sa pauzom za kafu Medijator: Prof. Dr. Borislav Stojkov Učesnici: Predavači, stručnjaci lokalnih institucija i ustanova, predstavnici gradske uprave, organizacije civilnog sektora, publika 13.00 - 14.30 Ručak 14.30- Usvajanje i potpisivanje Deklaracije
Najavili prisustvo: 7 Dolazim!
0

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.