Javni čas Hora savremene muzike: Kanon kao pravilo

Javni čas Hora savremene muzike Fondacije “Danilo Kiš” održaće se u Omladinskom klubu “Skladište” u utorak, 21. marta 2017. godine sa početkom u 19 časova. Muzički oblik kojim su se polaznici bavili tokom pet meseci, koliko se članovi Hora okupljaju, je kanon, te će zainteresovanim posetiocima predstaviti svoja znanja i naučene kanonske kompozicije.

Na Javnom času će se uz vesele, mlade, hrabre i raspevane članove Hora predstaviti i njihovi prijatelji koji će predvođeni subotičkim kompozitorom Konstantinom Stefanovićem, profesorom kontrapunkta i muzičkih oblika u Muzičkoj školi u Subotici, improvizovati i publici predstaviti pravila kanona.

Kanon je oblik višeglasne muzičke kontrapunktske kompozicije u kojoj jedan ili više glasova imitiraju početni. Imitacije mogu biti na različitim intervalima, ali u najvećem broju slučajeva one su na intervalu prime ili oktave.

Hor vodi Melanija Jakšić, profesorka solfeđa i muzičke kulture.

Hor savremene muzike stalno prima nove članove a učešće je besplatno.

Ulaz je slobodan.

0

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.