Okrugli sto Foruma Građana Subotice

Arhus centar

Pozivamo vas na 1. Okrugli sto Foruma Građana Subotice na temu: SUBOTICA NA POČETKU XXI VEKA (šanse, dometi i promašaji) koji će se održati u četvrtak, 17. maja 2018. godine sa početkom u 17.00 časova u ARHUS centru Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada 15


Uvodničari u temu:


Mirko Grlica, istoričar
Boško Kovačević, politikolog
Stevan Santo, ekonomista


Medijator:
Ljubomir Đorđević, novinar

0

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.