Razgovor sa umetnicom: Ema Pešti

19.00 Razgovor sa umetnicom: Ema Pešti

Sa umetnicom će razgovarati Miroslav Jovančić, kustos izložbe

0

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.