Promocija knjige "Rodna dimenzija enciklopedijskog teksta: ideologizacija i interkulturalnost"

Gradska biblioteka

Srdačno Vas pozivamo na promociju knjige Dr Uglješa Belića „Rodna dimenzija enciklopedijskog teksta: ideologizacija i interkulturalnost“ u ponedeljak 13. maja 2019, 19 sati, u Gradskoj biblioteci, Cara Dušana 2, Subotica, u organizaciji Gradske biblioteke, Subotica i Udruženja „Ženske studije i istraživanjaˮ, Novi Sad.

Govore

Dr Uglješa Belić, autor
Dr Miloš Pankov, komentator
Prof. dr Svetlana Tomin, mentorka
Prof. dr Svenka Savić, mentorka

Vodi
Dr Margareta Bašaragin

Autor daje kritički pregled razvoja enciklopedijskih projekata u Jugoslaviji i Srbiji u dužem vremenskom periodu (1925−2014) da pokaže elemente promenljivosti ovog naučnog žanra i ukaže na ideološku konstantu – (ne)dovoljno prisustvo odrednica o doprinosima žena. Teorijski okvir je interdisciplinarni, metod intersekcionalni, odabran za istraživanje roda, društvene moći i nauke o jeziku, kako bi se učinilo vidljivim sistemsko zanemarivanje različitih doprinosa pojedinki (i ženskih udruženja) razvoju društva u Srbiji. Sa tim ciljem autor analizira dva uzorka empirijskih podataka: jedan čine odrednice u dosadašnjim enciklopedijama, a drugi čine novih 106 odrednica o ženama zaslužnim za razvoj društva u Jugoslaviji i Srbiji (odabrane na osnovu nekoliko kriterijuma).
Rezultati analize su od koristi za rad na enciklopedijama na srpskom jeziku, leksikolozima i posebno onima koji se bave kulturnim sličnostima i razlikama u različitim oblicima diskriminacije žena.
(Knjiga je štampana sredstvima Fondacije Bogumil Hrabak za publikovanje doktorskih disertacija kao 18. knjiga u ediciji).


Dr Uglješa Belić. Završio osnovne i magistarske studije na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta UNS. Doktorirao na ACIMSI Centru za rodne studije UNS u Novom Sadu, na temi „Rodna dimenzija enciklopedijskog teksta: interdisciplinarni pristupˮ. Autor je više naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova. Oblasti interesovanja: enciklopedistika, istorija nauke i obrazovanja, rodne studije.
Saradnik je UG „Ženske studije i istraživanjaˮ u Novom Sadu.

Dr Margareta Bašaragin. Završila osnovne i master studije na Odseku za germanistiku Filozofskog fakulteta UNS. Doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije UNS u Novom Sadu na temi „Interakcija roda, jezika i kulture u formiranju identiteta učenica osmog razreda osnovne škole u procesu dvojezične nastave u Vojvodiniˮ. Autorka je više naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Oblasti interesovanja: jezik i rod, jezik (užbenika, u razredu i dr.).
Saradnica je UG „Ženske studije i istraživanjaˮ u Novom Sadu.

Dr Miloš Pankov. Završio osnovne studije na Odseku za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta UNS. Doktorirao na temi „Diskurs analiza medijskog izveštavanja o lokalnim ratnim sukobima u Jugoslaviji od 1991. do 1995. godine“. Autor je više naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Oblasti interesovanja: jezik i mediji, jezik i rod, politički diskurs, bibliotekarstvo. Zaposlen u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu.

Prof. dr Svetlana Tomin. Redovna profesorka na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta UNS i predavačica na ACIMSI Centru za rodne studije UNS u Novom Sadu. Objavila je 8 i priredila 5 knjiga. Bavi se ženama u srednjovekovnoj kulturi.
Tomin, Svetlana (2007). Knjigoljubive žene srpskog srednjeg veka, Akademska knjiga, Novi Sad.
Tomin, Svetlana (2014). Srpska kraljica Jelena: vladarka i monahinja, Platoneum, Novi Sad.
Tomin, Svetlana (2016). Majka Angelina: despotica i monahinja Angelina Branković, Platoneum, N. Sad.
Tomin, Svetlana (2017). Jelena Balšić e le donne nella cultura medievale serba, Graphe.it, Perugia.

Dr Svenka Savić, profesorka emerita, objavila je 30 knjiga i preko 650 radova (sama i sa saradnicama i saradnicima), od kojih se veći broj odnosi na pitanja emancipacije i ravnopravnosti žena u jugoslovenskom prostoru.
Savić, Svenka (1993). Diskurs analiza, UNS, Novi Sad.
Savić, Svenka (2015). Profesorke Univerziteta u Novom Sadu: životne priče, Futura publikacije i Ženske studije i istraživanja, Novi Sad.
Savić, Svenka (2016). Kako je muški rod od devica: visokoobrazovana romska ženska elita u Vojvodini, Futura publikacije i Ženske studije i istraživanja, Novi Sad.
Savić, Svenka (2018). Erika Marjaš, Futura publikacije i Ženske studije i istraživanja, Novi Sad.

Srdačan pozdrav,
dr Uglješa Belić i dr Margareta Bašaragin

0

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.