Nagradni literarni konkurs “Rani jadi”

Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “Danilo Kiš” raspisuje literarni konkurs pod nazivom “Rani jadi”. Konkurs je namenjen mladima od 15 do 30 godina. Cilj projekta je da probudi misao mladih o važnosti govorne i pisane reči, koje oslobađaju mladog čoveka “ranih jada”, te ga na taj način i štite. Otkriti svoje probleme nekome ko želi da te sluša je blagotvorno za dušu, a reči se mogu sliti i na papir i tako trajno ostaviti trag za buduće naraštaje. Ko god to pročita doživeće katarzu jer saznanje da probleme imamo svi donosi veliko olakšanje, nismo sami na svetu. 
Konkurs se raspisuje u tri kategorije i autori tri najbolja rada u svakoj kategoriji će biti nagrađeni.
Uslovi konkursa:
Pravo učešća u literarnom konkursu imaju mladi od 15 do 30 godina sa prebivalištem na teritoriji Grada Subotica.
Radovi učesnika konkursa biće podeljeni u tri starosne kategorije:
1. radovi učesnika od 15 do 17 godina starosti
2. radovi učesnika od 18 do 20 godina starosti
3. radovi učesnika od 21 do 30 godina starosti
Radovi moraju sadržati sledeće podatke:
- ime i prezime autora, adresa stanovanja, kontakt telefon i imejl adresa
- datum i mesto rođenja
Propozicije:
- jedan učesnik može na konkursu da učestvuje sa jednim radom
- tema konkursa je „Rani jadi“
- forma rada je slobodna
- radovi treba da budu napisani u Word dokumentu na jednom od standardnih fontova
- radove predati u tri primerka
- radovi pisani rukom, neće biti razmatrani
- pristigli radovi na konkurs ne smeju biti ranije objavljivani
- pristigli radovi se ne vraćaju i Fondacija zadržava pravo na njihovo objavljivanje
- radovi se mogu predati poštom ili lično na adresu: Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo „Danilo Kiš“, Park Ferenca Rajhla 12/a, Subotica
Pristigle radove na literarni konkurs „Rani jadi“ pregledaće stručni žiri:
- prof. mr Laura Kovač, profesor srpskog jezika i književnosti
- Mirela Ivanić, profesor srpskog jezika i književnosti
- Mirjana Crnković, master edukacije, filozofije i master edukacije hrvatskog jezika i književnosti
- Kinga Balint, profesor mađarskog jezika
Predviđene su po tri nagrade u svakoj kategoriji:
1. nagrada - poklon vaučer u iznosu od 30.000,00 dinara za kupovinu tehničke robe
2. nagrada - poklon vaučer u iznosu od 15.000,00 dinara za kupovinu sportske opreme
3. nagrada - poklon vaučer u iznosu od 5.000,00 dinara za kupovinu knjiga


Konkurs je otvoren od 21. septembra do 31. oktobra 2018. godine.
Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do 23. novembra 2018. godine.


Informacije na telefon 024/523-566,

0

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.