• Pregleda: 4692

Zelene zgrade Subotice

Zelene zgrade Subotice

Udruženje TERRA’S u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom realizuje projekat „Zelene zgrade Subotice“ koji je finansiran od strane Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Zbrinjavanje komunalnog ili gradskog otpada je jedan od ekoloških problema koji je prisutan u svim gradovima Srbije, pa i u Subotici, te je jedna od projektnih aktivnosti akcija odvajanja sekundarnih sirovina.

Akcija pod sloganom „Napuni džambo džak pokaži koliko si jak“ se realizuje u dve zgrade mesne zajednice „Dudova šuma“. Volonteri Udruženje TERRA’S i Arhus centra su stanarima u proteklom periodu delili promotivne materijale, kao i kese za selekciju otpada, odnosno odlaganje papira, plastike i PET ambalaže.

Njihova obaveza je da u kese žute i plave boje odlože selektovani komunalni otpad, koji zatim nose u džambo džakove postavljene u podrumskim prostorijama. U ovaj projekat uključena je i otkupna stanica Eco Fenix B Team, koja je zadužena za odnošenje ambalažnog otpada. Iz njihovih izveštaja će se utvrditi tačne količine sekundarnih sirovina, a prikupljena sredstva će se uplaćivati na račun Skupštine stanara i biće namenski iskorišćena za podmirivanje zajedničkih troškova i održavanje ovih zgrada.

Projektom je predviđeno i anketno istraživanje kako bi se utvrdilo koje količine otpada generišu stanari, koliko su upoznati sa problemima odlaganja otpada i u kojoj meri su zainteresovani za reciklažu. Anketiranje je vršeno na početku i radiće se i na kraju projekta, a namera je da se sagleda u kojoj meri se uticalo na promenu svesti građana, kao i na promenu njihovih navika.

Cilj projekta je podizanje nivoa svesti o problemu otpada kao ozbiljnom zagađivaču životne sredine i smanjenje količine čvrstog komunalnog otpada kroz zajedničke aktivnosti različitih subjekata. Takođe, neophodna je edukacija građana o značaju selekcije, kao i o mogućnostima reciklaže komunalnog otpada. Namera je i da se poveća broj stanovnika koji odvajaju sekundarne sirovine koje se mogu reciklirati.

Izvor: SuMedija

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.