• Pregleda: 1094

Setva pri kraju

Setva pri kraju
Setva jesenjih kultura u subotičkom okrugu završena je na oko 80% planiranih površina. Još ranije je završena setva ozimih ječma, raži i tritikalea zavrsena, privodi se kraju setva ozimog krmnog bilja i povrća, dok je preostalo da se poseje pšenica na oko 5.000 hektara. Nakon dugog niza godina, uslovi za jesenju setvu bili su gotovo idealni, dok su sami radovi tekli nešto sporijim tempom zbog nagomilanog prošlogodišnjeg kukuruza koji nisu nigde uspeli da plasiraju, pa je došlo i do problema sa skladišnim kapacitetima. Do kraja oktobra, kada ističe optimalni rok, trebalo bi da se završi jesenja setva. To se prevashodno odnosi na pšenicu, koja je posejana na 16.000 od ukupno planirane 21.000 hiljade hektara u Subotici. što se tiče ostalih ozimih kultura, one su manje više posejane na planiranim površinama. Ostrogonac dodaje da su za setvu koja je pri kraju, vremenski uslovi bili gotovo idealni, ali ona nije mogla da prođe bez problema, ovoga puta – organizacionih. Poljoprivrednici koji nisu uspeli da prodaju prošlogodišnji kukuruz - nisu imali gde da smeste ovogodišnji rod, te su se jesenje kulture sejale na površinama koje su bile pod drugim kulturama. Pored organitacionih, paori se susreću sa hroničnim problemom – finansijama. Situacija se menja na bolje, jer je rebalansom republičkog budžeta obezbeđena isplata subvencija, ai đubrivo se može nabaviti po regresiranim cenama. Dovoljno za setvu koja će podmiriti domaće potrebe.
0

Ova vest još uvek nije komentarisana.