• Pregleda: 5085

Rođeni, venčani i preminuli (4 - 9. decembar)

Na osnovu podataka kojima raspolaže Matična služba grada Subotice, predstavljamo vam nedeljni izveštaj venčanih, rođenih i preminulih.
Rođeni, venčani i preminuli (4 - 9. decembar)

Rođeni (4 - 8. decembar)

Dobili ćerku:

  • Đurđa, Gordana i Zoran Radanović;
  • Veronika, Eva i Tibor Olah;
  • Sofija, Kristina i Ninoslav Stanković;
  • Isidora, Maja i Milan Trkulja;
  • Zsófia, Katalin i Attila Pataki;
  • Andrea, Esmeralda i Enis Berisha;
  • Petra, Renata i Dejan Kozma;
  • Gréti, Elizabeta i Aleks Lakatoš;
  • Bita, Irena i Elvis Arifović;
  • Tisa, Nataša i Davor Lulić;
  • Sofija, Mila i Branislav Živić;
  • Kalina, Renata i Nenad Solar;
  • Una, Snežana i Dejan Šimoković;
  • Nađa, Dragana i Goran Vidaković.

Dobili sina:

  • Vukan, Aleksandra i Ognjen Đurić;
  • Dalibor, Monika i David Ilovac;
  • Pavle, Ivana i Zlatko Papuga;
  • Dušan, Snežana i Nenad Jarić;
  • Vladan, Josipa i Filip Kojić;
  • Jasim, Mirsade i Adem Gjukatani;
  • Danilo, Ivana i Aleksandar Majski;
  • Maksim, Aleksandra i Milan Matković;
  • Krsto, Bojana i Miljan Vučković;
  • Luka, Marina i Nenad Dragosavljević;
  • Filip, Vedrana i Nemanja Komazec;
  • Relja, Svetlana i Dejan Bukvić.

Venčani (6, 8. i 9. decembar)

  • Edit Vojnić Tunić, negovateljica i Ivan Miković, zavarivač;
  • Tamara Kajčić, učenica i Aleksandar Borbelj, konobar;
  • Sanja Horvat, domaćica i Jasmin Omerdić, automehaničar;
  • Željana Grabež, finansijski referent i Đorđe Pevac, administrator logistike;
  • Dragana Miković, referent računovodstva i Kristijan Konc, vlasnik poljoprivrednog gazdinstva;
  • Danijela Vasić, domaćica i Bane Budeša, magacioner;
  • Tatjana Tumbas Loketić, dipl. ekonomista i Boris Živković, elektrotehničar energetike;
  • Sultana Beriša, domaćica i Turkijan Tahiri, trgovac.

Preminuli (4 - 8. decembra)

  • Novica (Ilija) Drakulić (1953) penzioner;
  • Miloš (Đuro) Dobre (1956) penzioner;
  • Anka (Danilo) Šubašić (1941) penzioner;
  • Stevan (Rade) Pavlović (1928) penzioner;
  • Dušan (Rade) Nedeljković (1949) penzioner;
  • Nikola (Bela) Prćić (1937) penzioner;
  • Gabriela (Vince) Stipić (1936) penzioner;
  • Milena (Sava) Vojvodić (1955) penzioner;
  • Eržebet (Mikloš) Palfi (1956) penzioner;
  • Ruža (Lazar) Križanović (1936) penzioner;
  • Peter (Ištvan) Keler (1935) penzioner;
  • Vera (Karolj) Poljaković (1943) penzioner;
  • Dragoslava (Milić) Kapor (1929) penzioner;
  • Ruža (Marko) Vojnić Tunić (1946) penzioner;
  • Terezija (Josip) Nađ (1948) penzioner;
  • Olga (Radomir) Dobrić (1935) domaćica;
  • Stevan (Jovan) Varga (1936) penzioner;
  • Vranjo (Lazo) Remeš (1931) penzioner;
  • Nikola (Nikola) Špear (1944) penzioner;
  • Kristina (Pajo) Ognjanov (1941) penzioner;
  • Julka (Joco) Kopilović (1933) penzioner;
  • Antun (Joso) Nimčević (1931) polj.penzioner;
  • Ruža (Antun) Musin (1936) penzioner;
  • Ištvan (Ištvan) Kozma (1945) penzioner;
  • Emilija (Josip) Novković (1929) penzioner;
  • Klara (Šandor) Dudaš (1954) penzioner;
  • Rozika (Gavro) Mesaroš (1951) penzioner;
  • Marija (Stevan) Jović (1956) penzioner;
  • Đuro (Savo) Duvnjak (1934) penzioner;
  • Milojko (Mirko) Tovilović (1965) mašinbravar;
  • Júlia (Szilveszter) Tóth (1943) penzioner;
  • Ana (Šandor) Lovaš (1936) penzioner;
  • Nikola (Marko) Pilipović (1935) penzioner;
  • Kata (Mihajlo) Pilipović (1945) penzioner;
  • Nikola (Spase) Vuksan (1949) penzioner;
  • Jelena (Jovan) Buranj (1935) penzioner;
  • Ana (Kalor) Šojić (1937) penzioner;
  • Borislav (Nikola) Čubrilo (1953) penzioner;
  • Katalin (Ištvan) Košaraš (1935) penzioner;
  • Marica (Stjepan) Vojnić (1943) penzioner;
  • Erzsébet (Stevan) Molnar (1941) penzioner;
  • Zorica (Josip) Nemedi (1954) penzioner;
  • Romano (Dragutin) Crnković (1942) penzioner;
  • Nikola (Dušan) Kotur (1957) vozač;
  • Janoš (Jožef) Daraboš (1955) zemljoradnik;
  • Teza (Jakov) Suturović (1929) penzioner;
  • Julijana (Stipan) Sabo (1937) penzioner;
  • Tomo (Veco) Gabrić (1942) penzioner;
  • Petar (Petar) Balog (1946) penzioner;
  • Borka (Božo) Obrenović (1941) penzioner;
  • Éva (István) Kovačević (1944) penzioner.
Izvor: Subotica.com

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.