• Pregleda: 1490

Projekti za aktivnije učešće mladih u razvoju lokalne sredine

Centar lokalne demokratije Subotica poziva neformalne grupe mladih i udruženja mladih, koji deluju na području grada Subotice, da podnesu svoje projektne predloge za aktivnije učešće mladih u razvoju lokalne sredine.
Projekti za aktivnije učešće mladih u razvoju lokalne sredine

Projektni predlozi odnose se na lokalnu incijativu mladih i treba da doprinesu: jačanju kapaciteta mladih za aktivno građanstvo i učešće u javnom životu njihovih lokalnih zajednica, posebno u procesima kulturne participacije; povećanju pristupa mladih kulturi i kreativnim alatkama, posebno mladih sa smanjenim mogućnostima i povećanju fokusa javnih vlasti u ciljanim lokalnim zajednicama na potrebe mladih i uspostavljanje veće multi-sektorske saradnje u podsticanju učešća mladih.

Rok za podnošenje projektnih predloga je 30. jun, zaključno sa 17 časova.

Opši cilj poziva za podnošenje predloga projekata je unapređenje učešća mladih u javnom životu lokalne zajednice i doprinos stvaranju povoljnijeg okruženja za angažovanje i aktivizam mladih u lokalnim zajednicama širom Zapadnog Balkana.

Za više informacija, posetite stranicu Centra lokalne demokratije.

Izvor: Subotica.com

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.