• Pregleda: 968

Prijava za dom od 1.septembra

Prijava za dom od 1.septembra
Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurs za prijem studenta u studentske domove. U Subotici ukupno ima mesta za 757 studenata. Prilikom konkurisanja kandidati moraju da podnesu uverenje o prosečnoj oceni iz srednje škole ili prethodnih studija, uverenje o upisu godine studija, potvrdu visokoškolske ustanove o uspehu u toku studija, potvrdu o upisu zimskog semestra, uverenje o prihodima po članu domaćinstva i lekarsko uverenje pri useljenju u dom. Brucoši mogu da konkurišu za smeštaj u domove u Srbiji od 1. do 15. septembra, a studenti ostalih godina od 15. septembra do 31. oktobra. Kandidati se rangiraju na osnovu uspeha na fakultetu ili u srednjoj školi, efikasnosti studiranja, sticanja školskog uslova, prihoda po članu domaćinstva. Oni koji su dali uslov do 30. jula dobijaju šest dodatnih bodova, ako su to učinili do 30. septembra - tri boda, dok oni koji su položili sve potrebne ispite do 31. oktobra, ne dobijaju nijedan dodatni bod.
0

Ova vest još uvek nije komentarisana.