• Pregleda: 1134

Prevoz za izbeglice

Prevoz za izbeglice
Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Vojvodine i ove godine će omogućiti besplatni autobuski prevoz izbeglim i prognanim iz Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Pokrajine. Fond je objavio javni poziv na koji se mogu svakog meseca, do kraja 2008, godine prijaviti zainteresovana lica. Projektom se omogućuje izbeglim licima iz Hrvatske, sa slabijim materijalnim stanjem da besplatno otputuju u mesto ranijeg prebivališta radi pribavljanja osnovne dokumentacije, podnošenje zahteva za obnovu ili realizaciju drugih prava. Jedanput mesečno realizovaće se besplatni prevoz na relaciji: Ruma, Nova Pazova, Inđija, Novi Sad, Bačka Palanka, Ilok, Vukovar, Vinkovci, Županja, Popovača, Sisak, Petrinja, Glina, Vojnić, Slunj, Korenica, Udbina, Gračac, Knin, Obrovac, kao i povratak na istoj relaciji.
0

Ova vest još uvek nije komentarisana.