• Pregleda: 2670

Poslodavci više zapošljavaju muškarce

Poslodavci više zapošljavaju muškarce

Od ukupne brojke ljudi koji su zaposleni preko Nacionalne službe za zapošljavanje, muškarci su u prednosti u odnosu na žene, i to za petinu. Nasuprot tome, žene su podjednako zastupljene sa muškarcima na evidenciji nezaposlenih lica. I pored ovih podataka, poslodavci nemaju stimulans države da zapošljavaju žene, već se time bave nevladine i međunarodne organizacije.

Po podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, od ukupno 10.959 nezaposlenih lica u Subotici, 5.458 su žene što je skoro 50% od ukupnog broja nezaposlenih lica. To znači da je svako drugo lice na evidenciji – žena. Međutim, kako navode u službi, u toku 2011.godine su se najviše zapošljavala lica u oblasti tekstilstva i kožarstva, trgovine, ekonomije i ostalih delatnosti. U toku godine se iz navedenih oblasti zaposlilo vise muškaraca nego žena I taj procenat iznosi 22,1% u korist muškaraca.

Jedan od mogućih razloga za ovakvu nesrazmeru možda leži i u društvenoj ulozi žena. U najvećem broju slučajeva, kada se dete razboli majka će otići na bolovanje kako bi ga negovala, a za razliku od žena, iako i oni na to imaju pravo, muškarci najčešće ne idu na porodiljska odsustva. Na sve to treba dodati da poslodavci u prošloj godini nisu imali posebne povlastice kada je reč o zapošljavanju žena u okviru redovnih mera aktivne politike zapošljavanja.

Zapošljavanju žena posvećeni su projekti raznih organizacija. Tako je u prošloj godini preko projekta Soroš posao preko samozapošljavanja pronašlo 8 žena, a sličan projekat u Subotici je najavio i USAID u saradni sa lokalnom samoupravom. Gledajući 2011., žene se najčešće zapošljavaju u uslužnim delatnostima, kao što su frizersko-kozmetičke, ugostiteljske i sl. Za očekivati je da će veliki broj žena pronaći posao najavljenim otvaranjem novih fabrika kao što su Kalcedonija i Svarovski.

Izvor: RTV Yueco

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.