• Pregleda: 1007

Poreske prijave

Poreske prijave
Najkasnije do 31. januara, sva preduzeća i preduzetnici registrovani u Srbiji dužni su da Poreskoj upravi dostave evidenciju svih isplata koje su imali tokom cele 2007. godine. Na osnovu podnošenja ovih pojedinačnih poreskih prijava ne sledi nikakav obračun poreza. Svrha ove obaveze je obezbedjenje podataka o revnosnosti gradjana koji potpadaju pod plaćanje zbirnog godišnjeg poreza. Te prijave na godišnji dohodak gradjani će podnositi tokom marta, odnosiće se samo na one kojima je u 2007. zarada bila tri puta od prosečne bruto plate. Poreska uprava će na osnovu evidencije preduzeća i preduzetnika kontrolisati da li su ti brojevi o prihodima prikazani istinito. U pojedinačnoj poreskoj prijavi preduzeće je dužno da uz svaku isplatu navede i matične brojeve, a kako su za gradjane to ujedno i njihovi lični poreski brojevi, sve uplate, bez obzira da li su dobijene od jedne firme ili njih nekoliko, slivaju se na PIB.
0

Ova vest još uvek nije komentarisana.