• Pregleda: 985

Planira se mnogo

Planira se mnogo
Zavod za urbanizam priprema izradu nekoliko planova detaljne regulacije, kojima bi se uredila komunalna infrastruktura u pojedinim delovima naselja. Pored toga, oni planovi koji su usvojeni na na poslednjem zasedanju lokalnog parlamenta u ovom sazivu biće realizovani u najskorijem roku.
0

Ova vest još uvek nije komentarisana.