• Pregleda: 4243

Nedeljni izveštaj Matične službe (6 - 12. decembar)

Na osnovu podataka kojima raspolaže Matična služba grada Subotice predstavljamo zvaničan nedeljni izveštaj (6 - 12. decembar 2014.) venčanih, rođenih i umrlih.
Nedeljni izveštaj Matične službe (6 - 12. decembar)

VENČANI

 • Biljana Bruk, ekonomista i Miroslav Poljaković, automehaničar
 • Snežana Pehart, radnik u preduzeću i Damir Kujundžić, elektrotehničar
 • Ana Ferković, penzioner i Milan Stojkov, penzioner
 • Bojana Vidaković, student i Darko Mićić, radnik u proizvodnji
 • Sabina Brčić Kostić, prodavačica i Robert Sabo, mesar

ROĐENI

DOBILI ĆERKU

 • Mija, Tatjana i Milan Rastovac
 • Milica, Marijana i Tomislav Budanović
 • Dunja, Nataša i Igor Soldo
 • Sanja, Milena i Damir Ištvanović
 • Hana, Ana i Darjan Francišković
 • Sofija, Jasna i Tihomir Vaš
 • Sonja, Dunja i Nemanja Simonović
 • Fani, Timea I Rudolf Bodor
 • Helena, Iren i Rtko Čegar
 • Minka, Irena i Atila Babi
 • Nina, Sanja i Branko Krneta
 • Ana, Zorica i Zoran Ilić

DOBILI SINA

 • Danilo, Tatjana i Nemanja Ćeran
 • Jovan, Aleksandra i Milan Novković
 • Filip, Ivana i Marko Vukov
 • Daniel, Livia i Laslo Orsag
 • Bertalan, Nora i Oliver Kolter
 • Vasilije, Aleksandra i Vladimir Gostojić
 • Damjan, Jelena i Čaba Tot
 • Aleksa, Marija i Mario Sedlak
 • Aleksandar, Jelena i Budimir Zagorac
 • Lazar, Ana i Davor Madžarević
 • Vuk, Ivana i Aleksandar Vasiljević
 • Marko. Silvia i Mario Marks
 • Uroš, Timea i Bojan Nedić

UMRLI

 • Marija (Stevo) Drašković rođena Vujović (1934), penzioner
 • Amarila (Đuro) Brnović rođena Škvorc (1947), penzioner
 • Marcela (Antun) Andrašić (1934), penzioner
 • Zlatko Striković (1963), penzioner
 • Peter (Ištvan) Papdi (1933), penzioner
 • Antun (Ivan) Stipić (1968), građevinski tehničar
 • Negoslavka (Branko) Ilić rođena Gerić (1935), penzioner
 • Rozalija (Jožef) Pinter rođena Tot (1945), penzioner
 • Margit (Lukač) Tenji rođena Čajkaš (1941), domaćica
 • Ivan (Marko) Bačić (1951) izdržavano lice
 • Ivan (Milan) Marinović (1961), penzioner
 • Borbana (Peter) Marinović rođena Valkai (1936), domaćica
 • Jelena (Bela ) Ficand rođena Lips (1940), domaćica
 • Krista (Dušan) Đurđević rođena Gojković (1926), penzioner
 • Marija (Blaško) Bart rođena Ferković (1926), penzioner
 • Petar (Blaško) Kujundžić (1947), zemljoradnik
 • Miroslav (Milanko) Savić (1951)
 • Etelka (Kalman) Ugri rođena Olaji
 • Šandor (Antal) Milunović (1941), penzioner
 • Jelisaveta (Antun) Vojnić Hajduk rođena Berkeš (1938), penzioner
 • Lazar (Pantelija) Matić (1938), penzioner
 • Julijana (Josip) Petej (1937), izdržavano lice
 • Marija (Lovro) Konc rođena Vojnić Tunić (1945), penzioner
 • Ruža (Karolj) Bančić rođena Fiala (1951), penzioner
 • Margita (Šandor) Lovaš (1950), penzioner
 • Radojka (Milivoj) Kozma rođena Jonov (1930), penzioner
 • Jelisaveta (Ivan) Kuktina rođena Zubelić (1934), penzioner
 • Ištvan (Ištvan) Kiš (1964), penzioner
 • Ana (Karlo) Bogdan rođena Fuderer (1934), penzioner
 • Ivanka (Dmitar) Pribić rođena Hrnjak (1953), penzioner
 • Gizela (Andraš) Rezman rođena Perec (1934), domaćica
 • Jelisaveta (Gustika) Manojlović rođena Kujundžić (1942), penzioner
 • Milan (Jovan) Plećaš (1932), penzioner
Izvor: Subotica.com

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.