• Pregleda: 4871

Nedeljni izveštaj Matične kancelarije (9 - 16. maj)

Na osnovu podataka kojima raspolaže Matična služba grada Subotice predstavljamo vam zvaničan nedeljni izveštaj (9 - 16. maj 2014. godine) venčanih, rođenih i umrlih.
Nedeljni izveštaj Matične kancelarije (9 - 16. maj)

VENČANI:

 • Kata Milunović (sezonski radnik) i Andrija Gabrić (vozač teretnog vozila)
 • Suzana Antunović (recepcioner) i Dejan Tatarski (ulagač namotaja)
 • Terezija Šamu (rukovodilac finansijskog sektora) i Zoltan Nađ (namotavač)
 • Tanja Orozović (direktorica sajta) i Radomir Ikić (menadžer projekata)
 • Iva Vojnić Hajduk (vaspitačica) i Nenad Nađ (pojoprivredni proizvođač)
 • Snežana Gabrić (komercijalni referent) i Srđa Raković (štampar)
 • Mirjana Milović (samostalni carinski savetnik) i Jovica Ilić (privatni preduzetnik)
 • Milica Šijan (ženski frizer) i Mario Svorenj (privatni preduzetnik)
 • Bojana Blagotić (vaspitačica) i Marko Đukić (portir)
 • Andrea Nađ (student) i Norbert Garaba (student)
 • Suzana Bačlija (dipl. filozof) i Davor Jovanović (stručni saradnik)
 • Kornelia Blaško (dipl. pravnik) i Saša Skenderović (dipl. ing. informatike)

ROĐENI

DOBILI ĆERKU

 • Iva, Dejana i Damir Rudić
 • Mia, Dragana i Damir Blagojević
 • Nikolina, Sandra i Dejan Kudlik
 • Teodora, Edit i Miroslav Urukalo
 • Nevena, Erika i Željko Antal
 • Ivana, Timea i Tomislav Šafranj
 • Ema, Izabea i Kalman Gedei
 • Ana, Dragana i Stevan Vukadinović
 • Nina, Sanja i Ervin Čikoš
 • Vivien, Noemi i Roland Sabo
 • Anja, Ivana i Nemanja Babović
 • Tamara, Silvia i Zoran Babić
 • Ema, Mariana i Akoš Toldi

DOBILI SINA

 • Luka, Ljiljana i Vukašin Nikolić
 • Matej, Gorana i Aleksandar Perčić
 • Mate, Monika i Norbert Fodor
 • Ričard, Anica i Sani Nađ
 • Nikolas, Manuela i Tihomir Žandorkić
 • Dušan, Danijela i Tomislav Ranković
 • Aleks, Aniko i Ervin Kočiš
 • Nemanja, Tatjana i Branislav Zdravković
 • Aleksa, Sanela i Goran Brešćanski
 • Imre, Ildiko i Endre Tači
 • Botond, Anita i Atila Kasa
 • Vukan, Ranko i Aleksandar Davčik
 • Dušan, Gordana i Ivan Jovičić

UMRLI

 • Milica (Tomo) Milojević (1930), penzioner
 • Marija (Ištvan) Njemčok rođ. Cesnak (1928), penzioner
 • Bela (Bela) Sič (1943), penzioner
 • Monika (Lajoš) Komaromi (1973), građ. tehničar
 • Mihajlo (Pere) Mlinko (1931), penzioner
 • Kata (Franjo) Eke rođena Velfl (1931), penzioner
 • Jožef (Jožef) Horvat (1957), izdržavano lice
 • Milanka (Mileva) Lazović (1946), penzioner
 • Pavle (Geza) Mamužić (1934), penzioner
 • Andraš (Janoš) Segi (1931), penzioner
 • Anka (Nikola) Vujnović rođena Kosanović (1933), penzioner
 • Stojanka (Branko) Berberić Mrđa rođena Berberić (1933), penzioner
 • Kata (Pero) Silađi rođena Stipančević (1946), penzioner
 • Laslo (Janoš) Uri  (1969), penzioner
 • Lajčo (Šime) Maša (1939), penzioner
 • Maria Matild (Matild) Kolompar (1942), izdržavano lice
 • Aleksandar (Franjo) Maćko (1935), penzioner
 • Ema (Andrej) Santo  (1925), penzioner
 • Đuro (Josip) Virc (1941), penzioner
 • Karolj (Mihaj) Plaki (1928), zemljoradnik
 • Gojko (Adam) Ostojić (1930), penzioner
 • Terezija (Jovan) Irmeš rođena Lenhar (1931), penzioner
 • Slavko (Savo) Balać (1950), penzioner
 • Margita (Mijo) Marki  (1940), izdržavano lice
 • Aleksandar (Velimir) Milošević (1932), penzioner
 • Ana (Jožef) Kormanjoš rođena Tot (1945), penzioner
 • Antun (Lajčo) Piontek (1945), penzioner
 • Šandor (Šandor) Seleš  (1950), penzioner
 • Desimir (Petar) Milenković (1937), penzioner
 • Živko (Andre) Bakievski (1931), penzioner
 • Marija (Josip) Poljaković rođena Suvajdžić (1933), penzioner
 • Margit (Jožef) Keri rođena Habinjak (1925), penzioner
 • Ilona (Franjo) Čikoš rođena Vince (1921), penzioner
 • Marija (Andraš) Vojnić Hajduk rođena Hajdu (1952), penzioner
 • Stana (Marko) Jovičić rođena Škujević (1941), penzioner
 • Jovanka (Maden) Grabež (1947), izdržavano lice
 • Antal (Janoš) Marki (1933), penzioner
 • Rada (Vitomir) Maksimović rođena Mitrović (1936), penzioner
 • Peter (Kristina) Beker (1956), penzioner
 • Katarina (Nuko) Balint rođena Salkić (1933), izdržavano lice
 • Stana (Zarija) Lauš rođena Stojković (1946), penzioner
Izvor: Subotica.com

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.