• Pregleda: 6316

Nedeljni izveštaj Matične kancelarije (20 - 27. februar)

Na osnovu podataka kojima raspolaže Matična služba grada Subotice predstavljamo vam zvaničan nedeljni izveštaj (20 - 27. februar) venčanih, rođenih i umrlih.
Nedeljni izveštaj Matične kancelarije (20 - 27. februar)

VENČANI

 • Nevena Kliska (sekretar u osnovnoj školi) i Miloš Radović (profesor klarineta)
 • Maja Šašić (trener) i Nebojša Dragaš (moler-keramičar)
 • Aubrey Casul (učitelj engleskog jezika) i Viktor Sabo (automehaničar)                
 • Neli Karso (izrađivač gornjeg dela cipela) i Ištvan Fero (penzioner)
 • Sandra Antunović (vešerka) i Slavko Milanković (taxista)
 • Andrijana Pejak (trgovac)  i Branislav Margetić (mesar)

ROĐENI

DOBILI ĆERKU

 • Noemi, Angela i Robert Herceg       
 • Melania (Melánia), Helen i Kristian Borbelj
 • Petra, Ksenija i Darko Bilinović
 • Kornelia (Kornélia), Aniko (Anikó) i Ervin Šinković
 • Ana, Nera i Bojan Đurović   
 • Hana, Edit i Besim Đukatani
 • Mihaela, Nataša i Dušan Kojić

DOBILI SINA

 • Vidak, Suzana i Đorđe Tutorić                     
 • Viktor, Angela i Tihomir Vasiljev    
 • Novak, Erna i Marko Petričević
 • Muhamed, Bisera i Jašar (Jashar) Jašari (Jashari)
 • Vajk, Sabina (Szabina) i Kornel Kolar         
 • Marko, Hilda i Vladimir Hajder Vladimir
 • Aleksandar, Hilda i Vladimir Hajder
 • Jovan, Jelena i Ivica Brajko  
 • Stefan, Adrien i Igne Đorđevski
 • Strahinja, Dragana i Saša Božić       
 • Danilo,  Dragica i Branislav Tintor   
 • Nikola, Dijana i Milorad Bujić         
 • Novak, Slobodanka i Slobodan Drenovac
 • Marko, Tamara i Velimir Lukačević             
 • David, Maja i Vladimir Stevanović  
 • Vukašin, Željka i Bojan Agović
 • Lazar, Suzana i Goran Jovanović

UMRLI

 • Dondo (Janoš) Janoš (1966) Subotica, penzioner
 • Laslo (Ferenc) Geza (1925) Čantavir, penzioner
 • Kovač (Antal) Janoš (1939) Subotica, penzioner
 • Jakovljević (Toša) Nikola (1927) Mol, zemljoradnik
 • Mesaroš (Lajoš) Ibolja rođena Kiš (1957) Subotica, radnica
 • Zarić (Petar) Jelena rođena Horvat (1932) Subotica, penzioner
 • Kosanović (Dmitar) Mara rođena Radojčić (1927) Bajmok, penzioner
 • Rac (Andraš) Andraš (1942) Subotica, penzioner
 • Kiš (Ferenc) Terez rođena Petreš (1932) Subotica, penzioner
 • Vidaković  (Bela) Zoran (1964) Đurđin, penzioner
 • Kolovica (Blaško Dezider) Jelena rođena Nešić (1937) Subotica, penzioner
 • Prćić (Antal) Katalin rođena Marton (1950) Palić, penzioner
 • Radak (Žarko) Dušica rođena Marjanov (1923) Subotica, penzioner
 • Bakić (Dragica) Mirko (1948) Subotica, skretničar
 • Pap (Rudolf) Jožef (1955) Čantavir, zemljoradnik
 • Tot (Đula) Ljubica rođena Bator (1942) Subotica, penzioner
 • Revid (Matija) Aleksandra rođena Cinkuš (1930) Horgoš, penzioner
 • Sabo (Lajčo) Matilda rođena Ledenski (1939) Subotica, penzioner
 • Lendak (Karlo) Jelisaveta rođena Varga (1935) Crvenka, penzioner
 • Drobina (Albe) Antun (1945) Subotica, penzioner
 • Sedlar (Milobran) Jovan (1948) Pačir, penzioner
 • Panić (Đoko) Kovinka rođena Tubić (1937) Subotica, penzioner
 • Guljaš (Jene) Jene (1974) Stara Moravica, izdrž.lice
 • Filipaš (Šandor) Jožef Đerđ (1931) Subotica, penzioner
 • Saulić (Pajo) Lajčo (1951) Donji Tavankut, penzioner
 • Bajčev (Đura) Jovan (1925) Stapar, penzioner
 • Drača (Nikola) Milosava rođena Paštar (1934) Bač, penzioner
 • Gutvein (Ladislav) Lajoš (1933) Čantavir, penzioner
 • Bukvić (Franje) Josip (1927) Subotica, penzioner
 • Gardil (Antun) Lajoš (1933) Bikovo penzioner
 • Mlinaček (Gavro) Gavro (1931) Subotica, penzioner

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.