• Pregleda: 5455

Nedeljni izveštaj Matične kancelarije (18-24. mart)

Na osnovu podataka kojima raspolaže Matična služba grada Subotice predstavljamo vam zvaničan nedeljni izveštaj Matične kancelarije venčanih, rođenih i preminulih za period od 18. do 24. marta 2016. godine.
Nedeljni izveštaj Matične kancelarije (18-24. mart)

VENČANI

• Katinka Apro (srednji terapeut) i Dražen Stamenković (ekonomista)
• Dijana Sajlović (blagajnica) i Dragan Bašić Palković (magacioner)
• Kristina Ziđarev (krojačica) i Danijel Martinković (elektrotehničar)
• Ana Vidović (radnik u fabrici autodelova) i Dejan Čubrilov (vozač teretnog vozila)
• Brigita Barašić (marketing menadžer) i Atila Marton (vlasnik priv. firme)
• Željka Sečujski (prodavačica) i Nikola Bašić Palković (vozač teretnog vozila)
• Danijela Davidović (pomoćni radnik namotavača) i Dejan Katanić (vozač-trener sportskih konja)

ROĐENI

DOBILI ĆERKU

• Ema, Valeria i Endre Kočiš
• Tanja, Marijana i Darko Lazinica
• Dunja, Danijela i Don Mahaljčik
• Jazmina, Huanita i Romeo Toldi
• Dunja, Vera i Pere Balažević
• Maša, Sandra i Aleksandar Pavlović
• Staša, Biljana i Veljko Vasić
• Emina Aurora, Karolina i Zoltan Rozevelt
• Aleksija, Ksenija i Željko Dejanović
• Anastasija, Slađana i Ladislav Salma
• Jelena, Danijela i Siniša Bajkanović
• Marta, Senada i Mikloš Berec

DOBILI SINA

• Vladimir, Maja i Nebojša Dragaš
• Filip, Sonja i Tomislav Ćetković
• Vuk, Tamara i Dejan Petrović
• Đorđe, Jelena i Dejan Babić
• Marko, Marija i Dejan Godar
• Marko, Suzana i Dragan Marković
• Bence, Čila i Atila Der
• Luka, Tamara i Batrić Martinović
• Nikola, Ivana i Gordan Rac Petin

PREMINULI

• Kata (Lovro) Marcikić rođena Vojnić Tunić (1938), penzioner
• Matild (Đerđ) Matić rođena Erdedi (1943), penzioner
• Laslo (Janoš) Kapaš (1942), penzioner
• Blaško (Stevan) Gregorčić (1925), penzioner
• Marija (Veco) Rogić (1925), penzioner
• Janoš (Andraš) Der (1950) penzioner
• Stipan (Ivan) Konkolj (1936), penzioner
• Janoš (Imre) Katona (1919), penzioner
• Đula (Laslo Geza) Ištvan Nađ (1918), penzioner
• Stevan (Geza) Milunović (1941), penzioner
• Stipan (Živko) Velin (1930), penzioner
• Sava (Toma) Šubašić (1926), penzioner
• Marija Ilona (Ljubomir) Lipoščak rođena Gucunski (1925), penzioner
• Eva Vereš rođena Lulić (1948), domaćica
• Svetislav (Sredoje) Kršić (1941), penzioner
• Petar (Blaško) Mukić (1950), penzioner
• Gizela (Peter) Gažo rođena Nađ (1940), penzioner
• Grgo (Lojzija) Vukov (1936), penzioner
• Marga (Veco) Tot rođena Vojnić Zelić (1933), penzioner
• Marija Elizabeta (Stjepan) Sekulić rođena Staklenac (1934), domaćica
• Mladen (Simeon) Šarić (1950), penzioner
• Luka (Luka) Juhas (1947), penzioner
• Anton (Anton) Tapiška (1928), penzioner
• Zoltan (Ištvan) Karolj Sigeti (1951), penzioner
• Ana (Ivan) Baraković rođena Kinčeš (1928), penzioner
• Milica (Jovan) Katić rođena Popović (1937), penzioner
• Milenko (Stevo) Ranosavljević (1956), penzioner
• Stipan (Kalman) Sudarević (1922), zemljoradnik
• Dragoljub (Bogdan) Arambašić (1950), penzioner
• Andraš (Josif) Pletikosić (1934), penzioner
• Beata (Salih) Firstenberg rođena Đulić (1953), penzioner
• Spasenka (Stevan) Rackov rođena Milutinović (1936), penzioner
• Franjo (Bela) Horvat (1935), penzioner
• Vera (Nikola) Grbić rođena Vujević (1938), penzioner
• Ištvan (Janoš) Litvai (1952), penzioner
• Dušanka (Tihomir) Krnajski Belovljev (1939), penzioner
• Kata (Dušan) Nacega rođena Pavasović (1939), penzioner
• Beatrica (Stipan) Gerić rođena Torma (1951), penzioner
• Katica (Pajo) Puhalak rođena Tarčanji (1935), penzioner
• Džehva (Salko) Heralić rođena Deličić (1942), domaćica
• Danica (Božo) Vojnić Hajdu rođena Bulaić (1927), penzioner

Izvor: Subotica.com

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.